17 feb. 2023

Ny delning av Europa fullbordasIgår beslutade den ryska duman att lämna Europarådet där Ryssland utsatts för en tilltagande mobbing sedan minst 15 år tillbaka.

Som för att bekräfta att EU har uppnått sin mål och stött ut Ryssland ur gemenskapen och återuppfunnit järnridån lanserades i går det tionde sanktionspaketet mot Ryssland, en procedur som redan blivit en tom ritual. 
EU-kommissionen har redan släppt alla hämningar och inför exempelvis sanktioner mot alla "ryssar" som sitter i europeiska bolagsstyrelser, vilket redan är en etnisk definition, i uppenbar strid mot den europeiska deklarationen om de mänskliga rättigheterna.

EU:s utrikestalesman Josep Borrell jämförde sanktionerna med "ett långsamt verkande men effektivt gift". 

I München samlas hela det krigslystna Europa till en "säkerhetskonferens" - vilken säkerhet kan det vara fråga om utan Ryssland, det största europeiska landets närvaro?

I Europas förvandling till USA-dominerad vasall, där de fascistiska och koloniala reflexerna får allt friare spelrum, framstår Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov som en ständigt lika lugn och förnuftig röst.

Han slutar aldrig att tala med hunden medan den omgivande världen syr vidare på en munkorg för imperialister och krigsanstiftare.

Lyssna på hans tal från 15 februari i den ryska statsduman.

Stefan Lindgren


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.