21 juni 2022

EU provocerar till konflikt om Kaliningrad


Litauens beslut att blockera transitering från Ryssland till Kaliningrad strider mot internationell lag, som garanterar alla länder tillträde till sin exklav.

Detta förklarade igår den ukrainske ex-diplomaten Rostislav Isjtjenko. Han menar att beslutet är ett casus belli (anledning till krigsförklaring) och kan utvecklas till rena självmordet för Litauen.

Kalingrad har fortfarande tillträde till Östersjön, men enligt Isjtjenko kräver internationell rätt även möjlighet till landtransitering.

Förbudet mot transitering av varor till Kaliningrad-regionen från Litauen trädde i kraft vid midnatt den 18 juni. Undantag för transitering av Kaliningrad kommer inte att gälla varor från EU, som inkluderar byggmaterial, cement, metall och andra artiklar som är viktiga för produktionen. Enligt preliminära uppskattningar utgör detta normalt mellan 40 procent till 50 procent av transporterna mellan Kaliningrad-regionen och andra regioner i Ryssland.

Den 17 juni sa guvernören i Kaliningrad-regionen, Anton Alichanov, att myndigheterna i regionen väntar på ett förtydligande från Europeiska kommissionen angående transitförbudet och anser att det är ett flagrant brott mot protokollen för de baltiska ländernas anslutning till EU och reglerna för fri transitering. Dessutom kallade han Litauens transitförbud olagligt.

Förbudet mot transport av varor med ryska och vitryska transporter infördes som en del av det femte paketet med antiryska sanktioner mot västländer. Det gäller inte transporter av läkemedel, livsmedel och vägtransporter för humanitära ändamål.

Litauens järnvägar har skickat en ny begäran till EU-kommissionen med en begäran om att klargöra detaljerna om transiteringsstoppet.

"Sanktionspaketet gäller rysk last som förs över till EU. Här handlar det om transporter från Ryssland till Ryssland. Detta är en annan juridisk kategori. Ytterligare förtydligande behövs här. Landets järnvägar förstår detta, och de har skickat en ny begäran till EU om klargörande  när det gäller transitering till Kaliningrad. Detta är EU:s ansvar att inte hindra sådan transitering", säger Alichanov. 

Tidigare på måndagen uppkallades Litauens chargé d'affaires till Ryska federationens utrikesministerium i Moskva för att motta "en stark protest i samband med att transitstoppet infördes av Vilnius utan föregående meddelande till den ryska sidan".

Det ryska utrikesministeriet konstaterade "att om transiteringen mellan Kaliningradområdet och andra delar av ryska federationen via Litauen är inte helt återställd inom en snar framtid, förbehåller sig Ryssland rätten att vidta åtgärder för att skydda sina nationella intressen."

izvestija 20/6, interfax 21/6

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.