25 juli 2023

En minut sakargument i FN:s säkerhetsråd


I fredags lät säkerhetsrådet den ryske ekonomen Michail Chazin tala om det uppsagda spannmålsavtalet Ryssland-Ukraina-Turkiet-FN. Det var i sig en sensationell händelse att Chazin tilläts tala i en (1) minut under en session som varade två timmar..

Chazin, som varit en rätt kontroversiell och vänsterorienterad ekonom i Ryssland, har vunnit en stor publik hemma och nu också internationellt.När spannmålsavtalet skrevs på skedde en kraftig nedgång i priserna beroende på en unik kombination av omständigheter., sa Chazin. Prognoserna för den framtida skörden var goda, så prisfallet var väntat, och det fanns  inget överraskande i detta. 

Rysslands export av spannmål utgör ungefär en tredjedel av den globala spannmålshandeln, cirka 60 miljoner ton på en marknad av 160-180 miljoner ton. Och av denna anledning kommer blockaden  av rysk spannmål från denna marknad verkligen att orsaka en kollaps. Sanktionspolitiken leder till att produktionen av spannmål i Ryssland för export blir olönsam. I år är det inget sådant problem. Men nästa år kan det visa sig att utbudet av ryskt spannmål  på grund av en sådan politik kommer att falla kraftigt. Och detta kommer att bli en verklig katastrof på marknaderna. Det är här priserna kan förväntas stiga tvärt.

En ytterligare faktor här är tillgången på ryska gödselmedel. Ryssland försörjer mer än 15% av världens konstgödselmarknad och en betydande del av marknaden för de ämnen som dessa gödselmedel är tillverkade av - ammoniak, i första hand. Tillgången på konstgödning bestämmer den framtida skörden. Om i år mängden gödningsmedel på marknaden kommer att minska, kommer skörden om ett år att minska kraftigt runt om i världen. Med andra ord, de beslut som fattas i dag för att de facto begränsa Ryssland - jag sa de facto för formellt har både FN och USA upprepade gånger sagt att mat inte är föremål för sanktioner. Men trycket på företag är så stort att många av dem vägrar att samarbeta med Ryssland när det gäller leverans av mat och gödningsmedel. Och detta kommer oundvikligen att orsaka mycket allvarliga problem och en mycket stark brist på spannmål på världsmarknaderna ett till två års framåt.

Vi kan inte idag säga vilken prisökning detta kommer att leda till. Just för att marknaderna är väldigt obalanserade. Det är möjligt att de enade världsmatmarknaderna som ett resultat kommer att delas upp i någon slags regionala grupper, som det redan pratas och skrivs mycket om. Med tanke på livsmedelsförsörjningens effektivitet, och ännu mer den humanitära aspekten, är detta en extremt farlig situation.

I detta sammanhang skulle jag vilja avsluta med att säga följande: tyvärr finns det faktiskt problem med genomförandet av både den första affären med Ukrainas deltagande och den andra med Rysslands deltagande. Men ur synvinkeln av effekterna både på de gemensamma världsmarknaderna och på den humanitära komponenten verkar restriktioner för Ryssland  faktiskt vara mycket farligare än Ukrainas exportmöjligheter. Dessutom...

Här avbröts Chazins uppkoppling och ordet gick till näste talare. Men Chazin kom tillbaka och tillade:

– Ett avtal som involverar Ryssland kommer att ha en mycket större inverkan på livsmedelspriserna och på den humanitära frågan än en överenskommelse som involverar Ukraina. Detta tycker jag borde få spela en mer framträdande plats i diskussionen...

Chazins anförande följdes av en rad uttalanden av västpolitiker som Annalena Berbock, Tysklands utrikesminister, och den svenske diplomaten Olof Skoog, chef för EU:s delegation till FN:

Utan att beröra Chazins argument hävdade han att Ryssland utsätter 258 miljoner människor för hot om svält. 

https://dzen.ru/a/ZLs-ApU-9Wzi6nOH

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.