10 jan. 2017

Var femte EU-ungdom utan jobb

Tjeckien hade i november den lägsta arbetslösheten i Europeiska unionen - 3,7%, enligt statistiktjänsten Eurostat.Även Tyskland, Ungern, Malta och Storbritannien noterade siffror under 5 % medan Grekland noterade över 23%, den högsta i EU.

Ungdomsarbetslösheten är skrämmande 19,6 % - i genomsnitt i hela EU. Värst är Grekland (49,0%), Spanien (46,2%(), Kroatien (43,8%), Italien (39,9%), Portugal (32,8%). Även i de "välmående " Frankrike och Belgien går var fjärde ung människa utan jobb och i Sverige är det inte mycket bättre (16,3%).

I Sverige har arbetslösheten sjunkit från 7,4% i snitt 2015 till 6,8% säsongsrensat november 2016. Men ser man en följd av år är det huvudsakliga intrycket att arbetslösheten bitit sig fast på en  betydligt högre nivå än tidigare. 2004-2015 understiger den svenska arbetslösheten inget år 5,3% och var som högsta 8,1 %.

Politikerna har i praktiken bara anpassat sig till en ny kapitalistisk verklighet. Under efterkrigstiden har full sysselsättning normalt  ansetts vara förenligt med 1-2 procent s k friktionsarbetslöshet. Nu använder man istället Milton Friedmans begrepp NAIRU, Non-Accelerating Inflation Rate-of-Unemployment, även kallat jämviktsarbetslöshet, som rättesnöre.

Om inflationen är något så när konstant råder NAIRU.

Fjärran från sådan determinism skrev Ernst Wigforss 1933: "Det kommer inte att bli någon spontan återhämtning förutom i den mån statens politik bidrar till att bibringa den".

Han kapade arbetslösheten sjönk från 139 000 (1933) till under 10 000 (1937-38).

Stefan LindgrenInga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.