12 sep. 2017

Massvält FN:s lösning på Koreakrisen (rev)

Sverige röstade för oljeembargot som kan orsaka massvält i Nordkorea.
Förenta nationerna har infört en ny omgång sanktioner mot Nordkorea (DFRK) som en bestraffning för att landet inte underkastar sig USA:s och de stora kärnvapenländernas diktat.

Resolutionen som antogs enhälligt av säkerhetsrådet i måndags uppmanar det internationella samfundet att införa gränser för oljeexport till Nordkorea, förbjuda landets textilimport och tillgång till flytande gas och noggrant inspektera lastfartyg som går in och ut ur hamnarna.

Säkerhetsrådet vill begränsa Nordkoreas import av raffinerade petroleumprodukter till 500 000 fat under årets sista kvartal och 2 miljoner fat raffinerade oljeprodukter per år från och med januari.
USA uppger att Nordkorea idag mottar 4 miljoner fat oraffinerade och 4,5 miljoner fat raffinerade produkter. 55 procent  av de raffinerade produkterna stoppas nu vilket motsvarar 30 procent av DFRK:s totala nuvarande import. Råoljeexporten sägs i resolutionen i vart fall inte få öka.

En nedskärning till den av FN satta nivån innebär att en nordkorean får göra av med 1/100-del så mycket olja som en svensk. (Sverige importerar över 100 milj fat/år och har 10 miljoner invånare mot Nordkoreas 25 milj.)

Dessutom förbjuds textilexporten som gett 760 miljoner dollar i genomsnitt de senaste tre åren.Dessutom riktar sig resolutionen mot nordkoreanska medborgare som arbetar utomlands och som kan "generera utländska exportinkomster som landet använder för att stödja sina förbjudna kärn- och ballistiska missilprogram". 100 000 nordkoreanska gästarbetare anses generera en halv miljard dollar årligen till DFRK.

I resolutionen förbjuds FN:s medlemsstater att ge arbetstillstånd åt nordkoreanska medborgare utom för humanitära eller kärnvårdsändamål.

Hur ska någon längre kunna betrakta FN som en institution som verkar för rättvisa och jämnare resursfördelning i världen. FN:s egna rapporter visar dessutom att de hittillsvarande sanktionerna varit verkningslösa.
Resolutionen framstår ur alla synpunkter som omoralisk och hur Sverige kunna rösta för något som i praktiken dömer miljontals människor i Nordkorea till endemisk svält är ofattbart.

Margot Wallström tycks ha förlorat både en rättvisande världskarta och moralisk kompass.


Kina och Ryssland som normalt försvarar förnuftiga lösningar har dessvärre begått en stor dumhet genom att acceptera resolution 2375 som bara kan öka spänningarna på den koreanska halvön och i regionen. Kinas senare uttalande att man inte tänker att tillåta att halvön sjunker ner "i kaos och krig" är i och för sig positivt.

På en krigshetsande tankesmedja som Paterson Institute upprörs man av att utrymmet för Ryssland och Kina att i hemlighet leverera gods till Korea tycks relativt stort, och kanske får man nu sätta hoppet till att en rad länder i hemlighet kommer att förhindra en ren nödsituation. På så sätt blir "vargen mätt och fåren ändå oskadda", som det ryska ordspråket lyder.

red

(reviderad 13/9)


http://www.rttnews.com/story.aspx?Id=2813895
https://usun.state.gov/remarks/7969
https://piie.com/blogs/north-korea-witness-transformation/un-security-council-resolution-2375
Det finns anledning att påminna om insamlingskontot Katastrofhjälp till Korea, plusgiro 448 27 03-8.  Svensk-koreanska föreningen översände för en tid sedan 50 000 kr som bistånd till de översvämningsdrabbade områdena i norra DFRK.

Även föreningen Trosgnistan, knuten till Betelkyrkan i Bollnäs,  bedriver hjälparbete i Korea, främst i form av matbistånd till barnhem.

1 kommentar:

 1. USA använder massförstörelsevapen mot Japan, har rustat för att kunna förgöra planeten flera gånger om, är heller inte nöjd.

  USA invaderar olagligen massvis med nationer i världen inkl. Korea, skriver heller inget fredsavtal med Nordkorea.

  USA frågar Irak om de har massförstörelsevapen. Blix försäkrar att de inte har det. USA invaderar Irak olagligen.

  USA invaderar 7 länder olagligen som saknar massförstörelsevapen, dels genom att stötta extrem islamism (s.k. wahhabism/jihadism).

  Varför ska ett land som inte är USA:s vasall och de facto är i krig med terrorstaten USA INTE skaffa sig förmåga till terrorbalans?

  Och varför är det inte USA som bojkottas av världens alla nationer?

  SvaraRadera

Underteckna med ditt namn.