30 jan. 2018

Syrisk fredskongress i Sotji

1 511 delegater  till den syriska nationella dialogens kongress hade på tisdag morgon anlänt till till den ryska kurorten Sotji vid Svarta havet.

Mötet som bland annat kommit till stånd genom Moskvas fredsansträngningar och arbete för att återställa det civila livet i Syrien förväntas ge en ny impuls till dialog mellan olika delar av det syriska samhället för att bestämma Syriens utveckling efter kriget, skapa förutsättningar för att återställa landets enhet och bidra till en politisk lösning av krisen av syrierna själva, i enlighet med FN:s säkerhetsråds resolution 2254.
FN-resolutionen avser att säkerställa ett brett spektrum av deltagare i den politiska avvecklingsprocessen. Detta är just vad kongressen i Sotji syftar till genom att inbjuda ett brett spektrum av syriska politiska, civila, etniska och religiösa grupper, representanter för politiska partier, sociala rörelser och stamorganisationer i landet.

Enligt kongressens arrangörer har cirka 1 600 delegater som representerar alla delar av det syriska samhället blivit inbjudna att delta i evenemanget. De flesta delegaterna - över 1 300 - kommer direkt från Syrien. Bland dem finns oppositionsmedlemmar från Syriens folkkongress, företrädare för stora politiska partier (Baathpartiet, Nationella Progressiva Fronten, Kommunistpartiet), framstående religiösa personer av alla trosriktningar, representanter för stammar, fackföreningar och etniska minoriteter.

En särskild grupp deltagare från Syrien är medlemmar av de väpnade grupper som har anslutit sig till försoningsprocessen. Det finns cirka 230 enheter som har lagt ner sina vapen.

Den yttre oppositionen kommer också att vara representerad på kongressen, med mer än 300 deltagare. Bland dem delegaten från Moskvaplattformen Qadri Jamil, Randa Kassis från Astana-plattformen och medlemmar i Syriens morgonrörelse ledd av Ahmad Jarba och Haytham Manna från den syriska nationella samordningskommittén för demokratisk förändring.

En delegation från det syriska utrikesministeriet ledd av ministerns rådgivare Farouk Arnous har också inbjudits att delta i kongressen.

Även alla större regionala och internationella externa aktörer har inbjudits att delta i kongressen som observatörer. Detta gör det möjligt att säkerställa maximal öppenhet i forumet. Dessa är de permanenta medlemmarna i FN:s säkerhetsråd tillsammans med Syriens grannar och inflytelserika arabiska länder - Irak, Jordanien, Libanon, Egypten och Saudiarabien. Kazakstan, som regelbundet varit värd för internationella möten om Syrien i Astana-formatet, har bekräftat sitt deltagande i evenemanget.

FN kommer att vara representerat med sitt särskilda sändebud för Syrien Staffan de Mistura, som tidigare uttryckt förhoppningen att kongressen i Sotji kommer att bidra till att återuppliva Genèveprocessen och till regelbundna samtal mellan den syriska regeringen och oppositionen. Förenta staterna har inbjudits som permanent medlem av FN:s säkerhetsråd men svarade på måndagen att man inte kommer till Sotji "eftersom fokus måste ligga på FN-samtalen".

Sanningen är att USA genom sin politik att bygga upp en kurdarmé i norra Syrien är en hårsmån från väpnad konflikt med ett annat Nato-land, Turkiet, och uppenbarligen inte har intresse av att de reella steg mot fred som bl.a. Ryssland bidragit till.

Västvärlden trappade på måndagen upp sin fientliga hållning mot Syriens lagliga regering och Rysslands fredsansträngningar genom att skapa ett nytt internationellt organ som ska undersöka anklagelser om gaskrigföring i Syrien, ett organ vid sidan om FN och där Ryssland uteslutits från deltagande.

Rysslands delegation på kongressen kommer att ledas av den särskilda representanten för Syrien Aleksandr Lavrentiev. Utrikesminister Sergej Lavrov väntas också komma till Sotji liksom ordföranden i federationsrådets utrikesutskott Konstantin Kosatjov.

De ryska värdarna understryker att det viktigaste arbetet på kongressen måste göras av syrierna, för det är bara de som enligt resolution 2254 kan bestämma landets framtid.

Ett av de viktigaste målen för kongressen i Sotji är att välja kandidater till kommissionen för konstitutionell reform i Syrien. Flera västanknutna grupper avstår från att delta, bl.a. Syrian Negotiation Commission och kurdiska YPG.


tass 29/1, Ria-Novosti 30/1

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.