17 juli 2022

USA kunde inte ta över G20-mötet

Hetsen mot Ryssland på G20-mötet anfördes av kanadensaren Chrystia Freeland (se fotnot).

USA:s finansminister Janet Yellen  påstår att en majoritet på G20-mötet i Indonesien fördömt Rysslands intervention i Ukraina.

Det är inte sant och sannolikt var det just för att förhindra detta som de ryska representanterna närvarade.

Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov deltog i ett möte med G20:s utrikesministrar förra fredagen. På grund av kontroverser kring Rysslands militära operation i Ukraina slutade evenemanget utan en gemensam kommuniké eller något gruppfoto och några delegater missade den högtidliga kvällsmottagningen i protest mot den ryske ministerns närvaro.

Sergej Lavrov anklagade västerländska kollegor för "rabiat russofobi" och ovilja att diskutera globala utmaningar. De ställde en lång rad krav på Ryssland istället för att diskutera gemensamma lösningar på gemensamma problem.

För första gången misslyckades utrikesministrarna i viktiga utvecklade ekonomier och utvecklingsekonomier att anta ett gemensamt uttalande om de mest angelägna frågorna på världsagendan. Men redan det faktum att mötet genomfördes - trots USA:s krav på att det skulle inställas - var en seger för värdnationen Indonesien som försöker föra en neutral linje.

Bittra meningsskiljaktigheter om Rysslands agerande i Ukraina förgiftade dock mötets atmosfär och ledde till en oemotståndlig politisering av hela dess agenda.

Under sitt ordförandeskap föreslog Jakarta att satsa på två nyckelfrågor: stärkt multilateralt samarbete mellan stater och gemensamt svar på utmaningar inom livsmedels- och energisäkerhetsområdet. Ingen konsensus nåddes dock om någon av dem.

Enligt Lavrov undergräver västländerna FN-stadgan och påverkar världsordningen negativt. Han förklarade krisen inom energisäkerhetsområdet med "en äventyrlig, ogenomtänkt och felaktig politik från väst, inklusive det forcerade införandet av en 'grön' omvandling och artificiell inblandning i mekanismerna för att reglera efterfrågan och konsumtion".

Problemen inom livsmedelssektorn beror bl.a. på västerländska sanktioner mot Ryssland och de ukrainska myndigheternas ovilja att rensa Svartahavs-hamnarna genom vilka spannmål tidigare exporterades.

Enligt honom använde västerländska diplomater mötet på Bali för att demonstrera "rabiat russofobi" istället för att diskutera traditionella G20-ämnen som global ekonomisk reglering och hållbar utveckling.

Den ryska sidan menar att det är västvärlden som övertalar Ukraina att inte inleda fredsförhandlingar med Ryska federationen.

Alla länder närvarade när mötet öppnades på fredagen, men under mötets gång förekom att vissa gick och lämnade förhandlingarna. Sergej Lavrov valde exempelvis att inte lyssna på tal av Tysklands utrikesminister Annalena Bärbock liksom av USA:s utrikesministerAnthony Blinken och Ukrainas utrikesminister Dmitry Kuleba (han talade via videolänk).

Den indonesiska G20-ordföranden Retno Marsudi inledde sitt tal med att konstatera att mötet på Bali äger rum "i en tid av allvarliga utmaningar". "Världen har ännu inte återhämtat sig från pandemin. Men vi står redan inför en annan kris – kriget i Ukraina”, sa hon och noterade att dess konsekvenser märks över hela världen och på alla områden, Hon  uppmanade parterna "att avsluta kriget så snart som möjligt" och "inte på slagfältet, utan vid förhandlingsbordet."

Värst i Rysslandshets var den kanadensiska finansministern Chrystia Freeland, som jämförde den ryska närvaron vid att låta en pyroman delta i ett möte med brandbekämpare. Hon upprepade vad hegemonen USA uttalat redan före mötet. USA:s finansminister Janet Yellen  uttryckte åsikten att Ryssland "inte har någon plats i detta forum ."

Den ryske finansministern Anton Siluanov anslöt sig till G20-mötet på viodeolänk fredag den 15 juli, och hans viceminister Timur Maksimov närvarade vid mötet.

Enligt den indonesiske värden för finansministermötet, vice finansminister Vempi Saputra, var första dagens ekonomidiskussionerna produktiva och ingen lämnade mötet.

Kommersant, Tass m fl

 Fotnot: Den kanadensiska finansministern Chrystia Freelands morfar, Mykhailo Chomiak, var en inflytelserik och belönad nazistisk kollaboratör.

I fem år, från början av 1940 till och med de första månaderna av 1945, redigerade han den enda ukrainskspråkiga tidningen i det nazistiskt ockuperade Polen,
Krakivs’ki Visti (Krakownyheter) där han hyllade Adolf Hitler, det nazistiska utrotningskriget mot Sovjetunionen, uppviglade hat mot judar och främjade bildandet av den ukrainska "Galiciendivisionen" av Waffen SS. Tidningen trycktes på en press som stulits från en jude som omkom i ett nazistiskt dödsläger.

Chrystia Freeland har aldrig tagit avstånd från morfaderns agerande och upprätthåller nära band till den ukrainska diaspora i Kanada som är genominfiltrerad av fascister.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.