13 jan. 2023

En Kreml-doldis talar ut

Patrusjev, 71 år, var 1999-2008 chef för FSB och är nu sekreterare i säkerhetsrådet.

Sekreteraren i det ryska säkerhetsrådet Nikolaj Patrusjev säger i en intervju med Argumenty i Fakty att västvärldens politiker blir alltmer osjälvständiga och beroende av de transnationella bolagens agendor.

Dessutom har de ledande västmakterna byggt upp skuldberg som vittnar med att de inte räknar med att någonsin behöva betala för sig utan fortsätta att styra världen till tidernas ände.

– Västerländska politiker har inte styrkan och förmågan att förändra livet i sina stater till det bättre, eftersom de inte har varit självständiga figurer på länge. Alla har kopplingar till storföretag, lobbyister och stiftelser bakom ryggen. De döljer inte ens dessa fakta. Det finns mycket färska exempel.

- Det visade sig att dussintals ledamöter i EU-parlamentet kontrollerades av George Soros strukturer, och EU-kommissionen skapade, på uppdrag av ett av världens största amerikanska läkemedelsföretag, ett antal korruptionsprogram för köp av vacciner värda tiotals miljarder av euro. Det är tydligt att den verkliga makten i väst ligger i händerna på resursstarka klaner och transnationella företag.

- De sammanlagda inkomsterna för de 500 största företagen i världen, enligt inofficiella uppgifter, uppgick till nästan 38 biljoner dollar 2021. Huvuddelen av de transnationella företagen har huvudkontor i USA. Deras intäkter inbringade cirka 16 biljoner dollar med en nettovinst på 1,8 biljoner dollar.

Hälften går till militären
- Kapitalet i ett antal transnationella företag överstiger BNP för de flesta av världens ekonomier, och de  gör anspråk på att vara en överstatlig mekanism för att hantera mänskligheten. Samma Soros Foundation blev nästan världens främsta centrum för planering och genomförande av "färgrevolutioner".

- Förslaget till amerikansk budget för 2023 är det bästa beviset på Washingtons planer på att släppa lös nya krig till skada för de egna medborgarnas välbefinnande. Av de planerade federala utgifterna på 1,7 biljoner dollar är hälften öronmärkta för försvar - mer än 850 miljarder dollar. Bara till fortsättningen av fientligheterna i Ukraina planerar man att anslå 45 miljarder rubel.

- Detta trots att USA självt och dess hantlangare oåterkalleligt är på väg att glida ner i ett skuldhål. Den amerikanska statsskulden har nått mer än trettioen biljoner dollar. Storbritanniens skuld på 2,4 biljoner pund är den högsta sedan andra världskriget och överstiger 101 % av bruttonationalprodukten.

- Världsrekordet i förhållandet mellan skuld och BNP - mer än 2,6 gånger - sattes av Japan med en offentlig skuld på nästan tio biljoner dollar. Endast länder som anser sig vara herrar över världen kan räkna med att inte behöva återbetala dessa skulder.

Gyllene miljard
- Under de pågående stora förändringarna i världen är målet för de transnationella företagen att bevara systemet för global exploatering. Det leds av en elit av affärsmän som inte associerar sig med någon stat. Under det finns de så kallade utvecklade länderna i världen, den så kallade "gyllene miljarden". Och sedan - resten av mänskligheten, föraktfullt kallad "tredje världen".

- Det finns ingen plats för vårt land i väst. Ryssland irriterar ett gäng världshärskare eftersom det har rika resurser, ett stort territorium, smarta och självförsörjande människor som älskar sitt land, dess traditioner och historia.

- Transnationella företag störs av den ideologiska skillnaden mellan Ryssland och länder som kontrolleras av västerländskt kapital. Företagen syftar till att berika och utveckla konsumtionssamhället. Ryssland, å andra sidan, upprätthåller en rimlig balans mellan andliga och moraliska värderingar och socioekonomisk utveckling.

- I detta avseende försöker västerlänningarna att försvaga vårt land, att sönderdela det, att förstöra det ryska språket och den ryska världen. De har länge arbetat fram tekniken att undergräva sina rivaler inifrån och bryta upp dem i små stater. Det var så de agerade när till exempel London, efter första världskrigets resultat, fick imperier att kollapsa och styckade upp dem i dussintals länder. Så fungerar de fortfarande. Ett utmärkt exempel är Jugoslavien. Från att ha varit en oberoende röst på den internationella arenan är landet nu uppdelat i sex stater.

- Händelserna i Ukraina är inte någon sammandrabbning mellan Moskva och Kiev, det är en militär konfrontation mellan Nato - framför allt USA och Storbritannien - och Ryssland.  Vi är inte i krig med Ukraina, eftersom vi per definition inte kan hysa något hat mot vanliga ukrainare. Ukrainska traditioner ligger nära invånarna i Ryssland, precis som det ryska folkets arv är oskiljaktigt från ukrainarnas kultur. 

USA skapade terroriströrelser
- Observera att på Krim är det ukrainska språket bevarat som ett av de statliga språken. Ukrainska kulturcentra, ukrainska sång- och dansensembler fortsätter att verka i många städer. I södra Fjärran Östern, där det lever ukrainare sedan Stolypins tid, lever och frodas ukrainsk kultur.

- Inte bara i Afghanistan, utan även i andra regioner skapade USA terroristorganisationer, som Al-Qaida, talibanrörelsen eller ISIS, för att uppnå sina mål och de kämpade även själva mot dem....USA:s närvaro i Afghanistan visade sig inte syfta till att bekämpa terrorism, utan till att skapa  korruptionsprogram och en mångfaldig ökning av drogproduktionen.

- Att amerikanernas plötsligt lämnade detta land berodde, som det visade sig, till stor del på att de koncentrerade sig på Ukraina, där förberedelserna av Kievs marionettregim för offensiva antiryska aktioner enligt dem gick bra.

- Det bekräftades förresten också av USA:s utrikesminister Blinken nyligen, när han sa att om den amerikanska militären inte hade lämnat Afghanistan hade Washington inte kunnat tilldela så mycket pengar till Ukraina. Dessutom överfördes en del av den utrustningen från Afghanistan till Europa, främst till Polen, vilket gjorde det möjligt för européerna att genomföra militariseringen av Kievregimen.

Nazilik vetenskap
Enligt Patrusjev är västmakternas mål att reducera Ryssland till Moskvafurstendömets storlek på 1400-talet. På olika sätt sprider de ideologier som ska bidra till detta LBGTQ+-ideologin är "ett verktyg för att gradvis minska antalet 'överflödiga människor, som inte platsar i den 'gyllene miljarden'" säger han. 

Med GMO-grödor angrips hälsan och kvinnor uppmanas att inte föda barn för att på så sätt gynna "kampen mot klimatförändringarna". Den amerikanska vetenskapen värderar människor efter vilket avtryck av kolväten de lämnar. 

- De mäter och värderar mänskligheten på samma sätt som de nazistiska vetenskapsmännen som mätte skallar och sökte kriterier för att dela in den i "högre" och "lägre raser". 

https://aif.ru/politics/world/rossiyu_hotyat_prevratit_v_moskoviyu_nikolay_patrushev_o_zapade_i_ukraine

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.