29 juni 2016

Kvarts miljon kräver Öxit-omröstning

Österrikes utrikesminister Sebastian Kurz varnar för de negativa konsekvenserna av den nuvarande migrationskrisen och Europas eventuella sammanbrott. Samtidigt säger Johannes Hübner från Österrikes Frihetsparti, som förespråkar begränsad migration och stängning av de nationella gränserna sade en rad faktorer kan komma att utlösa Österrikes utträde ur EU."Just nu diskuteras inrte Österrike utträde ur EU. Men det kommer att bero på i vilken riktning EU kommer att utvecklas under de närmaste två till tre åren. Om trender som försöken att klöra över de nationella parlamenten i frågor som TTIP och CETA fortsätta ter sig ett österrikiskt utträde ur EU som ett mer realistiskt scenario. Jag utesluter att Österrike kommer att lämna EU ensam. Men om det finns en grupp av länder som kommer att vara villiga att lämna EU, då kan jag inte utesluta att Österrike följker med", sade Hübner.

Österrikes utrikesminister Sebastian Kurz beskriver i en intervju med den tyska mediekoncernen Funke den nuvarande migrationspolitiken som ett "dramatisk misslyckande" för EU och en avgörande faktor bakom Brexit.

I fjol samlade en petition för att lämna EU 260 000 underskrifter i Österrike.

"Det är viktigt hur våra grannar i öst - Polen, Slovakien, Tjeckien, Ungern - kommer att bete sig. Det är ännu inte känt och kommer att bero på EU:s agerande. Om EU dikterar sina villkor för fördelning av illegala invandrare och om EU-kommissionen tar till tvåmgsmedel för att driva igenom TTIP och CETA stärks tendnsen att röra sig bort från Bryssel", sade Hübner.

Sputnik