30 juni 2023

Ungern stoppar nytt EU-stöd till Kiev

Österrike, Irland och Malta är emot att EU ska utfärda "säkerhetsgarantier" för Ukraina. Men de stora länderna drev ändå igenom en urvattnad resolution i den riktningen.

Samtidigt går Ungern emot ett nytt stödpaket för att finansiera kriget i Ukraina.

Europeiska rådet antog igår en resolution som tillåter EU att delta i att skapa ett "säkerhetssystem" för Ukraina, inklusive i samarbete med NATO.

Bloggen "Lost in EU" påpekar att debatten på toppmötet var en spökdebatt eftersom "säkerhetsgarantierna" förutsätter att Kievregimen först besegrar Ryssland på slagfältet.

Kritiken från traditionellt neutrala länder som Österrike, Irland och Malta bidrog till att urvattna resolutionen, men det gjorde bisarrt nog även Polen och de baltiska staterna som anser att europeisk säkerhet främst är en fråga för Nato och det amerikanska ledarskapet.

EU ska nu, heter det i resolutionen, arbeta för säkerhetsgarantier åt Ungern "tillsammans med partners" och "i full respekt för vissa medlemsstaters säkerhets- och försvarspolitik".

President Volodymyr Zelenskyj, ständigt närvarande på videolänk på EU-mötena, tackade EU för det 11:e sanktionspaketet mot Ryssland och uppmanade toppmötet att börja arbeta på en ny omgång sanktioner mot Ryssland. Samtidigt är det tydligt att Kievs högljudda krav i allt högre grad skadar EU-länderna själva (t ex svartlistningen av Volvo).

Josep Borrell, EU:s chefsdiplomat och främste militäre inpiskare, föreslog att den europeiska fredsfonden som redan har tömts på miljardtals euro för vapen till Ukraina och ett träningsuppdrag för ukrainska trupper, ska tillföras ytterligare 3,5 miljarder euro, pengar som kan användas utan enskilda medlemsländers veto. Kriget ska förstås stödjas "for as long as it takes", där nyckelordet "it" aldrig behöver definieras,

Ungern avvisar den europeiska kommissionens planer på att bevilja mer pengar till, sa premiärminister Viktor Orbán. Han kallade kommissionens begäran om mer pengar för "löjlig" när Ungern liksom Polen förvägras medel som de är berättigade till ur EU:s återhämtningsfond.

"En sak är klart, vi ungrare ... kommer inte att ge mer pengar till Ukraina innan de talar om vart de tidigare cirka 70 miljarderna euro i EU-medel har tagit vägen", sa Orbán.

I resolutionen fördöms i de starkaste ordalag "den avsiktliga förstörelsen av Kachovka-dammen" vid Dneprs utlopp. Dock utan att ansvarig part utpekas.

Intressant att notera är formuleringen "Belarus måste sluta tillåta ryska väpnade styrkor på sitt territorium, inklusive utplaceringen av taktiska kärnvapen".

När Ryssland hade synpunkter på upprustningen längs sina gränser avvisades dessa blankt och jämställdes med krav på en "säkerhetszon".

Vad ska man då kalla EU:s pekpinnar till Belarus? 

Stefan Lindgren


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.