19 dec. 2022

Vitryssland och Ryssland samordnar


Rysslands president Vladimir Putin besökte idag Minsk för överläggningar med sin vitryske kollega, Aleksandr Lukasjenko.

Förutom de ekonomiska frågorna stod det allvarliga utrikespolitiska och säkerhetsläget på dagordningen.
Putin åtföljdes av en rad ministrar, bl.a. försvarsminister Sjojgu och utrikesminister Lavrov och på den vitryska sidan närvarade en närmast fulltalig regering.

Enligt Putin avser Minsk och Moskva att blida en "gemensam försvarssfär" men gick inte närmare in på vad det innebär. Han nämnde gemensam utveckling av nya vapen och fortsatta gemensamma militärövningar.

Vitryssland och Ryssland har en övergripande militär doktrin, en gemensam militär planering och en  rysk-vitrysk regional gruppering av trupper, förklarade Puitin.

För närvarande genomförs på vitryskt territorium aktiviteter för stridskoordinering av ländernas formationer och militära enheter, tillade han. Ett enhetligt system för luftförsvaret har skapats och är i  bruk.

Parterna enades om att fortsätta att gemensamt vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa tillförlitlig säkerhet för båda länderna, att prioritera utbildning av trupper,  förbättrad stridsberedskap och att genomföra ömsesidiga leveranser efterfrågade vapen och gemensamt engagera sig i produktionen av ny militär utrustning.

Putin nämnde också att vitryska piloter ska utbildas i användning av nya ryska vapen.

Sådant samarbete är ingen rysk uppfinning, betonade han. Sådant har Nato-blocket sysslat med i årtionden. Sådana överenskom åtgärder är oerhört viktiga i samband med den spända situationen vid unionsstatens yttre gränser, underströk han.

En orsak till besöket var också att Vitryssland från 1 januari tar över ordförandeskapet i försvarspakten ODKB (CSTO i Nato-nomenklatur).

kremlin.ru

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.