5 juli 2017

Stoltenbergs generaler löper amok

Kostnaden för den kommande krigsmaktsövningen Aurora 17 kan uppskattas till 583 miljoner kronor.

En övning med ca 19 000 soldater, under 19 dagar kostar ca 1 600 kr per dag och soldat, totalt nästan 31 000 kr per man.

Franz Smidek anser att de verkliga kostnaderna är mycket högre.

Soldaterna transporteras med flyg, fartyg, på landsväg och järnväg med tung utrustning. De skickas hit från minst sex olika länder. Soldater ska dessutom ha mat, kommendering, lön och försäkringar. Ammunition och bränslen tillkommer. Arrangören ska förhoppningsvis betala för eventuell skadegörelse, på allmän och civil egendom, plus eventuell ersättning till dem som skadas eller omkommer i samband med övningen. De 583 miljoner som krigsövningen anges kosta kan förpassas till fiktionens värld. Så frågan är - varför skönmålar Försvarsmakten?


Det som inte heller nämns är att Aurora 17 bara är en liten del i Natos militära övningar. Under 2017 ska Nato, enligt egna uppgifter, genomföra cirka 100 militära övningar plus 149 nationella övningar ledda av USA-befäl! 1)


De ideligen återkommande övningarna är egentligen ett klart belägg på att den så kallade Nordatlantiska ”försvarsallinansen” utvecklats till en gigantisk pengaslukande gökunge, en elit-driven organisation utanför demokratisk kontroll, som utan folkomröstning påtvingats medborgarna – när det gäller (a) inträde in i organisationen, (b) ingripande i andra länder med vanligtvis katastrofala konsekvenser samt (c) miljardbeställningar av krigsmateriel. En upphandling utan större insyn, ofta kantat med mutor och skandaler.


För en utomstående för övningarna tankarna till att NATO-ledningen löper amok. Uttrycket ”löpa amok” används vanligen om en vettvilling som går bärsärkagång och angriper allt och alla som kommer i dess väg. När någon löper amok sker det ofta utan förvarning och slutar med att förövaren själv oskadliggörs av de drabbade.


En vän av ordning frågar sig om det inte räcker med NATO:s krig i Afghanistan, Irak, idag även Syrien, och tidigare Libyen? Kommer Aurora permanentas och bli ett årligt återkommande evenemang. Vem bestämmer det?


En av de mest märkvärdiga företeelserna är frånvaron av kritik i våra ”demokratiska och fria massmedier”. Där finns det inte minsta spår av ifrågasättande. Har ordet ”varför” försvunnit i deras ordbehandlingsprogram?

Får journalisterna el-chock om de skriver eller uttalar ordet?

Franz Smidek
I tabellen nedan återges ett axplock av Natos övningar i Europa under 2017.


Krigsövningens namn
Tidsperiod
Plats
1.                                       
Tobruq Legacy 2017
8 – 23/7
Tjeckien, Litauen, Rumänien
2.                                       
Saber Guardian 17
1120/7
Bulgarien, Ungern, Rumänien
3.                                       
Resolute Castle 2017
14 – 30/9
Polen, Rumänien
4.                                       
Szentes Ax 2017
26/6 – 7/7
Ungern
5.                                       
Brave Warrior 2017
26/6 – 23/7
Ungern
6.                                       
Black Swan 2017
26/6 – 22/7
Bulgarien, Ungern, Rumänien
7.                                       
Swift Response 2017
13 – 23/7
Bulgarien, Ungern,  Rumänien
8.                                       
Tobruq Legacy 2017
12 – 22/7
Tjeckien, Litauen, Rumänien
9.                                       
Immediate Response 2017
12 – 16/7
Slovenien, Bulgarien
10.                                   
Peace Sentinel 2017
10 – 20/7
Bulgarien
11.                                   
Shabla 2017
6 – 23/7
Bulgarien
12.                                   
Sea Breeze 2017
11 – 21/7
Georgia
13.                                   
Noble Partner 2017
slutet av juli
Georgia
14.                                   
Eagle Sentinel 2017
17– 20/7
Bulgarien
15.                                   
Noble jump II
1/4 – 17/6
Bulgarien, Rumänien
16.                                   
Summer shield
16 – 30/4
Latvia
17.                                   
Flaming thunder
22/5 – 3/6
Litauen
18.                                   
Baltops
5 – 24/6
Poland, Baltic Sea
19.                                   
Saber strike
6 – 23/6
Estonia, Latvia, Litauen, Polen
20.                                   
Iron wolf
11 – 25/6
Litauen
21.                                   
Dynamic mongoose
26/6 – 8/7
Iceland
22.                                   
Dynamic monarch
8 – 23/9
Turkiet, medelhavet
23.                                   
Trident joust
11 – 20/9
Polen
24.                                   
Brilliant arrow
11 – 23/9
To Be Determined
25.                                   
Brilliant ledger
25/9 – 18/10
Italien
26.                                   
Brilliant sword
1 – 15/10
To Be Determined
27.
Brilliant mariner
10 – 16/10
Frankrike
28.
Trident javelin
8 – 17/11
Norge

1) I information från NATO "Key NATO & Allied Exercises", daterad maj 2017 uppges att: “In total, around 100 NATO exercises are planned for this year, as well as 149 national exercises led by Allies. In 2016, NATO conducted 107 exercises and Allies conducted over 135 national exercises. “
På en webbplats "http://www.shape.nato.int/nato-exercises" anges aktuella "Nato Exercises" resp "Allied National Exercises". Under 2017 specificeras närmast 80 övningar enbart i Europa.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.