13 sep. 2021

Adaktusson angriper krigsmotståndare

Lars Adaktusons gjorde en alltigenom positiv beskrivning
av Nato:s krig i Afghanistan i riksdagen idag.

I riksdagen (se protokollet) gick Lars Adaktuson (KD) i måndags till angrepp mot riksdagens tidigare talman Thage G Peterson för att denne skrivit ett förord till VITBOK om Sveriges deltagande i kriget i Afghanistan 2002–2021.


Uppenbarligen anser Adaktuson att det är olämpligt att ifrågasätta Nato:s tjugo år långa krigsinsats i Afghanistan.


Denna vitbok är nödvändig för att inte krigets historia skall glömmas eller skrivas om och förskönas av dem som varit ansvariga.  Vitboken gör den viktiga granskning av kriget och motiven bakom som inte kommit fram i den av regeringen styrda utredningen 2017. 

Sverige gick med i kriget inte av humanitära skäl som kvinnors rättigheter eller flickors rätt till skolgång utan av lojalitet med USA och Nato.

Vad vi nu kan befara är att afghanerna får skörda en draksådd som utländska stormakter sedan 40 år tillbaka sått genom blodiga interventioner och bombningar av hela byar och samhällen.  Det ohyggliga terrordådet i slutet av augusti 2021 på Kabuls flygplats vittnar om den efterbörd som nu av väst lämnas över till afghanerna att reda ut. Det gäller mer än närvaro av terrorister som IS och al Qaida som plågar befolkningen.

Den gigantiska uppgiften på längre sikt är att återuppbygga hela landet efter de utländska styrkornas förödande krig. Stormakternas cyniska söndra och härska-politik som ställt etniska grupper mot varandra är också något som afghanerna fått i arv. Det är ett stort ansvar som måste utkrävas av främst USA att hjälpa landet reparera skadorna efter kriget.

Jag har från början varit emot Sveriges deltagande i kriget och har varit förbluffad över den okunskap om Afghanistans historia som de ansvariga politikerna har visat.  Landet har varit känt som imperiernas kyrkogård och man har besegrat utländska interventioner i krig efter krig sedan första hälften av 1800-talet.

Så länge en enda utländsk soldat finns på afghansk mark så länge kommer afghanerna att bekämpa den med vapen i hand. Detta var ingen nyhet utan den bistra erfarenhet som både brittiska och ryska ledare tidigare upplevt.

Motståndet mot Sveriges deltagande i kriget har varit brett, och det har gått över partigränserna och samlat personer ur skilda läger. År 2007 manifesterade vi oss i ett stort upprop som samlade över 7 000 undertecknare med parollen Tag hem trupperna. 

Bland initiativtagarna fanns Hans Alfredsson, Eva Moberg, politiker från alla partier, grundare av Svenska Afghanistankommittén och fredsaktivister.

Vi hade rätt då och har haft rätt under hela kriget– svenska soldater hade inget i Afghanistan att göra. Vi känner dock ingen skadeglädje över att vi hade rätt och krigsförespråkarna fel. Vi känner bara sorg över att kriget fått pågå så länge som det gjort med förödelse, dödande och lemlästande som följd.

Nu gäller det att för framtiden dra de rätta lärdomarna av kriget. Det borde leda till att alla kommer till sans och inser att Sverige inte skall fortsätta delta i stormaktsledda krigsäventyr.

Vi måste återgå till den traditionella svenska linjen att bara medverka i fredsbevarande operationer med mandat från FN:s säkerhetsråd. Sverige måste med hänsyn till att vårt land har deltagit i krigsäventyret hjälpa till med ekonomiska, diplomatiska och andra fredliga medel att återuppbygga Afghanistan och bidra till att läka såren efter kriget.

Thage G Peterson Tidigare försvarsminister och riksdagens talman. Teolog 

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.