6 sep. 2017

Västlig förbittring när Syriens armé går fram (uppdaterad)

Den syriska regeringsarmén har  brutit Islamiska statens tre år långa omringning av staden Deir ez-Zor. Enligt FN-medlaren Staffan de Mistura bör oppositionen nu se "vart vinden blåser".

Men det är knappast en slump att det samtidigt sker en internationell desinformationsattack på den syriska regeringen för att än en gång anklaga denna för krigsförbrytelser.

En tremannapanel utsedd av FN:s råd för mänskliga rättigheter använder FN:s goda namn till att sprida obevisade lögner.
Sveriges Radio (P3) och en rad internationella media har redan pumpat ut nyheten att FN (och OPCW, Organisationen för förbud av kemiska vapen) skulle ha slagit fast att det var den syriska regeringen som bombade med sarin i Khan Sheikhoun i april. Och bomberna skulle förstås ha varit ryska!

DN 7/9 talar om "en FN-utredning".

Fakta är att det inte finns någon ny utredning, bara en rapport av tre personer som inte är någon representativ instans i FN eller OPCW.

En tremannapanel som utsågs av FN:s råd för mänskliga rättigheter i mars 2011 lät på onsdagen (6/9; ehuru dokumentet är daterat 11/9) offentliggöra en rapport på 31 sidor som påstås bygga på 339 intervjuer "i regionen och i Genève", analys av satellitfoton mm. Hur intervjupersonerna valts ut redovisas inte.  Kommissionen har inte utfört några undersökningar på plats. Rapporten är en sammanfattning som skulle ha kunnat göras uteslutande på grundval av uppgifter i media. Det är den 14:e rapporten från kommissionen.

Bl.a. påstås utan tillstymmelse till bevis:
I den allvarligaste händelsen använde det syriska flygvapnet sarin i Khan Shaykhun, Idlib och dödade dussintals, varav majoriteten var kvinnor och barn. I Idlib, Hamah och östra Ghouta, Damaskus, använde syriska styrkor klorgas. Syriska och/eller ryska styrkor fortsatte att angripa sjukhus och medicinsk personal.
Bildmaterialet man hänvisar ger inget nytt, suddiga satellitfoton med "förmodade" bombkratrar. Man hänvisar till "37 vittnen" trots att alla som följt rapporteringen vet att vittnesmålen från Khan Shaykhun var starkt divergerande.

I den sista punkten om denna händelse skriver kommissionen inte längre att den vet utan bara har "rimliga skäl att tro" att den syriska regeringen låg bakom.

I nyhetsrapporteringen om kommissionens rapport har media inte dragit sig för att att tillskriva rapporten saker som inte står där.

Exempelvis påstås i Independent att kommissionen skulle ha dokumenterat 33 kemiska vapenattacker i Syrien hittills, varav 27 skulle ha orsakats  av president Bashar al-Assads regering medan gärningsmännen är okända i 6 fall. Dessa uppgifter förekommer inte alls i den aktuella rapporten.Västmedia förtiger också de punkter i kommissionens rapport som gäller USA-koalitionens krigsförbrytelser.Panelen består av tre  personer varav ingen är expert på kemiska stridsmedel:  Mr. Paulo Sérgio Pinheiro (Brasilien), Ms. Karen Koning AbuZayd (USA) och Ms. Carla Del Ponte (Schweiz).

Carla del Ponte har varit chef för FN:s krigsförbrytartribunal för Rwanda och  f d Jugoslavien.

I maj 2013 anklagade Carla del Ponte de syriska rebellerna för att använda kemiska vapen, ett uttalande som kommissionen dagen därpå tog tillbaka.
 
I mars 2014 anklagade hennes tremannakommission den syriska regeringen för att ligga bakom den kemiska attacken i Khan al-Assal utanför Aleppo. Den attacken uppvisade "samma unika kännetecken som  i Al-Ghouta" i  augusti 2013, hette det. Sannolikt kom vapnen ur regeringens lager. Men, ack, kommissionen hade inte bevis för att peka ut gärningsmännen.

Genomgående för kommissionens arbete tycks vara metoden att insinuera vem som är skyldig för att sedan konstatera att bevis saknas.


Intressant nog förklarade Carla del Ponte senast 14 augusti att hon skulle lämna kommissionen i protest mot att FN:s säkerhetsråd inte gett klartecken till ett åtal mot president Bashar al-Assad, vilket hon ansåg sig ha tillräckligt med bevis mot.

Uppenbarligen har hon låtit sig övertalas att stanna i kommissionen, och man kan gissa av vem!


Det nya uttalandet från hennes kommission får ses som ett försök att än en gång göra sig nyttig för vissa stormakter. Även om del Ponte gjort sig känd för att sparka åt olika håll finns det mycket att säga om rättssäkerheten i de krigsförbrytartribunaler hon lett. Hon har aldrig på allvar gått emot hegemonen USA:

Den syriska nyhetsbyrån SANA rapporterar idag att OPCW:s direktör
Ahmet Uzumcu sagt att de förbättrade säkerhetsförhållandena i Syrien nu gör det möjligt för OPCW att kontrollera förhållandena vid två anläggningar som inrymt kemiska stridsmedel för att verifiera att de förstörts.

Vad skulle en regering som samarbetar förtroendefullt med OPCW ha att vinna på att använda giftgas mot sina motståndare? Det strider mot sunda förnuftet, Däremot har den s k oppositionen ett uppenbart intresse av att hålla västs hat mot Syrien och dess lagliga regering vid liv.

red

1 kommentar:

  1. Det lär vara inskrivet i IMF:s stadgar att huvudkontoret är förlagt till det land som har högst BNP. Smart drag i tiderna, men tiderna förändras. Madame Lagarde antydde redan att en flytt till Shanghai eller Beijing kunde vara förestående. För det djupt korrumperade FN skulle det innebära ett lyft att komma bort från USA, där organisationen på det mest uppseendeväckande sätt gjort sig till ett verktyg för interventionspolitiken med de åtföljande regimbyteskrigen. Kanhända IMF och FN kunde finna residens vid samma gata i Beijing ?

    SvaraRadera

Underteckna med ditt namn.