2 mars 2018

Putin höjer ribban

Vladimir Putins tal till Rysslands federala församling i torsdags blev mer än vanligt en milstolpe i rysk politik. Presidenten summerade resultaten sedan Sovjets sammanbrott och stakade ut kursen för de kommande sex åren, den nya mandatperiod han är beredd att axla.

Oförskräckt av västvärldens diskriminering och sanktioner höjer Putin nu ribban för den ekonomiska utvecklingen. BNP ska växa med minst 50 procent till 2025.
När Putin 2003 sa att Ryssland skulle fördubbla sin BNP på tio år hånskrattade oligarkerna. Men han - och ryska folket - klarade det.

Därför ska Putins planer tas på största allvar-

 
Han började sitt tal med en utläggning om de snabba teknologiska förändringar som pågår i världen och de möjligheter de ger (följande utom text med indrag är Putins egna ord):
I världen idag ackumuleras en enorm tekniska potential, vilket gör det möjligt att göra ett rejält genombrott i förbättringar av människors levnadsvillkor, i moderniseringen av ekonomin, infrastrukturen och den offentliga förvaltningen. Hur effektivt vi kan använda de kolossala möjligheter som den teknisk revolution ger, hur vi svarar på utmaningen, beror bara på oss. Och i den meningen kommer de kommande åren att vara avgörande för landets framtid….

För att gå vidare, utvecklas dynamiskt måste vi ge friheten större utrymme och på alla områden stärka de demokratiska instituten, det lokala självstyret, civilsamhällets strukturer och domstolarna och vara ett land som är öppet för världen, nya idéer och initiativ.

Vi måste fatta beslut som mognat sedan länge, som inte är enkla men ytterst nödvändiga: Att skära av allt som hindrar vår rörelse, hindrar människor från att visa sina fulla krafter och förverkliga sig själva. Vi måste koncentrera alla resurser, samla alla krafter och visa vilja till oförskräckt och effektivt arbete.

Om vi inte gör det finns det ingen framtid för oss, för våra barn eller för vårt land. Inte så att någon kommer och tar och ödelägger vårt land. Nej, det är inte alls det saken gäller. Det är risken att komma på efterkälken som är det största hotet och vår fiende. Och om vi inte ändrar situationen kommer den risken oundvikligen att växa. Det är som en allvarlig kronisk sjukdom som oupplösligt, steg för steg, underminerar och förstör kroppen inifrån. Kroppen känner ofta inte ens av vad som sker. […]

Låt mig påminna om att år 2000 levde 42 miljoner människor under fattigdomsgränsen, nästan 30 procent - 29 procent av landets befolkning. Under 2012 lyckades vi minska nivån till 10 procent.

På grund av konsekvenserna av den ekonomiska krisen har fattigdomen återigen vuxit. I dag lever 20 miljoner medborgare i fattigdom. Det här är naturligtvis inte 42 miljoner, som det var 2000, men det är också oacceptabelt högt. Även en del arbetande människor lever väldigt anspråkslöst.

För första gången i modern historia har vi kunnat höja minimilönen till existensminimum. Denna regel kommer att träda i kraft den 1 maj 2018, vilket kommer att påverka inkomsterna för cirka fyra miljoner personer positivt. Detta är ett viktigt steg, men ingen grundläggande lösning på problemet. […]

Det demografiska problemet har också en ekonomisk dimension, en rent ekonomisk dimension. År 2017 minskade befolkningen i arbetsför ålder med nästan en miljon. Under de närmaste åren kommer en sådan nedåtgående trend att fortsätta, vilket kan bli ett allvarligt hinder för den ekonomiska tillväxten. Det blir helt enkelt brist på arbetskraft. Det är nödvändigt att möta dessa utmaningar och under det närmaste decenniet säkerställa en stadig naturlig tillväxt av Rysslands befolkning. […]

Generellt kommer vi över de närmaste sex åren att behöva satsa minst 3,4 biljoner rubel (ca 540 miljarder SEK) på åtgärder för demografisk utveckling, för att skydda moderskap och barndom. Detta är en stor, men inte orimlig, realistisk siffra, 40 procent mer än under de föregående sex åren. […]

Ryssland har inte bara placerat sig bland de fem största ekonomierna i världen, utan i mitten av nästa årtionde måste vi ha ökat BNP per capita med 50 procent. Jag är säker på att vi är redo att lösa detta problem. […]

Den viktigaste indikatorn på medborgarnas och lands välfärd är givetvis livslängd. Låt mig påminna om att den år 2000 var lite över 65 år och för män - vanligtvis mindre än 60.

Under de senaste åren har ökningen av livslängden i Ryssland varit en av de högsta i världen. Vi lyckades nå detta. Förväntad livslängd har ökat med mer än sju år och är 73 år. Men det är förstås inte tillräckligt. Idag är vi skyldiga att sätta oss ett mål på en fundamentalt ny nivå. Vid slutet av nästa årtionde måste Ryssland självklart komma in i klubben av 80-plus-länder, dvs. länder där livslängden överstiger 80 år. Detta inkluderar länder som Japan, Frankrike, Tyskland. […]

År 2017 förbättrade tre miljoner familjer i Ryssland sitt boende. Nu måste vi nå en stabil nivå (jag vill påpeka: för första gången i det moderna Rysslands historia) till nivån där årligen minst fem miljoner familjer får nya bostäder. Det här är en svår uppgift - att hoppa från tre miljoner till fem. Vi hade 3,1 miljoner i fjol, men vi behöver fem. Men det här är en uppgift som går att läsa. […]

På 1950-70-talen byggdes i genomsnitt 60 miljoner kvadratmeter bostäder årligen i landet. I slutet av 80-talet närmade man sig 70 miljoner. I dag byggs det cirka 80 miljoner kvadratmeter årligen i Ryssland.

Det är sant, lite mer några år, men i genomsnitt 80 miljoner. Vi måste nå en ny höjd, sträva efter att öka byggnadsvolymen från dagens 80 till 120 miljoner kvadratmeter per år. Målet är väldigt ambitiöst, men också absolut realistiskt, om vi tänker på både ny teknik och erfarenhet som våra byggföretag har haft och nya material. Denna rörelse från 80 till 120 är möjlig och nödvändig. […]

På sex år kommer kapaciteten på järnvägarna BAM och Transsib att öka med 50 procent, till 180 miljoner ton. Containrar kommer att levereras från Vladivostok till Rysslands västra gränsen på om sju dagar.

Trafiken med containrar i transit bör öka med nästan 300 procent. Det innebär att vårt land kommer att bli en av världsledarna inom transport av containrar mellan Europa och Asien.[…]

1990 uppgick hamnkapaciteten i hela Sovjetunionen till 600 miljoner ton. På grund av landets sammanbrott tappade vi nästan hälften. I början av 2000-talet var kapaciteten i ryska hamnar endast 300 miljoner ton. I 17 år har vi ökat den med 200 procent. I början av förra året översteg för första gången i historien den totala kapaciteten i ryska hamnar 1 miljarder ton. […]

Under 2019-2024 kommer utvecklingen av hälsovårdssystemet att kräva i genomsnitt mer än 4 procent av BNP. Men vi måste naturligtvis sträva till 5 procent. I absoluta termer kommer det att innebära att de totala utgifterna för sjukvården ska fördubblas. Samtidigt är det nödvändigt att hitta ytterligare finansieringsmöjligheter som inte begränsar den ekonomiska tillväxten.[…]

Putin skisserade fyra ”källor till ekonomisk tillväxt” som ska kunna bära de gigantiska utgiftsökningar som förutses.

Den första är produktivitetsökningar byggda på ny teknik - och det förutsätter nya metoder i företagsledningen och bättre utbildad personal, underströk han.

Den andra källan till tillväxt är investeringsökningarna. Investeringarna uppgår nu till 25 procent av BNP men bör höjas till 27 procent.

Den tredje tillväxtkällan är småföretagen, som till mitten av 2020-talet bör svara för 40 procent av BNP, sa Putin. Det betyder att 19-25 miljoner ryssar ska ha sin sysselsättning där.

Den fjärde tillväxtkällan slutligen är export av bearbetade produkter, dvs. genom att öka förädlingsvärdet ska man få ut mera av samma råvarubas.

Därefter gick Putin in på ett avsnitt av talet som handlade om vad de ryska trupperna gjort i Syrien och om utvecklingen av Rysslands krigsmakt och av dess vapenarsenal. (Detta kommer att redovisas mer utförligt i Ryska posten - fri provmånad på red@rysk.info).

Genomgången av dessa innovationer avslutades med en sedvanlig utsträckt hand till omvärlden:

Vi är intresserade av en normal och konstruktiv samverkan med Förenta staterna och Europeiska unionen. Vi förväntar oss att sunt förnuft kommer att råda och att våra partners kommer att bestämma sig för ett rättvist samarbete. […]

Vi hotar inte någon, vi kommer inte att attackera någon, vi har inte för avsikt att hota någon med vapen för att någonting ifrån någon: vi har allt själva. Tvärtom anser jag att det är nödvändigt att betona (och detta är mycket viktigt): Rysslands växande militära makt är en pålitlig garanti för fred i världen, eftersom denna makt upprätthåller och kommer att bibehålla den strategiska balansen och maktbalansen i världen, vilket, som vi vet, var och förblir en av de viktigaste faktorerna för internationell säkerhet efter andra världskriget och fram till idag.

Och för dem som de senaste 15 åren försökt få fart på kapprustningen igen, som försöker att vinna ett ensidigt försprång framför Ryssland och inför folkrättsligt olaglig diskriminering och sanktioner för att bromsa utvecklingen av vårt land, bland annat på det militära området, säger jag, alla som ni försökte förhindra har redan hänt. Ni kunde inte hålla tillbaka Ryssland!

Vår politik kommer aldrig att grundas på exklusivitetskrav, vi försvarar våra intressen och respekterar andra lands intressen, vi styrs av internationell rätt, vi anser att FN:s nyckelroll är oföränderlig. Det är dessa principer och tillvägagångssätt som tillåter oss att bygga solida, goda och lika relationer med den absoluta majoriteten av världens stater. […]

Ett exempel på detta är vårt omfattande strategiska partnerskap med Folkrepubliken Kina. Ryssland har haft ett särskilt privilegierat strategiskt förhållande med Indien. Våra relationer med så många länder i världen uppvisar en ny dynamik.

Källa: kremlin.ru

2 kommentarer:

 1. USA startar egenmäktigt ( utan FN:s godkännande ) olika krig alt. underblåser krigshärdar t.ex.Afganistan,Irak,Libyen,Syrien............
  Ryssland har de facto effektivt fört situationen i Syrien närmare fred trots USA:s alla försök att sabotera. USA provocerar med missiler i Rumänien och "nato"-trupper vid Rysslands gränser! Trump, som hade intentionen att samarbeta med Ryssland, har av de neokonservativa med diverse "fula grepp" modifierats till
  "a lame duck"! Hans Björkström

  SvaraRadera
 2. inponerande person.amerikanerna är galna.kommer snart att börja kriga med kärnvapen
  Stig-Olof bragmo

  SvaraRadera

Underteckna med ditt namn.