16 juni 2021

En nöt för hård för BidenDagens möte mellan presidenterna Biden och Putin i Schweiz visar tydligt att USA misslyckats med sanktionspolitiken mot Ryssland och de sju senaste årens upptrappade sanktioner.

Ett ord saknades på Bidens presskonferens - Krim. Ingenting om Magnitskij heller. De båda ord som ligger till grund för huvuddelen av USA:s sanktioner. Putin gick helt enkelt inte att knäcka.

Inte heller upprepade Biden de absurda anklagelserna i västmedia om att Ryssland legat bakom Ryanairplanets beslut att landa i Minsk den 23 maj. Han vet att det inte var så.

Dagens toppmöte var redan i sig en seger för Putin, som hela tiden hävdat att stormakterna måste sätta sig ner och komma överens om en fortsättning på kärnvapennedrustningen och andra former av hot som militariseringen av yttre rymden och cyberrymden.

Allt det säger sig nu Biden vara överens med och på hans presskonferens lät det nästan som om detta var hans idéer. Han lovordade tonen i samtalen - "utan överdrifter" - och sa att "vi fått en hel del uträttat". Samtidigt kommer det verkliga testet det närmaste halvåret, året, då det överenskomna ska omsättas i praktisk handling.

Något som ska ske omgående är att respektive ambassadör återvänder till sina poster och utrikesministerierna ska ta upp överläggningar om andra åtgärder i riktning mot en normalisering.

Ett bevis på kursändringen är att Biden redan inledningsvis kallade Ryssland för en "stormakt", fast Washington otaliga gånger försökt reducera det till en "regional makt" (oklart bara vilken region).

Han försäkrade media att han läst Putins samlade tal och flera biografier om honom och kommit till nya insikter om 90-talets sammanbrott i Ryssland. Han varnade dock att Putins försök att samla folket bakom uppbygget av en stark stat inte är den väg som kan säkra Ryssland en stormaktsställning. Here we go again...

Han tvingades "förklara", i praktiken ta tillbaka, tidigare förolämpande yttranden om att Putin är en "mördare" som "saknar själ". Sen när blev anständighet ett kort i förhandlingar som ytterst gäller global säkerhet?

Det finns flera aspekter på Bidens försiktiga vändning i  hållningen till Ryssland, förutom att försöket att piska upp ett Kalla kriget 2.0 uppenbarligen misslyckats. USA har inte längre den ställningen i världen att det kan skrämma Ryssland till någonting.

Biden vill nu helt tydligt vill vända Ryssland mot Kina. Han upprepade påståenden om att Kinas militära styrka nu skulle hota Ryssland. Men för att få sådana inviter att uppfattas som det minsta seriösa skulle Biden till att börja med behöva upplösa Nato, som ju tillkommit enkom för att omringa och hota Ryssland.

Men en viss försiktighet har ändå smugit sig in i den amerikanska hållningen. Under mötet kom inga hot om att forcera ett ukrainskt medlemskap i Nato och Biden försäkrade att USA ser Minsk-överenskommelserna som grund för en lösning av de inbördes konflikterna i Ukraina, vilket säkert upplevs som ett svek i Kiev där man arbetat för att annullera dessa överenskommelser.

Särskilda förhandlingar på ministernivå ska öppnas om åtgärder på nedrustningsområdet. Biden har visat realism redan i januari genom att förlänga New START-avtalet, som sätter en gräns för antalet kärnstridsspetsar, med fem år.

Ett mer avspänt förhållande till Ryssland skulle naturligtvis kunna ha fördelar för USA. Biden sa att Putin lovat att "hjälpa till" mot Iran och i Afghanistan. Det är naturligtvis bara hans tolkning.

Några frågor som var uppe i samtalen är lättare att förverkliga. Ett betydande antal ryssar sitter i USA-fängelser och två amerikanska f d marinsoldater - Paul Wheelan, som sitter på 16 år för spionage,  och Trevor Reed, som sitter i ryskt fängelse för att i fyllan och villan ha gett sig på en polis. Där kan man förvänta sig att någon form av utväxling sker rätt snart.

En annan möjlighet vore att ta bort "utländsk agent"-stämpeln för Radio Free Europa och andra västfinansierade media i Ryssland i utbyte mot att USA upphäver sin i stort sett liklydande lag från 1936 (som förskriver betydligt strängare straff).

Beträffande cybersäkerhet kom parterna överens om inleda konsultationer. Putin framhöll på sin presskonferens att enligt amerikansk expertis kommer de flesta hackarattacker från USA, Kanada och Storbritannien bl.a. medan Ryssland kommer längre ned på listan. Ryska myndigheter har fått 12 anmälningar från USA om hackarattacker och har fått uttömmande svar på alla. Från rysk sida har man samma period anmält 75 attacker och inte fått svar om en enda.

Beviset i puddingen är i ätandet, som Biden sa. Men som redan hans presskonferens visade har han antagligen redan gått för långt när han sänkt tonen mot Ryssland och riskerar att bli sliten i stycken av USA-kongressen.

Det är tur att Joe Biden är en mycket erfaren politiker. Har han väl bestämt sig kan han inte oskadliggöras lika lätt som skedde med Trump. På sätt och vis blev hans presskonferens en styrkeuppvisning även för honom. Han sluddrade inte så mycket, fick alla namn rätt och rättade blixtsnabbt sig själv när han kallade Antony Blinken "foreign minister" istället för "secretary of state".

Det är inte fråga om att hysa förtroende för Putin eller Ryssland, urskuldade han sig. Det jag har gått med på görs uteslutande av amerikanskt egenintresse. Och tillade han, "det är i vårt intresse att se till att det går bra för det ryska folket".

Ett elementärt erkännande - hur har det kunnat sitta så långt inne! Om han menade vad han sa skulle de olagliga sanktionerna som skadar såväl det ryska som det amerikanska folkens intressen upphävas i morgon.

Stefan Lindgren

Bidens framträdande på presskonferensen återges in extenso här. Ett utförligare referat av vad Putin sa på sin presskonferens kommer i nästa nummer av Ryska posten. Beställ gärna en gratis provmånad på ryskanyheter@gmail.com. Att prenumerera kostar 250 kr/år för 47 nummer.
1 kommentar:

 1. En komplettering; Biden sa att han inte tror att Ryssland låg bakom Solarwind/ andra cyberattacker och att Ryssland behöver arbeta med USAs mekanismer för att förhindra cyberbrott. Det är en rätt stor vändning då USA har utfärdat sanktioner i anklagelse att Rysslands stat låg bakom cyberangrepp/ransomeware.

  Gällande fri media, vilket är rätt ironikt i denna intervju, så ställde en man med kraftig rusisk brytning fråga om vad USA ska göra åt det Ryska medieklimatet. Mannen i frågan reprsenterade CIA-finansierade Radio Free Europe (RFE) och Radio Liberty (RL) som är ett radionätverk startat av USA efter ww2 för att propagera i Östländer. Biden svarde att han inte kommer att göra något åt saken men beklagade Rysslands auktoritära sätt som inte lever upp till demokratiska vä lden så som USA gör. För övrigt var Russia Today och annan Rysk media förbjudna att delta på Bidens presskonferens.

  Detta avslöjade väl hur ”journalistiska” äktheten ligger till hos Radio Free Europe (RFE) och Radio Liberty (RL).

  En sista spännande aspekt är att Både Putin och Biden i respektive presskonferen efter mötet berörde mötets längd och karaktär. Båda höll med om att respektive part bar sig statsmanna-aktigt åt. Biden fick frågan varför mötet varade bara 3 timmar och Biden svarade att de flesta mötet med statsmanna-aktiga, duktiga statschefer tar oftas bara två timmar, så svarade Putin på samma fråga att Putin var förvånad att det bara tog 3 timmar, och att möten med ”mindre erfarna statsmän” varar oftast inte så länge.

  Detta kan tolkas så klart på många olika sätt. Många noterade att Biden hade stödlappar under mötet. Det kan vara som så att Den Ryska agendan var mer djupgåendet och att Biden statt där utan svar. Inga hot eller känsla av hot förekom, bara svarslös. I tre timmar.

  En i övrigt kul observation, medans Biden framhöll sig att han var påläst om Putin så sa Biden att Putin använde uttryck och citat från Bidens mamma under mötet.

  Kan en människa markera mer än så ”jag vet allt om dig? Till och med vad sin mamma tycker om dig?”. Oerhört starkt av Putin.

  Hälsningar Alex S

  SvaraRadera

Underteckna med ditt namn.