21 aug. 2019

Knarkande USA

Den typiska heroinisten i USA är numera en vit man eller kvinna mellan 20 och 30 år.
Utgifterna för cannabis, kokain, heroin och metamfetamin i USA nådde nästan 150 miljarder dollar 2016, enligt en ny rapport från tankesmedjan RAND Corporation. 
3/4 av världens länder, 146 stycken, har vart och ett en  bruttonationalprodukt som är mindre än USA:s knarkkonsumtion.


Forskare uppskattar att från 2006 till 2016 pendlade den totala summa som amerikanerna använde på dessa fyra narkotikaslag mellan 120 och 145 miljarder dollar varje år.

Utgifterna för knark närmar sig utgifterna för alkohol  i USA som uppskattades till 158 miljarder dollar 2017.

Ett slående drag i rapporten är ökningen av cannabisbruket. Då ska man komma ihåg att ett antal delstater har legaliserat "reakreationsdrogen" först 2018-19 och alltså inte täcks av undersökningen. Ungefär hälften av amerikanerna lever nu i delstater där det är lagligt att "röka på", trots de hjärnskador drogen är förknippad med bl.a. som utlösare av bipolär sjukdom.

De totala utgifterna för cannabis, från både olagliga och statliga licensierade källor, ökade med cirka 50 procent från 2006 till 2016, från 34 miljarder till 52 miljarder dollar. Detta


Marknaden för cannabis är ungefär av samma storlek på marknaden för kokain och metamfetamin tillsammans, och storleken på  heroinmarknaden är nu närmare storleken på marijuana marknaden än den är för de andra narkotikaslagen.

Förutom att beräkna utgifterna för cannabis, kokain, heroin och metamfetamin, använde forskare från RAND en mängd olika informationskällor om droganvändning och -priser för att också uppskatta antalet missbrukare och hur mycket de konsumerar.

Rapporten visar att efter att ha fallit brant från 2006 till 2010 fortsatte konsumtionen av kokain att minska långsamt fram till 2015 och ökade sedan 2016. Resultaten antyder att det fanns 2,4 miljoner individer som använde kokain fyra eller fler eller dagar under den senaste månaden 2015 och 2016

Konsumtionen av heroin ökade med cirka 10 procent per år mellan 2010 och 2016, enligt analysen. Medan det mesta heroin som konsumeras i USA kommer från vallmo som odlas i Mexiko, har införandet av syntetiska opioider som fentanyl på heroinmarknaden ökat riskernan för användning av heroin.

Mängden heroin som beslagtogs inom USA och vid sydvästgränsen ökade jämnt från 2007 till 2016. Förändringar i sammansättningen av heroinanvändarna, som kanske går mot ökad användning bland individer utan kriminell bakgrund, har ökat osäkerheten bakom dessa uppskattningar .

Från 2010 till 2016 ökade antalet individer som använde cannabis under den senaste månaden nästan 30 procent, från 25 miljoner till 32 miljoner. Förändringar i styrkan hos marijuana och spridningen av cannabisoljor och -vaxer har gjort viktbaserade konsumtionsberäkningar föråldrade och framtvingat en förändring i hur forskare beräknar utgifter.

Forskarna säger att deras uppskattningar om metamfetaminanvändning är föremål för den största osäkerheten.
Medical express 20/8

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.