8 dec. 2021

Rysland varnar USA för provokationer


USA:s ambassad i Ryska federationen fick idag en skriftlig varning för de farliga konsekvenserna av Nato-provokationer i och kring Ukraina.

Det ryska utrikesministeriet sa att Ryssland förbehåller sig rätten att svara på provokationer från USA och Nato vid sina gränser och kommer att använda alla tillgängliga medel om dessa åtgärder inte upphör. 

Det ryska utrikesministeriett skickade på onsdagen ett protestbrev till USA:s ambassad i Moskva och varnade för de farliga konsekvenserna av provokationer längs de ryska gränserna.

Detta uppgavs av ministeriets talesman Maria Zacharova. Hon sa att det amerikanska flygvapnets agerande skapade ett hot mot den civila luftfarten. Natos spaningsflyg hade korsat civila flygplansrutter över Svarta havet.

"USA:s och Natos medlemsländers aktivitet längs ryska gränser, inklusive flygningar av militärflyg och farliga manövrar av örlogsfartyg, fortsätter att ta fart. Från försök att kontrollera styrkan i säkerhetssystemet för våra gränser, har den amerikanska militären och deras Nato-allierade övergått till civila luftattacker."

I samband med dessa provokativa aktioner fick USA:s ambassad i Moskva en protestnotis den 8 december, där man varnade för de farliga konsekvenserna av sådan hänsynslöshet, säger Zacharovas kommentar, publicerad på det ryska utrikesdepartementets hemsida.

Dokumentet noterar att Moskva, samtidigt som det förbehåller sig rätten att svara på utmaningar från Förenta staterna och de Nato-medlemmar som leds av det, efterlyser en saklig dialog om säkerhetsgarantier och diskussion om sätt att minska militär-politiska spänningar, inklusive alternativ för förhindra farliga incidenter i luften och på havet.
 
"Annars kommer alla medel som står till vårt förfogande att användas för att förhindra och eliminera framväxande hot", sa diplomaten. Zacharova betonade att den oacceptabla och farliga aktivitet som bedrivs av Natoflyg - utan radiokommunikation, tillhandahållande av färdplaner och erhållande av tillstånd från flygledning, medför allvarliga risker för civil flygsäkerhet.
 
"Det bryter mot de grundläggande principerna för internationell flygnavigering i enlighet med Chicagokonventionen om internationell civil luftfart från 1944, såväl som andra folkrättsliga normer," sade hon.
 
Som noterats av Zacharova listar den presentationen som gjordes för den amerikanska sidan nyligen inträffade incidenter "som bara av en lyckosam slump och tack vare den snabba reaktionen av ryska piloter och flygledare inte ledde till en tragedi."

Dokumentet hänvisar särskilt till incidenterna den 6 och 13 oktober, samt den 3 december, då amerikanska militära flygplan farligt närmade sig civila flyg. "Exklusivt tack vare professionalismen och lagarbetet från våra flygtjänster, som i rätt tid gav kommando till piloterna på Aeroflot-flygningen, vars bana korsade spaningsplanens kurs, att ändra nivån, var det möjligt att förhindra en kollision".


Noteras kan att det hänsynslösa beteendet från Nato-sidan är i linje med den ukrainska kuppregimens beslut 14 juli 2014 att låta ett passagerarplan flyga över stridszonen i Donbass med följd att 298 människor omkom.

https://tass.ru/politika/13148153

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.