8 juni 2019

Tim Anderson: USA försöker splittra shia och sunni

”Efter att Bush-administrationen talat om det 'nya Mellanöstern' USA ville skapa, försökte de åstadkomma det genom att skapa någon sorts klyfta mellan sunni och shia i regionen. Det vet vi utifrån tidigare dokument.”

Det säger professor Tim Anderson, australisk expert på den syriska konflikten i en intervju med internetsajten shiafollowers.com av signaturen Mohammad.

I intervjun sade professor Tim Anderson bl a:

- De som tänkt ut och planerat de främsta terroristgrupperna i Mellanöstern måste betraktas som mer brottsliga än de figurer de har skapat. Sådant bör uppmärksammas mer.

Här följer utskriften av intervjun:

Den högsta ledaren för Islamiska repunliken Iran Ayatollah Ali Khamenei har sagt att USA är värre än Daesh(ISIS)-terroristerna. I vilken mening anser du att detta är riktigt?
Tim Anderson: Det finns mycket att säga om det här eftersom Daesh när allt kommer omkring bara är en skapelse av stormakterna, som beslutat att stödja Daesh politiskt, finansiellt och med vapen. De som tänkt ut och planerat de främsta terroristgrupperna i Mellanöstern måste betraktas som mer brottsliga än de figurer de har skapat.

Daesh skapades ursprungligen som ISI i Irak. Vi vet utifrån Bush-administrationens historia att Islamiska staten i Irak, eller al-Qaeda i Irak, skapades just för att sätta stopp för varje försök att bygga ett starkt förhållande mellan Teheran och Bagdad. Syftet var att destabilisera regionen genom att - i sunni-islams namn - utnyttja den wahhabistiska (https://sv.wikipedia.org/wiki/Wahhabism) mentaliteten, som är intolerant mot alla andra grenar av islam eller varje annan sorts religion. Detta har fått förödande följder för Iraks folk, med början särskilt omkring år 2006, och det spreds senare till Syrien. USA:s underrättelsetjänst uttryckte sin tillfredsställelse över att extremisterna - salafistgruppen (https://sv.wikipedia.org/wiki/Salafism) Muslimska brödraskapet, andra salafistiska grupper och ISI - ledde upproret i Syrien.

De avsåg att skapa ett salafistiskt furstendöme i Syrien, vilket var ”exakt” vad USA och dess bundsförvanter ville med Syrien - för att försvaga Damaskus. Detta är just vad de har sagt. Vi vet utifrån tidigare dokument att efter Bush-administrationens tal om att skapa ett nytt  Mellanöstern, ville de åstadkomma detta genom att skapa någon sorts klyfta mellan sunni och shia i regionen. Den uppgiften var det huvudsakligen Saudiregimen i Riyadh som åtog sig att genomföra. Mycket snabbt såg man därefter också en mängd saudiska militanter inom al-Qaeda i Irak. Sådant vet man genom bevis som påträffats hos de saudier som ingick i al-Qaeda i Irak. Senare kom det också många från Nordafrika och andra delar av världen.

Samma sak skedde förstås i Syrien. Därför anser jag det är riktigt att säga att USA är värre än Daesh eftersom Daesh trots allt bara är en skapelse av dem som tänkt ut och planerat alltihop. Det borde vi också uppmärksamma mer.

Ayatollah Khamenei sade också: ”USA-regeringen är det grymmaste och mest skoningslösa systemet i världen,” och betonade att det var Washington som skapade Daesh från början. Hur ser ni på det?
Tim Anderson: Jag är överens också med detta uttalande. Många människor värjer sig för tanken att USA är ett imperium, eftersom USA inte egentligen dominerar på det sätt man föreställer sig att imperier gör. Det har att göra med att dominansen över andra länder tycks ske på ett sätt som är fullständigt konkret i förhållande till normerna inom folkrätten och internationella mänskliga rättigheter sedan ungefär 75 år. USA gör detta med olika förevändningar och på ett mycket kreativt och nyskapande sätt när det gäller språket och de dubbla budskapen. Jag tror att vi har kommit dithän att vi måste förvänta oss detta från ett land som grundat sin författning och sina politiska värden på tanken om individens frihet och oberoende och samtidigt bevarat slavkulturen åt mänsklighetens historien.

Fyra miljoner slavar var grunden för USA:s samhälle och USA:s ekonomi under 1700-talet och större delen av 1800-talet. Rasproblemet i USA är en direkt följd av detta, eftersom en form av det som kan kallas nyslaveri - djupt raspräglade system - existerade under ytterligare ett århundrade efter att slaveriet skulle varit avskaffat.

Imperier som nekar andra länder deras rätt till självbestämmande, motsätter sig demokratier och motsätter sig inhemska samhällsstrukturer är de som värst av alla i historien kränker mänskliga rättigheter och USA är förstås den främsta aspiranten för att vara nutidens imperium.

Jag tror att det är riktigt att säga att USA är värre än Daesh, värre än al-Nusra, värre än andra terroristgrupper och värre än de övriga beroende kolonialstaterna i världen och av vilka några har skydd under Förenta staternas paraply.

Vilka krafter och faktorer ledde till att Daesh skapades? Hur har denna organisation fläckat bilden av Islam?
Tim Anderson: Jag har nämnt att Bush-administrationens strategiska initiativ var att försöka behärska hela den västasiatiska och nordafrikanska regionen. Daesh var ett redskap för detta, ett redskap för att pröva och destabilisera och förstöra det som återstod av oberoende stater i detta område, nämligen Libyen, Syrien och givetvis Iran. Iran har de alltid haft siktet inställt mot, just för att det är en större oberoende nation i området och för att Iran återtog sitt oberoende från en av USA behärskad monarki, installerad av USA och i flera generationer stödd av britterna och fransmännen.

Jag har sagt mer än en gång att Daesh och al-Qaeda har förstört bilden av islam i världen. Det kanske var överord, men om man tänker på den icke-islamiska världen och västvärlden i synnerhet, så har påverkan genom massmedierna av de krig som genomförts med dessa sammanslutningar som ombud, huvudsakligen skapade av planläggare i Washington, fått en djup inverkan på folkpsykologin.
Folk blir systematiskt ”avfostrade” av en rad institutioner däribland populärmedier som skapar okunnighet. Nu har de faktiskt fördomar mot islam på grund av Daeshs verksamhet, oavsett att Daesh utgör en ytterst liten andel av anhängarna till islam.

Det handlar således i flera avseenden om en omfattande innovation i ond mening, en innovation inom modern propaganda med vilken Washington och dess bundsförvanter har lyckats skapa denna typ av stark påverkan. Folk ser nu muslimsk kultur som identisk med denna föraktliga terrorism, som drivits, finansierats och beväpnats just av USA, Storbritannien och Frankrike, som utnyttjar vissa av de regionala ombuden, som Israel, Saudiarabien, på senare tid även Qatar, några andra av (Persiska) Vikens monarkier och Turkiet. Så det har en väldigt djup inverkan på islam och jag tror att det är en kulturskada som kräver omskolning, eller långvarig omskolning.

Generalsekreteraren för Hizbollah Sayyed Hasan Nasrallah har också sagt att USA behållit en del av Daesh för sin nästa angreppsvåg mot Syrien. Vad kan du säga angående detta?
Tim Anderson: Enheterna för Folkmobilisering (Hashd alShabi) och den syriska koalitionen har lyckats förgöra Daesh i Syrien, men medan de höll på med detta, gjorde USA samma sak som de gjort i Irak och evakuerade ledare för Daesh när dessa stod inför ett nederlag. Det finns betydande bevis för att de gjorde exakt samma sak vid nedre Eufrat i sydöstra Syrien och de har gjort något liknande på senare tid i nordöstra Syrien.

De erfarna krigarna är värdefullast för USA. USA bryr sig förstås inte om vanliga legoknektar som stryker med, inte mer än om de civila i Irak och Syrien som de slaktat under många år. De vill bara måna om sina tillgångar i form av erfarna befäl, eftersom den sortens erfarenhet av åratals strider är mycket användbar för att skapa någon sorts terroristarmé.

Jag tror att Sayyed Hassan Nasrullah också har rätt när han säger att USA har omdefinierat grupperna i sina ombudsarméer och utsett Daesh-terrorister i nya ombudsarméer bestående av terroristgrupper som utpräglat använder sig av wahhabistisk ideologi. De får sina vapen från stormakterna och har blivit användbara redskap, om än redskap att kunna göra sig av med.

Översättning från engelska Erik Göthe

Källa: https://shiafollowers.com/index.php/2018/02/25/u-s-attempted-create-sunni-shia-rift-middle-east-tim-anderson/

Tim Anderson har disputerat i ekonomi och internationell politik med doktorat i Australien om den ekonomiska liberaliseringens politiska ekonomi. Hans aktuella forskningsintresse rör (1) Development strategy and rights in development, (2) Melanesian land and livelihoods, och (3) Economic Integration in Latin America. Han är docent i politisk ekonomi vid Sydneys universitet.

Han har studerat den syriska konflikten sedan 2011 och även skrivit boken The Dirty War on Syria (på svenska Det smutsiga kriget mot Syrien, Oktoberförlaget 2016 övers. Erik Göthe; https://oktoberforlaget.se/produkt/det-smutsiga-kriget-mot-syrien-tim-anderson/)


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.