17 okt. 2018

Varannan människa lever på mindre än 5,5 dollar/dag


Nästan hälften av världens befolkning - 46% eller 3,4 miljarder människor - kämpar för att möta grundläggande behov och liv på mindre än 5,5 dollar per dag, enligt Världsbankens tvåårsrapport om fattigdom.

Rapporten som bygger på data insamlade 2015 säger att över 1,9 miljarder människor, eller 26,2% av världens befolkning, levde på mindre än 3,2 dollar per dag 2015 (fattigdomsgränsen i länder med lägre medelinkomst).
Ungefär 46% av befolkningen levde på mindre än vid 5,5 dollar per dag (fattigdomsgränsen i länder med inkomstnivåer över genomsnittet), sade Världsbanken.

Trots minskningen av den extrema fattigdomen, som definieras som mindre än 1,9 dollar per dag, till 10 procent av världens befolkning består fattigdomsproblemet och minskningen går nu långsammare.

I rapporten framgår att östra Asien och Stillahavsområdet, där inkomsten för de fattigaste 40% av befolkningen växte med i genomsnitt 4,7% från 2010 till 2015, löser problemet snabbare än andra regioner.

I Sydasien har inkomsterna i den fattiga befolkningen ökat kraftigt men likväl levde 80% av befolkningen i denna region 2015 också på mindre än 5,5 dollar per dag.

Problemen ses framför allt i Afrika söder om Sahara där över 40 % lever i extrem fattigdom. Snart kommer den största koncentrationen av fattigdom inte att finnas i Indien utan i Nigeria.Ett exempel på hur sjuk de fattiga ländernas ekonomi är att fattigdomen i Afghanistan ökat kraftigt sedan huvuddelen av Natos (inklusive Sveriges) styrkor lämnade 2014.

Mer än  55 procent av afghanerna hade inte 1 dollar per dag att leva på 2016-17 , enligt resultaten från Afghanistan Living Living Survey (ALCS) av 21 000 hushåll som utförs av Afghanistans statistikbyrå.

Under 2011-2012 var siffran 38%, medan den under 2007-2008 var så låg som 34%. Så länge kriget pågick i full skala kunde de fattigaste hoppas på att några smulor från de rika ländernas krigsmaskiner även föll på dem.

war and peace 17/10

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.