7 sep. 2017

Jimmy Carter: Tagga ner, Trump!

Den hårda retoriken från Washington och Pyongyang under de senaste månaderna har förvärrat en redan konfrontativ relation mellan våra länder och har förmodligen eliminerat varje chans till förtroendefulla fredssamtal mellan Förenta staterna och Nordkorea. 
 Förutom att upprätthålla den krigsmässiga retoriken måste våra ledare uppmuntra samtal mellan Nordkorea och andra länder, särskilt Kina och Ryssland, skriver USA:s tidigare president (1977-81) Jimmy Carter.

Här beskriver han hur mycket man lyckats åstadkomma med förhandlingar - och rasera med hot.


FN: s säkerhetsråds enhälliga omröstning om nya sanktioner tyder på att dessa länder kan hjälpa till. I vart fall måste en kärnvapenkonflikt undvikas. Alla parter måste försäkra  nordkoreanerna att de kommer att förhindra varje militär åtgärd mot dem om Nordkorea förblir fredligt.
Jag har besökt Nordkorea tre gånger och har för diskussioner i mer än 20 timmar med landets politiska ledare angående viktiga frågor som påverkar förbindelserna mellan USA och Nordkorea.

I juni 1994 träffade jag Kim Il Sung i en krisläge, när han kom överens om att lägga alla sina kärntekniska program under strikt övervakning av Internationella atomenergiorganet och att söka ett gemensamt avtal med Förenta staterna om ett permanent fredsavtal, att
ha toppmöten med presidenten i Sydkorea för att påskynda hemtagningen av resterna av amerikansk militär personal begravd i hans land och att vidta andra åtgärder för att lätta på spänningarna på halvön.

Kim Il Sung dog strax efter mitt besök och hans efterträdare, Kim Jong Il, meddelade mig och ledare i Washington att han skulle hedra de löften som hans far hade gjort. Dessa förpliktelser bekräftades senare officiellt i förhandlingar i Genève av Robert Gallucci och andra företrädare för Clinton-administrationen.
Jag återvände till Pyongyang i augusti 2010, på inbjudan av nordkoreanska ledare, för att ta hem Aijalon Gomes, en amerikan som hade blivit kvarhållen där.
Mitt senaste besök i Nordkorea var i maj 2011 när jag ledde en delegation av åldermän (tidigare irländska presidenter och Finland och tidigare statsminister i Norge) för att försäkra Nordkorea om leverans av donerade livsmedel direkt till behövande människor.

Under alla dessa besök betonade nordkoreanerna att de önskade fredliga förbindelser med Förenta staterna och sina grannar, men var övertygade om att vi planerade ett förebyggande militärt anfall mot deras land. De ville ha en fredsöverenskommelse (särskilt med USA) för att ersätta det vapenstillestånd som funnits sedan slutet av Koreakriget 1953 och att avsluta de ekonomiska sanktioner som hade varit mycket skadliga för dem under den långa mellanperioden.

De klargjorde för mig och andra att deras första prioritet är att försäkra sig om att deras militära kapacitet kan förstöra en stor del av Seoul och att reagera starkt på andra sätt mot varje amerikansk attack. Kinas inflytande i Pyongyang verkar ha minskat kraftigt sedan Kim Jong Un blev ledare i Nordkorea i december 2011.
Ett engagemang för fred från Förenta staterna och Nordkorea är avgörande.

När denna konfrontativa kris är slut bör USA vara berett att sluta ett permanent fördrag som ersätter vapenstilleståndet från 1953. Förenta staterna bör klargöra detta för nordkoreanerna och våra allierade.


James Carter
The Carter Center 5/9

1 kommentar:

Underteckna med ditt namn.