20 aug. 2019

Kina och zombier från det förflutna

Upproret i Hongkong leds av fyra personer - "de fyras gäng" - som alla har brittiska pass men använder unga
studenter som kanonmat. Ca 100 000 har brittiska pass och kan sannolikt lämna Hongkong när det ligger i spillror.
Hybridkriget som USA bedriver mot Kina tillsammans med sin gåsflock av lydstater från Storbritannien till Kanada och Australien, har gått in i en ny fas, skriver den kanadensiske advokaten Christopher Black.

Det är den sjätte fasen, som går ut på att provocera fram ett militärt ingripande i Hongkong.
Den första etappen var den enorma förflyttningen av amerikanska luft- och sjöstridskrafter till Stilla havet samordnad med ständiga provokationer mot Kina i Sydkinesiska havet och Taiwansundet. Den andra etappen var en desinformationskampanj om Kinas behandling av minoritetsgrupper, särskilt i Tibet och västra Kina. Att denna propagandakampanj har genomförts av länder som USA, Kanada och Australien, med de värsta tänkbara brott mot sina ursprungsbefolkningar i sitt historiska bagage, där deras regeringar utsatt dessa folk för århundraden av kulturella och fysiska folkmord och idag vägrar att skydda sina egna minoritetsbefolkningar från fysiska attacker och diskriminering trots lagar om mänskliga rättigheter, är chockerande för varje objektiv observatör.


Missnöjda med detta har de utvidgat propagandan till Kinas ekonomiska utveckling, dess internationella handel, Shanghai Cooperation Organization, dess Sidenvägsinitiativ, dess utvecklingsbank och andra anläggningar och handelsinitiativ, där de anklagar Kina för att försöka kontrollera världen; anklagelser gjorda av stater som hotar vem som helst, vän eller fiende, med ekonomiska embargon, eller än värre, nukleär utrotning, om de går emot dessa staters försök att kontrollera världen.

Den fjärde fasen är USA:s försök att sabotera den kinesiska ekonomin med straff-"tullar", i själva verket ett införselförbud mot kinesiska varor. Att målet inte är bättre handelstransaktioner utan att få Kina på knä, visas av att dessa tullars negativa effekter för amerikanska konsumenter, jordbrukare och tillverkningsindustri ses som underordnat huvudmålet.

Förra året övergick USA till en femte fas, kidnappningen och den olagliga interneringen av Meng Wanzhou, ekonomichef för Kinas ledande teknikföretag Huawei, allt samordnat med en massiv kampanj för att tvinga USA:s lydstater att bryta alla affärsförbindelser med företaget. Meng Wanzhou hålls fortfarande kvar i Kanada mot sin vilja och på amerikanska order. Kineser har trakasserats i både USA, Australien och Kanada.

Den senaste fasen i detta hybridkrig är det uppror USA, Storbritannien, Kanada & Co. provocerat fram i Hongkong. Det taktiska syftet har varit att provocera Kina till att slå ned demonstranterna med våld för att underblåsa den anti-kinesiska propagandan eller få de ”protesterande” att förklara Hongkong självständigt från Kina för att sedan kunna stödja dem militärt.

Mitch McConnell, en viktig amerikansk senator hotade uttryckligen just ett sådant scenario i ett uttalande den 12 augusti där USA varnar Kina för att hindra protesterna och att ett undertryckande kommer att få konsekvenser. Med andra ord hävdar USA att det kommer att skydda slagskämparna i deras svarta fascistskjortor. Denna nya fas är, som den kinesiska regeringen gång på gång sagt, mycket farlig, den måste hanteras med intelligens och det kinesiska folkets styrka.

Det finns nu rikligt med bevis på att Storbritannien och USA är den svarta handen bakom händelserna i Hongkong. När advokatförbundet i Hongkong anslöt sig till protesterna hävdade Väst att även advokaterna stödde protesterna i ett försök att få rättvisa för folket. Men ledarna för denna sammanslutning är alla antingen brittiska advokater eller medlemmar av advokatbyråer med säte i London, som Jimmy Chan, chef för den så kallade Human Civil Rights Front, som bildades 2002 med målet att bryta ut Hongkong från Kina. Eller som Kevin Lam, delägare i en annan London-baserad advokatfirma, eller Steve Kwok och Alvin Yeung, medlemmar i det antikinesiska Civic Party, som kommer att träffa amerikanska tjänstemän nästa vecka. Kwok har krävt självständighet för Hongkong vid andra träffar, vissa sponsrade av USA:s nationella säkerhetsråd och han har uppmanat USA att börja tillämpa Hongkong Policy Act, en lag som ger den amerikanske presidenten rätt att sluta behandla Hongkong som ett separat territorium i handelsfrågor. Effekten av detta skulle bli att Kinas totala handel skulle skadas eftersom stora delar av landets handelsintäkter kommer via Hongkong. Presidenten kan åberopa lagen om den finner att Hongkong "inte är tillräckligt självständigt för att motivera att det behandlas separat från Kina”.

Tillsammans med Kwoks krav att den nämnda lagen ska tillämpas har den amerikanske senatorn Ted Cruz lagt fram ett lagförslag med titeln Hong Kong Revaluation Act som kräver att presidenten löpande rapporterar om "hur Kina utnyttjar Hongkong för att kringgå USA:s lagar”.

Men det verkar som att den anti-kinesiska propagandakampanjen inte har den effekt de hoppats på. New York Times skrev den 13 augusti att ”Kina för ett desinformationskrig mot demonstranterna”. Besvärade av att USA:s konsulatstjänstemän avslöjats ha haft möte med protestledare på ett hotell i Hongkong förra veckan och klumpiga uttalanden om stöd för demonstranterna från USA, Kanada och Storbritannien, liksom försök att behandla Hongkong som en oberoende stat, har de amerikanska underrättelsetjänsterna nu tvingats försöka motverka Kinas redovisning av fakta genom att förklara allt som Kina säger som desinformation.

USA:s och Storbritanniens mål avslöjas av detta stycke i artikeln:

 ”Hong Kong, som Storbritannien återlämnade till kinesiskt styre 1997, ligger utanför Kinas internet-brandvägg och ligger därmed längs en av världens djupaste digitala klyftor. Att bevara stadens frihet från fastlandets kontroll har blivit en av drivkrafterna bakom protesterna."
 

Detta uttalande strider klart emot Hong Kongs grundlag, ”the Basic Law”, som uttrycktes i avtalet mellan Storbritannien och Kina när Storbritannien slutligen gick med på att lämna över Hong Kong. Vad säger då denna lag, antagen den 4 april 1990 och i kraft den 1 juli 1997, dagen för överlämnandet av territoriet till Kina? Så här lyder inledningen:


”Hongkong har varit en del av Kinas territorium sedan forntiden; staden ockuperades av Storbritannien efter Opium-kriget 1840. Den 19 december 1984 undertecknade de kinesiska och brittiska regeringarna den gemensamma förklaringen om Hongkong-frågan, vilken bekräftade att Folkrepubliken Kinas regering kommer att återuppta suveräniteten över Hongkong med verkan från och med den 1 juli 1997 och därmed uppfylla det kinesiska folkets långvariga strävan att återfå Hongkong.

För att upprätthålla nationell enhet och territoriell integritet, upprätthålla välstånd och stabilitet i Hongkong, ta hänsyn till dess historia och verkligheten, har Folkrepubliken Kina beslutat att efter Kinas återtagande av sin suveränitet över Hongkong, inrätta den särskilda administrativa regionen Hongkong i enlighet med bestämmelserna i artikel 31 i Folkrepubliken Kinas konstitution och att, enligt principen ”ett land, två system”, det socialistiska systemet och politiken inte kommer att tillämpas i Hongkong. Folkrepubliken Kinas grundläggande politik för Hongkong har redovisats av den kinesiska regeringen i den gemensamma kinesiska-brittiska förklaringen.

I enlighet med Folkrepubliken Kinas konstitution antar härmed Nationella folkkongressen grundlagen för Hongkongs särskilda administrativa region inom Folkrepubliken Kina och föreskriver de system som ska tillämpas i Hongkongs särskilda administrativa region, med syftet att säkerställa att Folkrepubliken Kinas grundläggande politik för Hongkong genomförs.”


Hongkong är en del av Kina. Detta är huvudinnehållet i den grundlag för staden som Storbritannien och Kina samtyckt till. Hongkong är en administrativ region inom Kina. Hongkong är inte en oberoende stat och var aldrig heller en sådan innan Storbritannien tog staden med våld och ockuperade den.

Så påståendet att demonstranterna försöker bevara något som aldrig funnits, frihet från Kinas kontroll, är falskt, Hongkong är underlagt Kinas kontroll. Det faktum att Kina lät Hongkong behålla sitt kapitalistiska system bekräftar detta. Det faktum att Kina, på vissa villkor, kan införa socialism om 50 år eller tidigare, bekräftar också detta.

Svepskälen för upploppen, det första en föreslagen utlämningslag mellan fastlandet och Hongkong liknande den som finns mellan provinser i Kanada och stater i USA, det andra att Kinas insisterande på suveränitet över territoriet på något sätt skulle åsidosätta den begränsade autonomi som beviljats Hongkong eller hotar denna, är båda utan grund.

Man skulle lätt kunna dela upp Kanada i småbitar med sådana falska argument, likaså USA, eller till och med Storbritannien om Londons styre över Irland, Wales och Skottland skulle utmanas av nationalistiska grupper. Och vi vet mycket väl hur snabbt våldsamma protester skulle undertryckas om de centrala regeringarna kände sig hotade, särskilt av sådant våld som används av svartskjortorna i Hongkong. Vi såg vad som hände i Spanien när katalanerna försökte bryta sig ut från Spanien. Rörelsens ledare är nu i exil. Vi såg vad USA kan göra mot demonstranter när det sköt ner de fredligt demonstrerande studenterna vid Kent State University (vid en protest mot Vietnam-kriget 4 maj 1970). Sådant får inte glömmas. Vi vet hur britterna kommer att reagera vid förnyade försök att skapa ett förenat Irland.

Kina står inför samtidiga attacker på flera fronter och det kommer att krävas visdom, uthållighet och hela det kinesiska folkets styrka för att försvara revolutionen och för att en gång för alla befria sig från kolonial och imperialistisk dominans. De som bär brittiska och amerikanska flaggor vid protesterna i Hong Kong avslöjar vilka de är. De är inte Kinas framtid. De är det levande förkroppsligandet av en död historia och döda idéer, zombier från det förflutna.


Christopher Black

14 aug 2019

Christopher Black är en internationell brottmålsadvokat som bor i Toronto. Han är känd för flera uppmärksammade krigsförbrytarfall och publicerade nyligen novellen ”Beneath the Clouds”. Han skriver om folkrätt, politik och världshändeler, speciellt för online-tidskriften “New Eastern Outlook.” (https://journal-neo.org/). URL för artikeln https://journal-neo.org/2019/08/14/china-and-the-zombies-of-the-past/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.