Franska tjänstemän har under lång tid verkat för strategiskt oberoende — tanken om att EU måste bli mer oberoende från USA och Kina, till exempel genom att stödja sin egen industri. Förra månaden föreslog president Emmanuel Macron att EU bör överväga en "Köp europeiskt"-lag för att skydda europeiska biltillverkare.

"Kina skyddar sin industri, USA sin medan Eu är ett öppet hus”, sa han.

Tysklands särskilda vasallroll gentemot USA stärks nu av att Polen rustar upp med amerikansk hjälp. Landet har redan mera stridsvagnar och Haubitsar än Tyskland och armén uppgår snart till 400 000 man.
Medan Tyskland satt målet 2,5 procent av BNP för sina försvarskostnader talar Polen om 5 procent.

Alltsammans tycks ingå i en strategi för att hålla nere Tyskland och med alla medel klippa banden mellan Tyskland och Ryssland, som öppnade en möjlighet för Europa att manövrera och minska beroendet av USA.

Det bar syn för sägen när säkerhetskonferensen i München igår meddelade att Ryssland inte är välkommet på nästa konferens. Där kommer Ryssland att "representeras" av "oppositionspolitiker" som har lämnat Ryssland och som i den vitryska oppositionens efterföljd håller på att bilda en "exilregering".

Risken är att sådana exempel på önsketänkande bara drar löje över den tyska utrikespolitiken, som till varje pris vill undvika den enda utvägen för Europa, den gaullistiska visionen av ett stort Europa, där Ryssland ingår och där kalla krigets splittring, som idag bara tjänar utomstående parter, övervunnits.

Stefan Lindgren

Tass 22/11, https://www.cnbc.com/2022/11/09/europe-shows-a-united-front-against-bidens-inflation-reduction-act.html, Bolsjaja igra (Pervyj kanal) 22/11, del 4.