12 jan. 2022

Förhandlingarna USA-Ryssland i limbo


Förhandlingar mellan Ryssland och USA om strategisk stabilitet i måndags var svåra. Inga framsteg nåddes i fråga om Natos expansion in i före detta Sovjetunionen, sa vice utrikesminister Sergej Rjabkov efter ett möte i Genève .

"Samtalet var svårt, långt, mycket professionellt, djupt, konkret, utan försök att försköna någonting, eller att runda några skarpa hörn. Vi fick intrycket att den amerikanska sidan på ett mycket allvarligt sätt närmade sig de ryska förslagen och genomfört en djupgående studie", sa diplomaten.
 
Rjabkov noterade att huvudfrågorna fortsätter att förbli i limbo. Moskva möter ännu ingen förståelse i  Washingtons för Moskvas krav på säkerhetsgarantier.

Rjabkov betonade att Ukrainas och Georgiens icke-anslutning till Nato är en fråga om nationell säkerhet för Ryssland.

"Det är absolut nödvändigt för oss att se till att Ukraina aldrig blir medlem i Nato. Vi skulle vilja att formeln som antogs av Bukarest-toppmötet 2008 dras tillbaka och ersätts av följande vid Nato-toppmötet i Madrid: "Ukraina och Georgien kommer aldrig att bli medlemmar i den nordatlantiska alliansen."

"Vi är trötta på tomma samtal, på halvkvädna löften och feltolkningar, som ofta skedde vid förhandlingar bakom stängda dörrar. Vi litar inte på den andra sidan. Vi behöver juridiskt hållbara  garantier, som armerad betong."
 
Diplomaten betonade att Moskva i detalj förklarade logiken i sina förslag för Washington och förklarade varför det är absolut nödvändigt att få rättsliga garantier för Natos icke-expansion. Ryssland anser att andra nyckelfrågor är att få rättsliga garantier för icke-utplacering av anfallsvapen nära ryska gränser, samt ett stopp för utplaceringen av militär teknik i de stater som gick med i Nato under perioden efter 1997.
 
Enligt den vice utrikesministern kommer arbetet med andra aspekter att vara beroende av framsteg i dessa ämnen. Nato borde, påpekade Rjabkov, ta ett steg för att tillmötesgå de ryska förslagen om säkerhetsgarantier, och inte vice versa.

Enligt Rjabkov är anklagelsen att Ryssland ställer ultimatum felaktig. Det är Nato som hotar med olika åtgärder om inte Ryssland gör det ena eller det andra.

Presidenten har ställt frågan skarpt, med hänsyn tagen till den negativa erfarenhet som vi har samlat på oss under lång tid, menade Rjabkov. Upplägget är kanske inte idealiskt, men det är bättre än ingenting, tillade han.

I sin tur sa chefen för den amerikanska delegationen, Wendy Sherman, att Washington "inte kommer att tillåta någon att stänga dörren till Nato för ett annat land" och kommer inte att diskutera frågor som rör andra länder utan deras medverkan.

Hon tillade att USA är redo att diskutera med Ryssland om utplaceringen av missiler och inrättandet av ömsesidiga restriktioner för omfattningen av militära övningar med ökad transparens.

Dessutom utbytte parterna idéer om medel- och kortdistansmissiler, men att nå överenskommelser kommer att kräva mycket arbete, sa Sherman.
 
Mötet varade i cirka 7,5 timmar. Det skedde bakom stängda dörrar och avbröts endast för en kort lunch.

Den ryska delegationen leddes av Rjabkov och vice försvarsminister Alexander Fomin. USA:s delegation leddes av förste vice utrikesminister Wendy Sherman.

Samtalen föranleddes av ett utkast till säkerhetsgarantiavtal som Moskva skickade till Washington och dess allierade i december. I synnerhet innehåller dokumentet bestämmelser om ömsesidig icke-utplacering av medeldistans- och kortdistansmissiler inom varandras räckhåll, om avvisande av ytterligare expansion Nato till före detta sovjetrepubliker och om minskning av antalet militärer övningar.

Förenta staterna uppgav redan innan samråden inleddes att vissa av förslagen var oacceptabla. 

Moskva betonade att utkasten till fördrag inte var ett ultimatum, men sa att Ryssland inte kommer att  göra ensidiga eftergifter, särskilt inte under press.

Rjabkov kunde inte utesluta att dialogen med USA kommer att avstanna och begränsas till ett möte och det efter samtalen med Nato och i OSSE:s ordförandekonferens visar sig att det inte är  någon idé att fortsätta dem.

Men då riskerar världen och särskilt Europa en ny period av konfrontation som kan stå alla dyrt, underströk han.

Vad som kan hända spekulerade inte Rjabkov om. Men efter de grova brotten mot givna löften att expandera "inte en tum" skulle en vägran från USA/Nato att föra substantiella samtal ge Moskva fria händer att tillgripa det som i ryska expertkretsar kallas "militärtekniska lösningar".

USA:s förste utrikesminister nämnde inte Kazakstan under mötet, trots de högljudda anklagelser som riktats från Nato mot Ryssland för att ha "invaderat" landet.

ODKB:s (CSTO) säkerhetsinsats är avslutad och utvecklingen är inte gynnsam för nya väststödda "färgrevolutioner" på postsovjetiskt territorium. Därigenom kan USA/Nato komma att mista ett av sina påtryckningsmedel på Moskva.

Onsdagens möte i rådet Nato-Ryssland i Bryssel ledde inte till något konkret men generalsekreterare Jens Stoltenberg fann det positivt att parterna satt sig vid samma bord.

På torsdags möts parterna på nytt i Wien, denna gång inom OSSE:s ramverk.

Stefan Lindgren

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.