28 nov. 2020

En dystopi kallad ”Den stora återställningen”

Visst är det härligt att slippa mänskligt umgänge? En bild från World Economic Forum 2016.

Den amerikanskfödda Parisjournalisten Diana Johnstone granskar i en artikel på Consortiumnews temat för den senast publicerade rapporten från World Economic Forum: Covid 19 - The Great Reset
, den stora återställningen.

Johnstone menar att ekonomerna Klaus Schwab och Thierry Malleret med sådan glädje hälsar pandemin som förebud om deras föreslagna socioekonomiska omvälvning, att om inte  Covid-19 dykt upp så hade de uppfunnit något liknande - om de kunnat.

Faktum är att World Economic Forums grundare Schwab redan tidigare energiskt förespråkade ”Den stora återställningen”, då med klimatförändringarna som förevändning.

Författarna börjar direkt med att förkunna att "världen som vi kände den under de första månaderna av 2020 finns inte mer". Vi kommer själva att förvandlas. "Många av våra föreställningar och antaganden om hur världen kunde eller bör se ut kommer att krossas i den processen."

I hela boken verkar författarna glädja sig åt att en utbredd "rädsla" för viruset ska få människor att anpassa sig till en ”oundviklig” ny verklighet.

"Vår kvardröjande och möjligen bestående rädsla för att smittas med ett virus ... kommer därmed att påskynda automatiseringens obevekliga marsch..."

"Pandemin kan öka vår oro för att sitta i ett slutet utrymme med fullständiga främlingar, och många människor kan bestämma sig för att det klokaste alternativet är att stanna hemma för att titta på den senaste filmen eller en opera."

"En ny besatthet av renlighet kommer särskilt att innebära att nya former av förpackningar skapas. Vi kommer att uppmuntras att inte röra de produkter vi köper. Enkla nöjen som att lukta på en melon eller att klämma en frukt kommer att ogillas…”

Så låter en röst för ett globalt styre, menar Johnstone. Experter kommer uppifrån att bestämma vad massorna borde vilja, och vrida denna vilja så att den passar de vinstdrivande system de förespråkar.


Johnstone beskriver World Economic Forum (WEF) som en lobby för att vägleda investerare till lönsamma områden i det Schwab kallar ”den fjärde industriella revolutionen (4IR)” och sedan sätta press på regeringarna att stödja sådana investeringar genom subventioner, skattelättnader, upphandlingar, förordningar och lagstiftning. Kort sagt är WEF lobbyn för ny teknik, digitalisering av allt, artificiell intelligens, transhumanism.

Johnstone ser ett samband här mellan det militär-industriella komplexets (MIK) allt starkare ställning och groteskt uppblåsta militärbudgetarna i USA.

MIK har gett upphov till media och tankesmedjor som oupphörligt indoktrinerar allmänheten i det existentiella behovet av att fortsätta hälla nationens rikedom i vapentillverkning, skriver Johnstone.

WEF kan ses som en parallell institution till MIK. Den har för avsikt att engagera regeringar och opinionstillverkare i främjandet av en "4IR" som kommer att dominera den civila ekonomin och det civila livet självt.

Pandemin är en tillfällig förevändning; behovet av att "skydda miljön" kommer att vara den mer hållbara förevändningen. Precis som MIK presenteras som absolut nödvändigt att "skydda våra friheter", kommer 4IR kommer att hyllas som absolut nödvändig för att "rädda miljön" - och i båda fallen kommer många av de åtgärder som förespråkas ha motsatt effekt.

Hittills har technotyranniet i Schwabs 4IR inte riktigt etablerats i amerikansk statskapitalism. Men utsikterna ser bra ut, menar Johnstone. Silicon Valley bidrog starkt till Joe Biden-kampanjen, och Biden skyndade sig att utse dess moguler till sitt övergångsteam.

Men den verkliga faran med att all makt går till Återställningen ligger inte i vad som finns där, utan det som inte finns: Den möter ingen allvarlig politisk opposition.

Det finns ingen utbredd medvetenhet om frågorna, ingen effektiv folklig politisk organisation, ingenting. Schwabs dystopi är skrämmande redan av den anledningen, menar Johnstone.

”Det som behövs är att människor träffas överallt för att studera frågorna och utveckla väl motiverade åsikter om mål och metoder för framtida utveckling”, skriver hon. Och Johnstone är en politisk aktivist med en unik erfarenhet från USA, Frankrike, Tyskland,. Italien och Jugoslavien för att nämna några länder där hon arbetat.

Endast i en sådan bred folklig diskussion kan det göras distinktioner mellan potentiellt fördelaktiga och ovälkomna innovationer.

De politiska distinktionerna mellan vänster och höger, mellan republikan och demokrat, har visat sig vara osammanhängande, förvrängda och irrelevanta, mer baserade på ideologisk partiskhet än på fakta, understryker hon. Nya och mer givande politiska allianser kan byggas kring specifika konkreta frågor.

Vi kan ta förslagen från Den stora återställningen ett efter ett och granska dem i både pragmatiska och etiska termer, säger hon och går igenom ett antal av dem.

Förespråkandet av digitala mötesplatser, videokonferenser etc. kan på många sätt underlätta människors liv Men den negativa sidan av att förhindra direkt mänsklig kontakt måste uppmärksammas.

Detsamma gäller utbildning on-line. Det kan bli ”ett stort steg mot förstörelsen av det mänskliga samhället helt och hållet”, varnar hon.

Mycket av den digitala fritid som WEF-rapporten förordar beskriver Johnstone som cybernarcissism? ”Kan vi inte bara njuta av livet genom att hjälpa en vän, strök en katt, läsa en bok, lyssna på Bach eller titta på en solnedgång?!”

Johnstone anser också att WEF:s visioner hotar dagens jordbrukare, med all deras smutsiga jord och deras djur, som ska ersättas med konstgjorda livsmedel som skapats i fina rena laboratorier.

WEF:s vision att ersätta allt mer av mänskligt arbete med AI och robotar är bara en förskönande omskrivning av att stora människomassor kommer att bvli överflödiga i framtidens kapitalism.

"I städer så olika som Hangzhou, Washington DC och Tel Aviv, pågår ansträngningar för att gå från pilotprogram till storskaliga operationer som kan sätta en armé av leveransrobotar på vägen och i luften", heter det i WEF-rapporten.

Vilket bra alternativ till att betala mänskliga befriare en levande lön! kommenterar Johnstone och fortsätter:

”Och för övrigt, en kille som rider en leverans cykel använder förnybar energi. Men alla robotar och drönare? Batterier, batterier och fler batterier, gjorda av vilka material, som kommer varifrån och tillverkade hur? Av fler robotar? Var kommer energin från att ersätta inte bara fossila bränslen, utan även mänsklig fysisk ansträngning?”

Vid det senaste Davosmötet utfärdade den israeliske intellektuelle Yuval Harari en ödesdiger varning:

"Medan människor i det förflutna var tvungna att kämpa mot exploatering, kommer den riktigt stora kampen i det tjugoförsta århundradet att vara mot irrelevans ... De som misslyckas i kampen mot irrelevans kommer att utgöra en ny ’värdelös klass’ – inte ur sina vänners och familjs synvinkel, utan värdelösa ur det ekonomiska och politiska systemets synvinkel. Och denna värdelösa klass kommer att skiljas av en ständigt växande klyfta från den allt mäktigare eliten."

Våra kapitalistiska domedagsprofeter förutser den civila luftfartens och flygindustrins halvkollaps när människor bestämmer sig för att stanna hemma fastklistrade vid sina skärmar. Men oroa er inte! ironiserar Johnstone.

Den militära flyg- och rymdindustrin är ett undantag och en relativt säker tillflyktsort för kapitalinvesteringar, enligt WEF-rapporten.

Istället för semester på soliga stränder kan vi se fram emot rymdkrig. Det kan hända förr snarare än senare, säger Johnstone.

AI-plattformar minskar dramatiskt minskar tiden förknippad med militära beslut och efterföljande åtgärder, lovar en rapport från Brookings 2018 och myntar rentav ett nyord för detta fenomen: ”hyperkrig”..

Så det är ingen risk att någon blödig officer kommer att tveka att starta tredje världskriget på grund av en sentimental koppling till mänskligheten. När AI-plattformen ser ett tillfälle ska du trycka på knappen! hånar Johnstone.

Diana Johnstones senaste bok ”Circle in the Darkness: Memoirs of a World Watcher” recenseras här. Hon kan nås på diana.johnstone@wanadoo.fr .

Läs hennes artikel om WEF in extenso här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.