19 nov. 2020

Världens största frihandelsavtal tecknat

Tio ASEAN-länder plus fem andra länder i Asien och Stillahavsområdet har undertecknat världens största handelsavtal när det gäller BNP. Pakten förväntas driva ekonomisk tillväxt i region som domineras av Kina.

Av de stora asiatiska ekonomierna var det bara Indien som saknades. För USA som satsat på att isolera Kina är avtalet en dålig nyhet.

Det regionala omfattande ekonomiska partnerskapet, eller RCEP, undertecknades i söndags i samband med det årliga toppmötet i Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), som hölls via videolänk på grund av pandemin.

Vietnam var värd för arrangemanget som årets ordförande i ASEAN. RCEP-avtalet, som undertecknades åtta år efter att förhandlingarna inleddes, täcker 2,2 miljarder människor och en tredjedel av världens ekonomi. Det hade tidigare förväntats att avtalet skulle undertecknas i början av 2020.

RCEP innebär sänkta tullar, öppnar tjänstesektorn och sätter gemensamma handelsregler inom blocket. Avtalet omfattar handel, tjänster, investeringar, e-handel, telekommunikation och upphovsrätt.

Miljöskydd och arbetsrättigheter ingår dock inte i affären. Det Kina-stödda avtalet ses som ett alternativ till Trans-Pacific Partnership (TPP), ett handelsinitiativ från Washington som numera är nedlagt.

RCEP inkluderar ASEAN:s tio medlemsstater; Vietnam, Thailand, Filippinerna, Laos, Kambodja, Myanmar, Malaysia, Singapore, Indonesien och Brunei samt Australien, Kina, Japan, Nya Zeeland och Sydkorea.

Kinas premiärminister Li Keqiang välkomnade det "epokgörande" avtalet.

En anmärkningsvärd frånvaro var Indien, som drog sig ur RCEP-förhandlingarna förra året med hänvisning till oro för att öppna sin jordbruks- och tillverkningssektor för mer utländsk konkurrens.

ASEAN-ledare har sagt att de fortfarande har för avsikt att utöka handeln med Indien och att dörren förblir öppen för New Delhi att förenas med blocket.

Japans premiärminister Yoshihide Suga bekräftade på lördag sin regerings stöd för att "utvidga en fri och rättvis ekonomisk zon, inklusive en möjlighet för Indiens framtida återgång till affären, och hoppas kunna få stöd från de andra länderna."

Handelsavtalet gör det möjligt för Kina - den överlägset största ekonomin och det mest folkrika landet i regionen - att framträda som "förkämpe för globalisering och multilateralt samarbete", sade Gareth Leather, ekonom med Asien som specialitet.

Länder runt om i världen står inför en ekonomisk avmattning i efterdyningarna av de pandemiinducerade nedstängningarna. Indonesien gled nyligen in i sin första lågkonjunktur på mer än två decennier, medan Filippinerna såg sin ekonomi minska med 11,5 procent under det senaste kvartalet.

RCEP-affären inkluderar inte miljöskydd och arbetsrättigheter och förbinder inte länderna att öppna känsliga sektorer i sina ekonomier.

Indien hoppas kunna uppväga RCEP genom egna avtal med USA och EU. Washington verkar dock inte ha någon brådska att nappa på ett indiskt förslag som bara skulle täcka 13 procent (eller 15 miljarder dollar) av handeln mellan länderna.

Källa: DW, Financial Express (Indien)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.