14 juni 2023

Talibanerna stoppar opieodlingarna

Talibanerna utrotar opievallmon, precis som de gjorde före USA:s invasion 2001. (Foto BBC)

Talibanregeringen i Afghanistan har genomfört "verkligen oöverträffade minskningar av vallmoodling" 2023, enligt en ny analys publicerad av Alcis, ett brittiskt företag för geografiska  informationstjänster som specialiserat sig på geospatial datainsamling, statistisk analys och visualisering.

Vallmominskningen följde på ett förbud mot droger i Afghanistan som utfärdades i april 2022 av talibanledaren Mullah Haibatullah, bara sju månader efter att den islamiska rörelsen tog makten efter USA:s militära tillbakadragande från landet i augusti 2021.

Alcis rapporterar att ett effektivt förbud mot vallmoodling är på plats och att opiumproduktionen 2023 kommer att vara försumbar jämfört med 2022. Högupplösta bilder som analyserats av företaget visar att i provinsen Helmand har vallmoodlingen minskat från 120 000 hektar 2022 till mindre än 1 000 hektar 2023. Detta motsvarar den största minskningen av vallmoodling som någonsin registrerats i landet, bland annat efter att talibanerna förbjöd vallmoproduktion 2000, ett år innan de förlorade makten efter den amerikanska invasionen 2001.

Som ett resultat dominerar veteodling nu i provinserna i söder och sydväst, där cirka 80 % av Afghanistans totala vallmoskörd tidigare hade odlats.

Talibanerna tillkännagav förbudet mot vallmoodling i april 2022, men tillät skörden av vallmogrödan som planterades hösten 2021, av rädsla för att förbjuda eller förstöra den så nära skördesäsongen och efter att bönderna hade investerat avsevärd tid och resurser.

Talibanerna förbjöd sedan plantering av nya vallmogrödor och förstörde alla vallmofält som planterats efter att förbudet trätt i kraft.

Under sommaren 2022 riktade talibanerna sig också mot metamfetaminindustrin genom att förstöra efedrin och efedrinlaboratorier över hela landet.

Dessa fynd har bekräftats av journalister från BBC, som reste till Afghanistan denna månad och rörde sig tillsammans med med talibanmedlemmar som förstörde kvarvarande vallmofält med pinnar.

BBC noterade att förlusten av afghanskt heroin kan leda till ökning av syntetiska droger bland amerikanska och europeiska droganvändare.

BBC noterade vidare att "opium odlades fritt i områden som kontrollerades av den USA-stödda före detta afghanska regimen, något som BBC bevittnade innan talibanernas maktövertagande 2021."

Faktum är att heroinhandeln har spelat en roll i de konflikter som plågar det krigshärjade landet sedan 1970-talet.

I slutet av 1970-talet och på 1980-talet förlitade sig CIA på Pakistans Inter-Services Intelligence Agency (ISI) och dess afghanska mujahedin-klienter för att föra krig mot den sovjetstödda afghanska regeringen och mot sovjetiska styrkor som ockuperade landet.

Enligt historikern Alfred McCoy blev ISI och mujahedin snart nyckelspelare i den växande gränsöverskridande opiumtrafiken.

McCoy skriver att "CIA såg åt andra hållet medan Afghanistans opiumproduktion växte från cirka 100 ton årligen på 1970-talet till 2 000 ton 1991. 1979 och 1980, precis när CIA-ansträngningen började öka, skapades ett nätverk av heroinlaboratorier öppnade längs gränsen mellan Afghanistan och Pakistan. Den regionen blev snart världens största heroinproducent. År 1984 stod den för svindlande 60 % av den amerikanska marknaden och 80 % av den europeiska.”

McCoy skriver vidare att "Karavaner som bar CIA-vapen in i den regionen för motståndet återvände ofta till Pakistan lastade med opium – ibland", rapporterade New York Times, "med samtycke från pakistanska eller amerikanska underrättelseofficerare som stödde motståndet."

Det sovjetiska tillbakadragandet från Afghanistan 1989 följdes av år av kaos när krigsherrar tävlade om kontrollen över landet. 1996 kom talibanerna till makten och införde en viss ordning på landet. År 2000 förbjöd den islamiska rörelsen vallmoproduktion.

USA:s styrkor invaderade dock Afghanistan i oktober 2001 och störtade snabbt talibanerna. Vallmoodlingen och heroinhandeln blomstrade.

Antonio Maria Costa, verkställande direktör för FN:s kontor för narkotika och brottslighet, rapporterade 2004  att opiumodlingen ökade med två tredjedelar det året och hade spridit sig till alla 32 provinser, vilket "gjorde narkotika till den viktigaste motorn för ekonomisk tillväxt" i landet.

Simon Spedding från University of South Australia skriver: "Enkla fakta är att opiumproduktionen var hög under den USA-influerade regeringen i Afghanistan på 1970-talet, minskade 10-faldigt till 2001 under talibanerna och sedan ökade 30-faldigt och mer under USA till samma nivå som på 1970-talet.” 

https://thecradle.co/article-view/25742/taliban-successfully-eradicates-poppy-cultivation-report

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.