13 dec. 2023

Vad kan man göra med 98 miljarder dollar?


I våras sa FN att världen till en kostnad av 114 miljarder dollar om året skulle kunna se till att hela världens befolkning har tryggad vattentillgång och sanitet.

Det är inte långt från de medel som västvärlden pumpat in i sitt proxykrig i Ukraina med målet att döda så många ryssar som möjligt.
I våras sa FN att världen till en kostnad av 114 miljarder dollar om året skulle kunna se till att hela världens befolkning har tryggad vattentillgång och sanitet.

Det är inte långt från de medel som västvärlden satsat på sitt proxykrig i Ukraina med målet att döda så många ryssar som möjligt.

98 miljarder dollar i rent militärt bistånd har pumpats in i Ukraina mellan 24 februari 2022 och 31 oktober i år.

Är det mycket eller lite? 143 länder i världen har en mindre BNP, däribland ett knippe EU-länder. 

Av "Ukraine Support Tracker", en hemsida som drivs av ett ekonomiskt institut i Kiel, framgår att USA ensamt står för drygt 44 procent av militärstödet.

Därefter kommer nio länder som tillsammans står för 45 procent: Tyskland, Storbritannien, fyra nordiska länder (Norge, Danmark, Sverige och Finland), samt Polen, Nederländerna och Kanada.

Tillsammans svarar alltså tio länder för nära 90 procent av militärstödet.

Det visar att proxykriget i Ukraina trots det myckna talet om solidaritet och sammanhållning i Nato och EU drivs av en minoritet. Stora länder som Italien, Frankrike och Spanien ligger alla på bidrag om 0,7 miljarder eller mindre.

Fastän statistiken bara gäller 41 länder är det 11 länder som inte alls skickat något militärstöd, däribland världens två folkrikaste nationer. Hur kunde Sverige så snabbt gå från att vara alliansfritt (vilket det formellt fortfarande är) till att bli en frontstat i USA:s globala korståg mot Ryssland och Kina?

Stefan Lindgren

https://www.ifw-kiel.de/publications/ukraine-support-tracker-data-20758/


Militärstöd till Ukraina till 31/10 2023 i miljarder dollar

USA 46,33

Tyskland 18,1

Storbritannien 6,94

Norge 3,81

Danmark 3,7

Polen 3,21

Nederländerna 2,62

Sverige 2,25

Kanada 2,23

Finland 1,49

Tjeckien 1,17

Litauen 0,81

Italien 0,73

Slovakien 0,72

Frankrike 0,57

Australien 0,46

Estland 0,45

Lettland 0,39

Spanien 0,36

Belgien 0,32

Bulgarien 0,27

Kroatien 0,2

Grekland 0,2

Luxemburg 0,12

Portugal 0,09

Slovenien 0,07

Turkiet 0,07

Island 0,03

Japan 0,03

Nya Zeeland 0,02

Österrike 0

Kina 0

Cypern 0

Ungern 0

Indien 0

Irland 0

Malta 0

Rumänien 0

Sydkorea 0

Schweiz 0

Taiwan 0

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.