8 jan. 2023

Nynazismen i Ukraina - en skröna?


Joe Lauria är chefredaktör för Consortium News och tidigare FN-korrespondent för Wall Street Journal, Boston Globe och många andra tidningar. På Consortium News har han analyserat nynazismen i Ukraina men blivit kritiserad av faktagranskare.

Så här ser hans redovisning ut. Nazismen i Ukraina är inget tillfälligt problem utan är djupt rotad. Den har understötts av USA under hela efterkrigstiden och är en av orsakerna till konflikten med Ryssland.

Enligt Lauris började USA:s relation med ukrainska fascister redan efter andra världskriget. Under kriget deltog enheter inom Organisationen för ukrainska nationalister (OUN-B) i förintelsen och dödade minst 100 000 judar och polacker. Mykola Lebed, en medarbetare till Stepan Bandera, ledaren för det fascistiska OUN-B, rekryterades av CIA efter kriget, enligt en studie från 2010 från US National Archives.

Regeringsstudien sa: "Banderas flygel (OUN/B) var en militant fascistisk organisation." Banderas närmaste ställföreträdare, Jaroslav Stetsko, manade till att "utrota judendomen i Ukraina...."

USA-arméns kontraspionage kallade Bandera "extremt farlig" men sa också att han "sågs på som den andliga och nationella hjälten för alla ukrainare ...."

CIA var inte intresserad av att arbeta med Bandera, säger sidorna 81-82 i rapporten, men det var brittiska MI6. "MI6 hävdade att Banderas grupp var 'den starkaste ukrainska organisationen utomlands, anses vara kompetent att utbilda partikadrer, [och] bygga en moraliskt och politiskt sund organisation...'"

Storbritannien avslutade sitt samarbete med Bandera 1954. Västtysk underrättelsetjänst, under den tidigare nazistiska underrättelsechefen Reinhard Gehlen, arbetade sedan med Bandera, som så småningom mördades med cyaniddamm av KGB i München 1959.

Istället för Bandera var CIA intresserade av Lebed, trots hans fascistiska bakgrund. De inrättade ett kontor åt honom i New York City från vilket han ledde sabotage- och propagandaoperationer på byråns vägnar inne i Ukraina mot Sovjetunionen.

Mykola Lebeds operationer
CIA arbetade med Lebed om sabotage och pro-ukrainska nationalistiska propagandaoperationer i Ukraina ända fram till Ukrainas självständighet 1991. "Mykola Lebeds relation med CIA varade under hela det kalla kriget", står det i studien. "Medan de flesta CIA-operationer som involverade krigsförövare slog tillbaka, förstärkte Lebeds operationer den grundläggande instabiliteten i Sovjetunionen."

Mykola Lebed dog 1998 i New Jersey. Efterträdarorganisationen till OUN-B i USA dog inte med honom. Den hade döpts om till Ukrainian Congress Committee of America (UCCA).

President Reagan tog personligen emot [Jaroslav] Stetsko , Banderaledaren som lett massakern på 7 000 judar i Lviv , i Vita huset 1983. 2014 hjälpte UCCA till att organisera demonstrationer i städer över hela USA till stöd för EuroMajdan- protesterna.

1991, det första året av Ukrainas självständighet, bildades det nyfascistiska sociala nationella partiet, senare Svobodapartiet, som spårade sitt ursprung direkt till Bandera. Svoboda vann 10 procent av platserna i parlamentet 2012.

Ukrainas hjälte
År 2010 förklarade den västvänliga ukrainska presidenten Viktor Jusjtjenko Stepan Bandera som en hjälte i Ukraina.

Mer än 50 monument, byster och museer till minne av Bandera har uppförts i Ukraina.

Från början av händelserna 2013-2014 i Ukraina började Consortium News grundare Robert Parry och andra skribenter att skriva om nynazismen i Ukraina, men kritiserades av "anti-fejk-organet" NewsGuard för icke-existerande bevis.

Numera är det väl känt och New York Times har rapporterat om att den nynazistiska gruppen Högersektorn spelade en nyckelroll i den våldsamma avsättningen av president Janukovitj.

Efter kuppen kom ett antal ministrar i den nya regeringen från nyfascistiska partier. NBC News rapporterade i mars 2014: "Svoboda, som betyder 'frihet', fick nästan en fjärdedel av regeringsposterna i den interimsregering som bildades efter avsättningen av president Viktor Janukovitj i februari."

Svobodas ledare, Tyahnybok, som McCain och Nuland stod på scen med under EuroMajdan, krävde en gång att Ukraina skulle befrias från den "muskovitisk-judiska maffian".

International Business Times rapporterade:

"2005 undertecknade Tyahnybok ett öppet brev till den dåvarande ukrainske presidenten Viktor Jusjtjenko där han uppmanade honom att förbjuda alla judiska organisationer, inklusive Anti-Defamation League, som han hävdade bedrev 'kriminell verksamhet [av] den organiserade judendomen', som ytterst syftade till folkmord på det ukrainska folket."

Sådana tidigare vanliga rapporter om banderism har upphört eftersom nyfascismens roll i Ukraina undertrycks i västerländska medier sedan Putin gjort "avnazifiering" till ett mål för invasionen.

Untermenschen
Azovbataljonen, som uppstod under kuppen, blev en betydande kraft i kriget mot de rysktalande i Donbass, som gjorde motstånd mot kuppen. Dess befälhavare, Andriy Biletskyj, sa att Ukrainas uppdrag är att "leda världens vita raser i ett sista korståg för deras överlevnad ... mot semitledda Untermenschen."

2014 införlivades Azovregementet officiellt i Ukrainas nationalgarde under kontroll av inrikesministeriet. Den integreras ytterligare i staten genom ett nära samarbete med SBUs underrättelsetjänst. Azov är den enda kända nyfascistiska komponenten i någon nations militär någonstans i världen.

Som en del av den ukrainska militären har Azov-medlemmar haft gula armbindlar (tills helt nyligen) med Wolfsangel som en gång bars av tyska SS-trupper under andra världskriget. Inklusive de grymheter som den har fortsatt att begå, visar Azov världen att integrationen i staten inte har denazifierat dem.

Kritiken av Consortium News har inriktat sig på att de mer eller mindre pronazistiska organisationerna gjorde ett dåligt val 2019. Men detta argument har avfärdats av ett antal gängse media, inte minst av Atlantic Council, förmodligen den mest anti-ryska tankesmedjan i världen. I en artikel från 2019 sa en skribent för Atlantic Council som skriver:

"Det är inte extremisters möjligheter i val som bör bekymra Ukrainas vänner, utan snarare statens ovilja eller oförmåga att konfrontera våldsamma grupper och göra slut på deras straffrihet…. Vi gör inte Ukraina någon tjänst genom att sopa det under mattan.”

11 förbjudna partier
Atlantic Council skriver vidare:

"Sedan början av 2018 har C14 och andra högerextrema grupper som den Azov-anslutna nationella milisen, Högersektorn, Karpatska Sitj och andra attackerat romska grupper flera gånger, såväl som antifascistiska demonstrationer, kommunfullmäktigemöten, ett evenemang arrangerat av Amnesty International, konstutställningar, HBT-evenemang och miljöaktivister. Den 8 mars inledde våldsamma grupper attacker mot internationella kvinnodagens marscher i städer runt om i Ukraina. I endast ett fåtal fall gjorde polisen något för att förhindra attackerna, och ibland arresterade de till och med fredliga demonstranter snarare än de faktiska förövarna.”

NATO har också bedrivit utbildning av Azovregementet, vilket direkt kopplar USA till högerextrema ukrainska extremister.

Beträffande president Zelenskyj har han i huvudsak fortsatt myndigheternas samarbetslinje mot nazisterna. Han har stängt ryskspråkiga media och förbjudit 11 politiska partier, inklusive det största, "Oppositionsplattformen - för livet" och arresterat dess ledare. Inget av de 11 stängda är högerextrema partier.

Läs Laurias rapport i dess helhet här:

https://consortiumnews.com/2022/12/29/on-the-influence-of-neo-nazism-in-ukraine/

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.