23 jan. 2018

Kina och Ryssland står emot USA

Kinesisk och rysk militär efter en gemensam övning i Tjeljabinsk.
Kina och Ryssland måste tillsammans stå emot tryck från Förenta staterna, sade militärattachén vid den kinesiska ambassaden i Ryssland, generalchef Kui Yanwei när han träffade ordföranden i federationsrådets försvars- och säkerhetsutskott Viktor Bondarev.

Den kinesiska diplomaten noterade att Pentagon i sin nya doktrin ser Kina och Ryssland som ett hot mot Förenta staterna. "USA och västländerna avser att isolera Ryssland i den europeiska delen och i den asiatiska Kina", konstaterade  militärattachen enligt RIA Novosti.

Enligt attachén måste Moskva och Peking gemensamt motverka globala hot, liksom "utmaningar från Förenta staterna och dess allierade", för att vidmakthålla säkerheten, inte bara i sina regioner, men över hela världen.

Pentagon gör i sin nya strategi USAs rivalitet med Ryssland och Kina till en av de högsta prioriteringarna och krävde extra pengar för en strategisk konfrontation med dessa stater. USAs försvarsdepartement anser att Moskva och Peking utgör ett hot mot Förenta staternas säkerhet och välstånd.

Chefen för det ryska federationsrådet Valentina Matvijenko planerar att besöka Kina under våren. "Valentina Ivanovna Matvienko besök i Kina är planerad till våren, och vi förbereder oss för detta, vi är glada över er inbjudan", sa Bondarev. Enligt honom är rysk-kinesiska relationer på högsta nivå i historien och fortsätter att utvecklas.

Ryska federationen  och Folkrepubliken har löst alla gränsfrågor som funnits och som bl.a. ledde till väpnad konflikt med Sovjetunionen vid Amurfloden 1969. Handeln ökade med en tredjedel under de tre första kvartalen 2017 och tros i år  uppgå till 80 miljarder dollar. 2020 kommer den enligt prognoser att vara 200 miljarder dollar.

Samtidigt har länderna undertecknat ett militärt samarbetsavtal för åren 2017-2020, ett avtal som dock inte utgör någon formell pakt. Kinas och Rysslands intressen sammanfaller i värnandet av freden och att stödja en multipolär världsordning (Brics, ShOS etc) men de har inte identiska intressen.

Medan förhållandet Kina-Indien är spänt är Rysslands förhållande till Indien avspänt och även med Indien har Ryssland ett militärt samarbetsavtal.

warandepeace.ru 22/1

2 kommentarer:

  1. Kan man se något mönster där Kina i vissa fall har bra förbindelser med stater som inte har bra förbindelser med Ryssland (som Ukraina och en del post-sovjeter som Polen och Baltiska staterna)? Och möjligen det omvända då, att Ryssland och Indien trivs bättre ihop än Indien och Kina? De ryska och kinesiska ledarna kanske har gjort en arbetsfördelning där den ene står för pansarnäven och den andra för pengarna?

    SvaraRadera
  2. Jag tror inte att det ligger någon "uppgörelse" bakom. Man brukar säga att stater inte har vänner, bara intressen. Det gäller nog även Kina och Ryssland. Dvs. de har starka gemensamma intressen, men har olika geografi, olika regimer, olika historia, olika kultur etc. Det finns också tvisteämnen i det förflutna mellan dem, men dem kan man se att kloka politiska ledningar i båda länderna gjort sitt bästa för att eliminera. Samarbetet Kina-Ryssland kan bli en helt avgörande faktor för att hålla tillbaka krigsgalningarna i Pentagon. Att Ryssland skulle stå för en "pansarnäve" kan jag inte hålla med om. Det är att underskatta Kinesiska folkets befrielsearmé. Tack vare Kinas modernisering av krigsmakten kan USA inte längre dominera i Sydkinesiska sjön. Se f ö dagens Global Times.

    SvaraRadera

Underteckna med ditt namn.