7 nov. 2017

Världkrigets skugga över Ryssland

Antal födda per år i Ryssland (miljoner)
Under de första åtta månaderna i år föddes 1 131 000
barn i Ryssland jämfört med
1 275 000 under samma månader i fjol, en minskning med 144 000 barn.


Det är andra världskrigets befolkningsförluster på 26.6 miljoner människor som spökar och ungefär vart 25:e år avsätter en ny svacka.

Som framgår av diagrammet från Vesti Nedeli var de låga födelsetalen på 1990-talet en återspegling av landets enorma befolkningsförluster under andra världskriget. Naturligtvis fanns det även andra orsaker.

Det var också en svacka runt 1968, dvs. svackorna återkommer med omkring 25 års mellanrum.

Sedan dess har visserligen många demografiska parametrar förbättrats, men om Ryssland inte får ett betydande tillskott av invandrare kommer befolkningen oundvikligen att minska snart igen.

Antalet medborgare i Ukraina som besökt Ryssland har i år ökat dramatiskt, uppger ukrainska myndigheter. I fjol var det lite mer än 4 miljoner som besökte Ryssland och hittills i år överstiger siffran sex miljoner.

Många av dem som besöker Ryssland har för avsikt att emigrera dit. Det är något som Ryssland borde välkomna, menar demografiska experter.

Ryska posten
Provprenumerera gratis en månad genom att skriva till re@rysk.info.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.