16 juni 2022

Ökar hotet mot Sverige?

 

Nyhetsbankens undersökning som bygger på Försvarsmaktens rapporter visar att det inte finns någon tydligt urskiljbar ökning av antalet gränskränkningar mot Sverige.

Diagrammet ovan visar samtliga rapporterade gränskränkningar sedan millennieskiftet.

Dessutom svarar Nato för en okänd del av dem. Försvarsmakten redovisar inte nationalitet för de farkoster som "överträder tillträdesförordningen". I själva verket är för övrigt flertalet "överträdelser" inga riktiga gränskränkningar.

När en topp i statistiken inträffade 2016 kunde dock TV4 rapportera att inte är Ryssland som står för de flesta kränkningarna, utan Natoländer. (TV4 11 december 2016).

Året innan hade DN:s Mikael Holmström granskat fem påstådda gränskränkningar. En var den sk arbetsbåten i Gåshaga som felaktigt togs för en rysk ubåt. En kränkning svarade USA för, en Polen och två Ryssland. 2-2 Nato-Ryssland alltså.

Under det kalla kriget redovisade försvarsstaben regelbundet gränskränkarnas nationalitet men det sker inte längre. Sedan en utredning, "Perspektiv på ubåtsfrågan" (SOU 2001:85), kommit fram till att kränkande ubåtar utan bevis pekats ut som ryska, blev praxis med utpekanden mer försiktig.

Men det hindrar inte att det fortfarande förekommer att enskilda ryska kränkningar  plockas fram och används för att skapa bilden av ett växande ryskt hot. Se bl.a. här.

Från rysk sida har man länge föreslagit att införa ett transpondertvång för militärt flyg över Österjön, vilket skulle underlätta identifieringen. Nato har motsatt sig detta och inte ens velat diskutera saken.

Stefan Lindgren

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.