7 juni 2023

Nytt terrordåd av Kievregimen

Ammoniak väller ut i naturen efter en sprängning i Charkovregionen.

Samtidigt med översvämningskatastrofen vid Dneprs nedre flöde, som tveklöst orsakats av Kievregimen har denna genomfört ett nytt terrordåd.

Kievstyrkor har sprängt ammoniakledningen "Togliatti - Odessa" som försörjt många miljoner människor med konstgödning. I sin tur hotar sprängning att stoppa avtalet med Ryssland om  spannmålsexporten genom Svarta havet.

Den ukrainska sabotage- och spaningsgruppen (DRG) har sprängt ammoniakledningen Togliatti-Odessa nära byn Masiutovka i Charkov-regionen. Detta tillkännagavs i det ryska försvarsministeriets officiella Telegram-kanal idag. 

Sex explosioner inträffade vid en pumpstation nära Masiutovka. Ammoniak läckte ut men flödet har kunnat stoppas.

Det ryska utrikesministeriets talesperson Maria Zacharova säger att det kommer att ta ca tre månader att reparera ledningen. "Och detta naturligtvis förutsatt att man får tillgång till skadeplatsen," tillade hon.

"Det kan redan konstateras att det enda land som aldrig har varit intresserad av att återuppliva transporterna genom rörledningen är Ukraina", sa hon.

Den 24 februari 2022 stoppades transiteringen av ammoniak på Ukrainas territorium. För närvarande är den ryska delen av ammoniakledningen, som ägs av Transammiak JSC, på ett tillförlitligt sätt avskuren från den ukrainska delen och är i ett säkert och gott skick under konstant kontroll behörig personal. Den ukrainska delen av rörledningen betjänas av det ukrainska statliga företaget Ukrhimtransammiak.

Ledningen som är 242 mil lång byggdes  i slutet av 1970-talet och förbinder produktionsanläggningen i staden Togliatti, Samara-regionen, med hamnterminalen i hamnen i Juzjnyj. 

Före starten av den speciella operationen omlastades cirka 2,5 miljoner ton råmaterial årligen genom rörledningen. Ledningen utgör en viktig pusselbit i det rysk-ukrainska avtal som möjliggör spannmålsexport från Odessa. När den faller kan hela avtalet falla.

Från rysk sida planeras att redan i december öppna en exportterminal på Tamanhalvön (vid Krimbron). Dess kapacitet kommer att göra det möjligt att kompensera för förlusten av Togliatti-Odessa. Och direkt leverans av ammoniakgas till halvön kommer att utföras med järnväg och inte med rör.

Så om Zelenskij-regimen hade planerat att förorsaka Ryssland skada lyfte den en sten för att tappa den på sina egna fötter. Ukraina skulle kunna fortsätta att transportera ammoniak genom sitt territorium och få inkomster från det, men ignorerar sina egna potentiella fördelar.

Ammoniak används för framställning av kvävegödselmedel, vilket är särskilt viktigt för utvecklingsländer.

Ryska observatörer tror inte att det är en slump att terroristangreppen på den ryska Belgorod-regionen, drönaranfallen mot Moskva liksom katastrofen vid nedre Dnepr kommer kort före och samtidigt med starten av den länge utlovade våroffensiven.

Denna offensiv som startade 4 juni har hittills inte gått bra. Ukraina har förlorat 52 stridsvagnar på bara tre dagar, vilket är mycket!

Ska terrordåd kompensera för motgångarna?

Något sådant har blivit möjligt i takt med att Biden-administrationen fått smak på att överskrida nya "röda linjer" i proxykriget mot Ryssland och har förlorat den sunda fruktan för kärnvapensvar som tidigare fanns.

Amiral John Kirby, talesman för USA:s försvarsdepartement, medger att det inte finns några bevis för att Ryssland ska ha sprängt Kachovkadammen (vilket påstås i svenska Rapport 7/6 utan tillstymmelse till bevis).

Som Tucker Carlson, tidigare nyhetsankare på Fox News påpekar kan redan beskjutningen med HIMARS-raketer i höstas ha orsakat tillräcklig skada för att dammen nu brast vid onormalt högt vattenstånd (vilket  i sin tur kan ha att göra med beslut i sex vattenkraftverk ovan Kachovka).

Stefan Lindgren


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.