17 sep. 2019

Jaga ikapp och gå om USA?

Äldst i hela Ryska federationen blir man i Ingusjien, näst äldst i Moskva.
På Nikita Chrusjtjovs tid fanns en slogan om att ”jaga ikapp och gå om USA”. Det kanske fortfarande är möjligt - på en punkt som handlar om livskvalitet.

När Vladimir Putin först blev president 2000, ärvde han ett ekonomiskt förstört och socialt deprimerat land, med en dyster livslängd på endast 65,5 år. Det var långt bakom alla västerländska länder och på en skamlig 124:e position bland världens länder.

Till 2030 är det en reell möjlighet att medellivslängden går om den i USA.

Men med politisk stabilitet, ekonomisk tillväxt och förbättrad säkerhet under Putin i kombination med avgörande ansträngningar för att förbättra en sund livsstil och sjukvården har situationen snabbt förändrats till det bättre. Enligt de senaste siffrorna för första halvåret 2019 har den ryska livslängden skjutit upp till 74 år (för att vara exakt 73,7). Ryska kvinnor har nu en genomsnittlig förväntad livslängd på 78 år och män 68. Det är ett tio år stort gap mellan könen.

År 2000 var situationen extremt svår för män, som då hade en genomsnittlig livslängd på endast 59 år. Nu har de förbättrat sin situation med 16 procent och 8 procent för kvinnorna.

Jämför man Ryssland och USA så var år 2000 skillnaden i livslängd mellan de två länderna 11,1 år eller 14,5 procent till förmån för USA. Men 2019 hade skillnaden minskat till endast 4,8 år eller 6,1 procent.

I de nationella strategiska utvecklingsprogrammen som Putin beordrade att genomföras i samband med återupptagande av ordförandeskapet 2018 finns det ett mål att pressa livslängden upp till 78 år fram till 2024 och vidare till 80 år 2030.

Om man betänker att USA faktiskt går bakåt vad beträffar medellivslängden är det verkligen troligt att de två länderna år 2024 har samma förväntade livslängd. Ja, Ryssland har faktiskt en chans att till 2030 gå om USA.

Det vore verkligen att anmärkningsvärt resultat med tanke på att Ryssland bara använder 5,5 till 7 procent av sin BNP på hälso-och sjukvård, medan siffran för EU år 2016 var 9,9 procent och för USA 17 procent.

Att hälsa och livslängd inte står i direkt relation till hälso- och sjukvårdsutgifter framgår av att det federationssubjekt som har högst medellivslängd också är fattigt. I Ingusjien var 2018 den genomsnittliga livslängd 81,5 år (78 år för män och 84,5 för kvinnor). Dessa siffror ligger på nivån i några av de mest utvecklade europeiska länderna och för kvinnor redan nära de ledande välfärdsländerna som Japan, Spanien och Schweiz.

Å andra sidan kommer megastaden Moskva på andraplatsen bland Rysslands federationssubjekt. År 2018 hade Moskvas livslängd nått 78,2. Idag har man kanske nått 79 (74,3 för män och 81,8 för kvinnor). Läs mer:

https://www.awaragroup.com/blog/russian-life-expectancy-surges-to-74-years/För läsare av Ryska posten är detta en gammal nyhet. Prenumerera (47 nr/år), bg 403-2132.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.