16 juni 2017

Det döende Litauen

Bild: Zdislav Beksinski
En av sex litauer studerar engelska för att söka jobb utomlands.

Litauens befolkning minskade från 3,7 miljoner 1990 till 2,8 miljoner år 2016.

24 procent av de tillfrågade säger att de skickar sina barn till privata kurser i engelska för att de ska kunna arbeta och bo utomlands.

Siffrorna kommer från opinionsföretaget Spinter tyrimai. Landets nationella examinationscenter uppger samtidigt att  43,2 procent av åttondeklassarna är inställda på att emigrera.

Inom EU har Litauen legat på andra och tredje plats vad gäller emigration, men befolkningen krymper också på grund av naturliga orsaker.

I fjol emigrerade 50 333 invånare, den hittills största siffran. Många är i produktiva åldrar, en av tre har emigrerat vid 20-29 års ålder och var fjärde vid 30-39 års ålder.

"I samband med minskningen av antalet arbetsföra människor och den åldrande befolkningen i framtiden kan Litauen möta svårigheter att finansiera pensionssystemet, hälso- och sjukvård och utbildning," - säger regeringen.

Samtidigt slår sig regeringen för bröstet: "Litauens BNP växer, arbetslösheten krymper, intäkterna från befolkningen växer och i år förväntas att landets ekonomi ska växa ännu snabbare."

Men ungefär 30 procent av befolkningen är i riskzonen för att drabbas av fattigdom och social utestängning - och detta är en av de högsta nivåerna i EU.

"En del av landet är idag så glesbefolkat att det påminner om Sahara, där det går två till fem personer per kvadratkilometer. Glesbygden utgör 45 procent av landet ", säger en forskare vid den litauiska Centrum för socialvetenskap, Vidmantas Daugirdas.

"Folk drivs från Litauen, inte för att det inte finns något arbete. De drivs av social ojämlikhet, låg levnadsstandard och makthavarnas  attityd", - klagar doktorn i psykologi och författaren Vytautas Chyapas.

Han var en av grundarna av rörelsen "Sąjūdis" som kämpade för Litauens utträde ur Sovjetunionen - nu känner han sig besviken över vad som hände sedan och han varnar för en social explosion:

"När allt kommer omkring har det länge varit känt att frihet och demokrati i händerna på ryggradslösa sykofanter och dårar är värre än bolsjevismen".


eurasia daily 15/6

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.