17 feb. 2022

Är grymhet poängen?


I somras beslutade USA, efter decenniers dödande av afghaner i Afghanistan, att dra tillbaka sina ockupationsstyrkor från landet.

Men hur ska USA:s beteende därefter beskrivas? Är det avsiktlig grymhet när USA beslutat lägga beslag på 7 miljarder dollar i afghanska statstillgångar som hade kunnat rädda livet på många  afghaner i vinter?

Det undrar USA-bloggaren "Moon of Alabama".

USA:s  uttåg var dåligt förberedd (eller avsiktligt saboterad av Pentagon), och slutade i kaos. Mer än 120 000 afghaner, de flesta av dem högutbildade, följde också med utomlands. Bara detta senare något mycket skadligt för Afghanistan.

USA frös också den Afghanska centralbankens reservfonder på över 7 miljarder dollar som varit deponerade i New York. Detta är det afghanska folkets pengar. En del av centralbankens reserver tillhörde privata afghanska banker som satt in pengarna där. Det är pengar som vanliga afghaner i sin tur satt in i de afghanska privata bankerna.

Nu har Biden-administrationen valt att strunta i vem pengarna tillhör och beslutat som stjäla alltihop.

Detta är hämndlystnad på den mest omänskliga nivå:

President Biden kommer att låta en del släktingar till offren för attackerna den 11 september 2001 lägga beslag på 3,5 miljarder dollar av Afghanska centralbankens tillgångar som förts över till New York före talibanernas maktövertagande, detta enligt tjänstemän som är bekanta med Biden-regeringens interna överläggningar.

Samtidigt kommer Biden att utfärda en nödorder för att ta kontrollen över och frysa alla de 7 miljarder dollar som den afghanska centralbanken förvarade i New York och be en domare att få flytta de andra 3,5 miljarderna dollar till en stiftelse för omedelbara humanitära hjälpinsatser och andra behov i Afghanistan, sade tjänstemännen.

Afghanistan är i stort behov av dessa pengar
Eftersom Afghanistans centralbank inte längre hade tillgång till pengarna kunde den inte ingripa när den afghanska valutans värde rasade efter att USA och dess hjälpredor flytt. Det har omöjliggjort för regeringen och folket att köpa mat från utlandet. FN och många andra organisationer har varnat för att miljontals människor i Afghanistan är i överhängande fara att svälta ihjäl. En ny enorm våg av flyktingar flyr redan landet, något som sannolikt kommer att destabilisera Afghanistans grannar.

Det var ett dåligt drag att frysa pengarna. Men det är helt skrupelfritt att stjäla dem. Det är också olagligt enligt amerikansk lag, vilket är anledningen till att Biden-administrationen beslutat sig att fuska igenom det hela:

Det är mycket ovanligt att USA:s regering tar över ett främmande lands tillgångar på inhemsk mark. Tjänstemän sägs ha diskuterat en tvådelad juridisk process för att snickra ihop det önskade resultatet för Biden.

För det första vill han använda nödbefogenheter enligt en bestämmelse i International Emergency Economic Powers Act för att "driva igenom och tvinga" fram att det främmande landets tillgångar i USA flyttas över och sätts in på ett separerat konto. Det skulle blockera pengarna, men Afghanistans centralbank skulle fortfarande äga dem.

För det andra har regeringstjänstemän diskuterat att använda en bestämmelse i Federal Reserve Act som tillåter försäljning av egendom som tillhör centralbanken i en främmande stat – vilket är tillåtet så länge detta godkänns av en person som USA:s utrikesminister har erkänt som "den ackrediterade representanten" för det främmande landet.

Men att bestämma vem som kvalificerar sig som en sådan person, vid en tidpunkt då Afghanistans tidigare regering inte längre existerar, har visat sig vara komplicerat. Det förblev oklart vilken lösning Biden-administrationens tjänstemän bestämt sig för, eftersom namnet på någon lämplig person eller personer inte kan avslöjas av säkerhetsskäl, den utvaldes familjemedlemmar som fortfarande är i Afghanistan kan ju råka illa ut.

Den "ackrediterade representanten" kommer därför helt enkelt att påstås existera och ha gett sitt "godkännade" men kommer aldrig att namnges.

Att ge Afghanistans centralbanks pengar, pengar som behövs för att hjälpa afghanska folket, till anhöriga till människor som dog i 11 september-dåden är en fullständig orättvisa. De talibaner som nu styr Afghanistan är inte samma personer som styrde landet tidigare. Dessutom visste ingen taliban på förhand att 9/11 planerades av några människor som vid den tiden bodde i Afghanistan. Afghanerna är inte ansvariga för 11 september 2001-dåden.

Dessutom är pengarna inte ens talibanernas. Centralbankstillgångar ägs av centralbanken, inte av en den ena eller andra styrande regeringen. Den amerikanska centralbanken sitter inte på demokraters eller republikaners pengar och den afghanska centralbanken sitter inte heller på talibanpengar.

I en intervju hävdade doktor Mehrabi – som också är ekonomiprofessor vid Montgomery College i Maryland [och en mångårig ledamot av den afghanska centralbanksstyrelsen] – att centralbanken borde ses som oberoende från den nu talibanledda afghanska regeringen. Han sa att många av centralbankens tjänstemän är skickliga bankmän, och om man berövar banken de medel som behövs för att upprätthålla prisstabilitet, kommer det att leda till bankrusningar mot affärsbankerna (banrusning = en uttagsanstormning där ovanligt många sparare snabbt tar ut, eller försöker ta ut, sina pengar från banken. Öa.). Många kommer inte längre kunna betala sina lån och i slutändan blir det en ännu större katastrof för det afghanska folket.

"Det handlar om att man driver fram en fullständig kollaps av banksystemet", sa han. "Jag tycker det är en kortsiktig syn."

Men en förvaltningstjänsteman som var bekant med regeringsöverläggningarna hävdade att den "tråkiga verkligheten" var, att även om centralbanken återfick sina tillgångar i New York och flyttade dem alla till Afghanistan för en sista kapitalinjektion, skulle det inte lösa det djupare strukturella problem som har fått landets ekonomi att falla sönder. De "strukturella problem" som det afghanska folket kommer dö av är de som orsakats av den amerikanska ockupationen, dess abrupta slut, och nu stölden av deras pengar.

https://www.moonofalabama.org/2022/02/when-cruelty-is-the-point-us-decides-to-kill-more-afghan-people.html

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.