10 aug. 2021

Kan litium utvinnas miljövänligt?

Rio Tinto i verksamhet i Serbien

Nu pågår en global jakt på litium som behövs i elbilarnas batterier. Det finns gott om grundämnet i världen men utvinningen är långtifrån problemfri.

Här rapporterar dr Binoy Kampmark om ett projekt i Serbien som såg lovande ut - till en början.

Den anglo-australiensiska gruvjätten Rio Tinto hade tänkt skapa sig ett namn som ett sundare, mer miljövänligt företag, sälla sig till dem som tar ansvar för framtiden och stryka ett streck över sitt dåliga ekologiska samvete.

Glöm förstörelsen av Juukan Gorge Caves i västra Australien! Nu var det dags att skapa en annan berättelse.

Blickarna gick till Balkan. Företaget lovar investera 2,4 miljarder dollar för ”Jadar-Lithiumborat Project” i Serbien förutsatt att det får nödvändiga tillstånd. Under de kommande veckorna kommer bolaget att skeppa in en försöksanläggning för bearbetning av litium i fyra 40-fots containrar. Det tyder på en viss grad av optimism. Från sin forskningsanläggning  i utkanten av Melbourne hävdar företagets forskargrupp att de funnit en ekonomiskt hållbar metod att utvinna litium ur mineralet jadarit.

Störst i Europa
I ett uttalande från företaget beskrivs vikten av Jadar -projektet. ”Jadar kommer att producera litiumkarbonat av batterikvalitet, en kritisk mineral som används i stora batterier för elfordon och lagrar förnybar energi. Rio Tinto blir därmed den största leverantören av litium i Europa under åtminstone de kommande 15 åren. Dessutom kommer Jadar att producera borater, som används i solpaneler och vindkraftverk. ”

Företaget räknar redan med en trevlig PR-effekt. Projektet "skulle skala upp Rio Tintos exponering för batterimaterial och visa företagets vilja att på ett disciplinerat sätt investera kapital för att ytterligare stärka sin portfölj för den globala energiomställningen."

När det gäller tidsaspekten hoppas Rio Tinto kunna börja bygga den underjordiska gruvan 2022 och börja sälja produkter 2026. Full produktion förväntas tre år senare,

58 000 ton litiumkarbonat, 160 000 ton borsyra och 255 000 ton natriumsulfat.

Företaget hoppas kunna vinna över de serbiska myndigheterna genom att lova rika tillskott till den lokala ekonomin och stärka känslan av strategisk betydelse. "Det är inte en stor gruva", säger Sinead Kaufman, verkställande direktör för Rios Tintos mineraldivision, till journalister, "men ur litiumperspektiv kommer det att vara den största producenten i Europa i minst tio år och förse marknaden med litium i stor skala”.

En miljon elfordon
”Uppskattningsvis kommer Jadar själv direkt bidra till 1% av Serbiens bruttonationalprodukt, medan 4% är det indirekta bidraget. Gruvan kommer dessutom att bidra med tillfälliga insatser såsom relevant infrastruktur och utrustning, elektriska lastbilar, en kemisk bearbetningsanläggning för torr stapling av avfall. Totalt kommer det att utvinnas tillräckligt med litium för att driva en miljon elfordon”.

All denna skönmålning kan inte förringa betydelsen av miljömässig hållbarhet. Rio lovar att en utvärdering av de miljömässiga konsekvenserna kommer att göras tillgänglig för synpunkter "inom kort". "Vi är fast beslutna att upprätthålla de högsta miljöstandarderna och bygga en hållbar framtid för de samhällen där vi verkar", säger företagets vd Jakob Stausholm. "Vi är medvetna om att vi måste lyssna på och respektera alla intressenters åsikter för att utveckla detta projekt."

Stäms för miljöbrott
Dessa uttalanden strider mot verkligheten, både aktuella och historiska. Rio Tintos serbiska dotterbolag, Rio Sava Exploration, har för närvarande stämts av två serbiska icke-statliga organisationer, Coalition against Environmental Corruption och Podrinje Anti-Corruption Team, PAKT, för brott mot miljöbestämmelser sedan 2015.

Faktum är att Rios beteende har lett till något av ett grönt uppvaknande i Serbien. Olika miljögrupper, akademiker och politiker har funnit en sällsynt gemensam ståndpunkt. I juni skickade Serbiska konst- och vetenskapsakademien ett brev till den serbiska vice premiärministern Zorana Mihajlović . Brevet beskriver de allvarliga konsekvenserna av att tillåta projektet att gå vidare. "Gruvan skulle orsaka stora och irreversibla skador inte bara i området där den skulle ligga, utan på hela landet." Gruvkomplexets läge skulle hota jordbruksmark, skogar, ängar och vattenförsörjningsområdena i Mačva. "Slagg med giftiga rester från malmbearbetning skulle sträcka sig över 160 hektar."

Förra månaden samlades demonstranter i staden Loznica för att ventilera sina bekymmer. Vid sammankomsten gav Marijana Petković från Ne Damo Jadar -initiativet en inblick i hur Rio hanterade lokalbefolkningen. ”De kom 2004, de svarade aldrig oss människor på tre viktiga frågor: vad ska man göra med bullret; med vattnet; vad blir den minsta mängden föroreningar. ”

Risk för Drina- och Jadar-floderna
En namninsamling på nätet mot gruvan har också lockat 125 685 underskrifter. Den beskriver Jadardalen som "Serbiens bördiga mark", kännetecknad av "tusentals hållbara gårdar som ägts i generationer." Den beskriver rädslor om överhängande förgiftning av vattenkällor. "Processen att separera kemiskt stabilt litium från jadaritmalm innebär användning av koncentrerad svavelsyra." Processen skulle utföras cirka 20 km från Drinafloden med 300 kubikmeter vatten per timme, varefter det kemiskt behandlade vattnet skulle föras tillbaka till Jadarfloden. Hela vattenbassänger och vattenkällor bortom Serbien riskerar att bli förorenade.

Framställarna tar också upp problemet med bristen på insyn i förhandlingarna mellan Rio Tinto och den serbiska regeringen och rädslan för "potentiell korruption från regeringens sida." En skissartad meritlista över företagets miljöarbete återberättades också, inklusive ”förstörelsen av en 45 000 år gammal helig australiensisk aboriginsk grotta”.

Rio Tinto är ett företag som är vagt med sina siffror och selektivt i sin konsultationsprocess (vissa kallar det mutor) och sina konton. London Mining Network presenterar en meritlista fylld med hänsynslös likgiltighet, miljöbrott och brott mot mänskliga rättigheter. Vid företagets årsmöte 1937 uttryckte ordförande Sir Auckland Geddes sin tacksamhet mot general Francisco Francos fascistiska styrkor i Spanien som hade krossat ett gruvuppror som hotade företagets smidiga verksamhet. "Gruvarbetare som ställt till problem är ställda inför krigsrätt och skjutna", noterade han med godkännande.

Undersöks av Finansinspektionen
Företaget är för närvarande föremål för en undersökning av den brittiska finansinspektionen (UK Financial Conduct Authority (FCA) om misstänkta överträdelser av upplysningsplikten om värdet av Mongoliets Oyu Tolgoigruva, företagets största kopparprojekt. Utbyggnaden av gruvan för 6,75 miljarder dollar är 1,4 miljarder dollar högre än Rios egen uppskattning 2016.

Serbiens president Aleksandar Vučić är så orolig för upprördheten att han kan tänka sig  en folkomröstning om projektet. Det är osannolikt att det kommer att störa Rio Tinto. Löften om ekonomiskt manna för Serbien genom att skapa jobb och att placera Serbien i spetsen för den litiumelektriska bilrevolutionen kommer att dölja potentiella miljöförstöringar. Med sin meritlista från andra länder, står denna gruvjättes uppfattning om samråd och ansvarstagande i strid med den hos lokalbefolkningen, som behandlas som besvär snarare än medborgare.

Dr Binoy Kampmark var en Commonwealth Scholar vid Selwyn College, Cambridge. Han föreläser vid RMIT University, Melbourne. E -post: bkampmark@gmail.com. Artikeln är hämtad från indiska Countercurrents.org 3 augusti 2021.

 Översättning: Göran Bodin

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.