13 nov. 2017

Statskuppen i Saudiarabien

Nyutexaminerade saudiska officerare paraderar under  porträtt av kung
Salman (mitten) flankerad av sonen  Muhammed och (t h)  den numera
arresterade prins Nayef.

Med tyst stöd från president Trump har kung Salman i Saudiarabien och hans mäktige son Muhammed utlöst en aldrig tidigare skådad utrensning i sin egen familj.

Måltavlor är de prinsar som kontrollerar  pengar, media eller militär. Bland dussintals arresterade fanns elva högt uppsatta prinsar, flera nuvarande eller tidigare ministrar, ägarna till tre stora tv-stationer, chefen för den viktigaste militära grenen och en av de rikaste männen i världen, som har varit en stor aktieägare i Citibank, Twentieth Century Fox, Apple, Twitter och Lyft.
"Det har alla kännetecken på en statskupp”, säger en ledande USA-tjänsteman till Robin Wright på New Yorker. ”

Saudiarabien håller snabbt bli ett annat land. Konungariket har aldrig varit så instabilt " Utrensningen skickade chockvågor genom kungariket och över världens börser, där blotta tanken på att världens största oljeexportör skulle kunna få problem räcker för att få oljepriserna att stiga.

Både kritiker och anhängare anser att det är kronprins Mohammed bin Salman - populärt kallad M.B.S. – som ligger bakom. Dennes makt har ökat dramatiskt ända sedan han vid nio års ålder (!) utnämndes till försvarsminister.

Tronföljden i den saudiska monarkin är allt annat än huggen i sten. Ända fram till 2006 gällde att tronföljaren skulle vara den avlidne kungens äldste bror. Men då föreskrevs i ett kungligt dekret att framtida saudiska kungar skulle väljas av ett ”trohetsråd” bestående av saudiska prinsar.

Det hindrade inte kung Salman från att först utse sin brorson, sedan sin son till kronprins utan att konsultera trohetsrådet. I juni godkände trohetsrådet med 31 röster av 34 M.B.S. kandidatur.

Prins Muhammed bin Salman har lovat att modernisera det extremt konservativa stamsamhället. I juli såg han till att beröva  den tidigare kronprinsen Nayef, USA:s närmaste  allierade inom i huset Saud, rollen som förste ersättare vid kronprinsens frånfälle. Nayef sitter fortfarande i husarrest enligt Human Rights Watch. I september dirigerade kronprins Mohammed arresteringen av ett antal välkända intellektuella och präster.

4 november tillsatte kung Salman en ny korruptionskommission under ledning av M.B.S. och arresteringarna började omedelbart.

Experter tror att det är en förberedelse till ett tronskifte. Far och son har redan skapat en helt ny kungafamiljen som sidoställt hundratals prinsar. Kronprinsen har fått fullmakt att beslagta  tillgångar och utfärda ett reseförbud som gäller och alla avkommor av huset Saud. Ibn Saud, den kung som grundande dagens Saudiarabien, hade mer än fyrtio söner och ännu fler döttrar. Deras avkomma beräknas nu vara någonstans från sex tusen till femton tusen (enligt tidskriften Forbes rentav dubbelt så många).

USA:s president Trump stöder förändringarna som svept fram över landet de två sista åren och berömde uttryckligen kronprinsen i förra veckan. Personligen försöker han också övertala kronprinsen att göra det första erbjudandet av aktier i Aramco, ett av världens viktigaste oljebolag, på New York-börsen eller Nasdaq.

Men risken med att notera aktierna i USA är att alla saudiarabiska tillgångar i Förenta staterna kan beslagtas till följd av en lag mon sponsring av terrorism (JASTA) som kongressen antog 2016. Det gav de efterlevande till terrordåden 11 september 2001 rätt att driva ett civilmål mot Saudiarabien i en domstol på Manhattan . Om Saudiarabien fälls för delaktighet i dådet skulle en domare också kunna frysa rikets tillgångar i Förenta staterna.

Ironiskt nog stödde Trump JASTA-propositionen och fördömde president Obama för att ha lagt in veto mot lagen. Idag är Trump kritisk mot lagen.

Man kan verkligen ifrågasätta den optimistiska tolkningen av utrensningen i Saudiarabien att den öppnar för ”liberala reformer”. Grundregel gäller fortfarande att de imperier som styrs av kungens (och tronarvingens) rivaler är korrupta medan de egna imperierna, som styrs exakt likadant, inte är korrupta.

Utrensningarna i Saudiarabien vittnar om kronprinsens ökande makt men också om hans sårbarhet. Hans ambitiösa utvecklingsplan för kungariket, Vision 2030, visar sig mer och mer vara ett misslyckande. Den nya stad, Neom, som planerats till Aqabaviken och tänkts locka till sig 500 miljarder dollar i investeringar, har än så länge fler robotar än mänskliga invånare.

Likaså är kronprinsens satsning på att tvinga Jemen på knä ett stort misslyckande. Och Qatar, som Riyadh vill förvandla till ett viljelöst Bahrain, låter sig heller inte kuvas.

Bevis har framkommit att M.B.S. var den som beordrade oh samordnade ett brett upplagt anfall på Damaskus 2013 (https://theintercept.com/2017/10/24/syria-rebels-nsa-saudi-prince-assad/).

Även den sista veckans händelser rörande Libanon hänger ihop med detta. den libanesiske premiärministern Saad Hariri har kopplingar till Saudiarabien, där hans far byggde upp en förmögenhet. Vare sig Hariri avgått frivilligt eller tvingats av saudierna innebär det en destabilisering av Libanon, som kan förebåda en utländsk intervention.

Både Israel och USA har tidigare fört krig i Libanon och även saudierna skulle kunna intervenera mot ett allt starkare Hezbollah, som de beskriver som Irans förlängda arm.

Det kan också vara så enkelt som att M.B.S. höjer den utrikespolitiska spänningen för att dra uppmärksamheten från den pågående utrensningen - statskuppen - i Saudiarabien.

källor: New Yorker m fl

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.