9 jan. 2019

Hur hade Moberg ställt sig idag?

Ulf Bjerén diskuterar på Nyhetsbanken den 2.1 hur vi ska se på författaren Vilhelm Mobergs betydelse för vår tid. Detta med anledning av det fokus på arvet efter Moberg som ges på offentliga möten i Karlskrona stadsbibliotek. Härnäst blir det möte den 26 januari med Mobergkännaren Ulf Nilsson.

Ulf Bjerén uppehåller sig en del vid hur Vilhelm Moberg skulle tänkas ha sett på dagens svenska samhälle, men jag funderar över en annan omdiskuterad och högaktuell fråga. Vad skulle Vilhelm Moberg ha ansett om Donald Trumps beslut om att ta hem de amerikanska trupperna från Syrien?

I Sverige har Vänsterpartiets ledare Jonas Sjöstedt kritiserat Trumps tillkännagivande med hänvisning till kurdernas situation, och i Europa har representanter för såväl Tysklands som Frankrikes och Storbritanniens regeringar ställt sig negativa, då man anser att IS ännu inte besegrats.  Även i USA har kritiken varit skarp från många håll och hur det kommer att gå med tillbakadragandet är oklart.

Men hur hade Vilhelm Moberg ställt sig? Moberg var ju länge pacifist och mot alla krig, men i samband med nazismens frammarsch i Tyskland på trettiotalet ändrade han sig och menade att försvarskrig var motiverade. Men han poängterade noga att han var emot alla former av anfallskrig, bland annat i sin sista roman Förrädarland.

Där beskriver han gillande de sk bondefrederna som slöts vid Furs bro mellan bönderna på varsin sida om det som då var  gränsen mellan Sverige och Danmark. I dessa slogs bland annat fast att ingen ska följa sin herre längre än till landamären, dvs riksgränsen, även om krig skulle råda mellan Sverige och Danmark. Försvarskrig alltså, men inte anfallskrig.

Och med anledning av Vietnamkriget skrev han i ett efterord till Den okända släkten, bland annat : Jag anser inte att Amerika har några godtagbara skäl att föra krig i Asien… Den väldiga amerikanska kontinenten är ju inte på något sätt hotad… Jag kan inte på något sätt se det som USA:s försvarskrig.  Och vidare: Vi borde vid det här laget ha genomskådat en av världshistoriens största och ödesdigraste lögner, att ett folk kan försvara sitt fosterland genom att angripa andra folk, att fosterlandet kan försvaras också i andra länder.

Så vad hade Vilhelm Moberg ansett om den amerikanska ockupationen av delar av Syrien? Det kan vi förstås inte veta. Men ingen kan väl ändå hävda att det är ett försvarskrig USA bedriver där? Eller att man befinner sig inom sina egna gränser?

Troligt är väl, inte minst med tanke på hans starka kritik av Vietnamkriget och hans avståndstagande mot allt vad anfallskrig heter, att han också tagit avstånd från USA:s krig i såväl Afghanistan som Irak, och att han välkomnat ett avslutande av USA:s krig i Syrien.  Alla dessa insatser strider ju dessutom mot folkrätten och FN-stadgan.

Och vad kurderna och IS beträffar pågår ju förhandlingar mellan kurderna och den syriska regeringen om kurdernas krav på ökat självstyre, samtidigt som kampen mot resterande IS-terrorister i Syrien med fördel bedrivs i samarbete med den syriska regeringen. Så min tro är att Vilhelm Moberg med all rätt hade hävdat kriget i Syrien bättre skulle lösas utan olaglig ockupation från USA:s sida.

Leif Törnqvist Ronneby

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.