5 nov. 2019

Världens mest bombade land

Laos är världens mest bombade land. USA  släppte häpnadsväckande 270 miljoner bomber över landet, varav 80 miljoner beräknas inte ha exploderat utan fortfarande finns spridda över landet.

I 25 år har man arbetat med att samla in dem och desarmera dem, men ändå bara hunnit med att oskadliggöra 257 000 bomber.
I dagarna firade den brittiskbaserade frivilligorganisationen Mines Advisory Group (MAG) sina 25 år i Laos med en påminnelse om att dess uppgift är långt ifrån slutförd.

Man har bara hunnit med att säkra 73 kvadratkilometer säkra från minor och oexploderade bomber.

MAG, som har 900 anställda, anser att UXO (oexploderad ammunition) fortsätter att vara ett hinder och humanitärt hot mot många samhällen i Laos. Många möter fortfarande hot på sina jordbruksmarker, nära sina hem eller när de går till jobbet eller skolan.

MAG:s Laos-direktör Bill Marsden säger att det bortsett från att rensa gruvor finns ett behov att utbilda samhällen om riskerna kring dem. MAG har gett mer än 118 000 laotier riskutbildning.

Över 270 miljoner klusterbomber släpptes från USA:s flygplan och uppskattningsvis 80 miljoner av dem finns fortfarande spridda och begravda runt om i landet. I sitt utrotningskrig mot Indokinas folk utförde USA
mer än 580 000 bombningsuppdrag över Laos mellan 1964 och 1973. Det är en inkommande bombarmada var åttonde minut, varje dag, i nio år.


Läs också Rosita Bolands klassiska undersökande reportage från 2017, som påminner oss om vad en fri press är till för!

red

https://www.irishtimes.com/news/world/asia-pacific/death-from-below-in-the-world-s-most-bombed-country-1.3078351

1 kommentar:

 1. Detta brukar jag berätta på mina resor i Laos. I mars 2020 ska jag dit igen.
  CIA:s hemliga krig – en smutsig historia.
  I strid med Laos oberoende, Geneveavtalet -61 och hemlighållet för amerikanska folket tog CIA 1961 kontakt med Hmong-folk i trakterna kring Krukslätten (Hmong hade utvandrat hit från södra Kina på sent 1800-t). CIA spred ut att ”vietnameserna skulle ta deras land” och delade ut vapen samt gav militär träning. De förespeglade även Hmongfolket självstyre. Eftersom Krukslätten kontrollerades av Pathet Lao flyttade 1 000-tals Hmong till bergen söder om slätten under ledning av en ung officer: Vang Pao. Redan när Hmong stred mot franska kolonialmakten, skedde en splittring inom Hmong; en del förenade sig med Pathet Lao, andra gick över till Frankrikes sida. Detta var dessa som CIA rekryterade.
  I okt -61 gav presid. Kennedy order om att rekrytera en armé på 11 000 man led av general Vang Pao. De tränades av amerikaner och CIA:s flygbolag Air America försåg dem med förnödenheter och vapen samtidigt som man smugglade ut opium till USA! Allt detta skedde i strid med Geneveavtalaet som USA skrivit under!
  Under kommande 12 åren (1961-73) slogs denna armé mot både Pathet Lao och FNL/DRV-trupper (HCM-leden). USA stödde även med enorma bombningar:

  Laos är världens mest bombade land någonsin! 1965-75 gjordes 500 000 hemliga bombräder och släpptes 2,1 miljoner ton bomber (mer än hela II:s v.k.)
  3 huvudmål: 1/ HCM-leden i söder 2/Krukslätten (Hmong) 3/Pathet Lao-grottorna i Vieng Xai. Det mesta var klusterbomber = över 260 miljoner små bomber (tennisboll, ananas) – antipersonella! Man vet av erfarenhet att ca 30% ej exploderar vilket innebär att Laos idag har ca 80 miljoner bomber/UXO i marken. Med nuv. röjningstakt tar det 300 år att ta bort allt. Det innebär att folket i Laos straffas i många generationer: varje år dödas ca 50 och skadas allvarligt 150 (se COPE!). Vem ställs till ansvar?
  Apropå minröjning så gör MAG en mycket stor insats men detta fick jag höra av en representant för StoraEnso för 7 år sen. Jag har inte satt mig närmare in i frågan så jag vet inte om allt stämmer:
  StoraEnso har av staten fått tillgång till 1,3 milj. hektar att plantera skog på. Av detta är 350 000 har ”degraded forest” d.v.s. bombskadad mark, gräsmark etc.
  Man har hittills gjort detaljkartor över 80 byar = 200 000 har. Av denna mark avsätts 5-7 har/familj (i snitt 5 pers/familj) till deras privata mark (jordbruk etc.) vilket är mycket i Asien (Kina t.ex. ofta 1 har/familj). Resten är statsägd mark och det är på den som StoraEnso kan plantera. F.n. är ca 3 % planterat, kan bli 8 % så mycket ursprunglig skog kommer att finnas kvar. Detta utöver naturreservat o.d. Det är mest akacia & eukalyptus som planteras för massaved men i ökad utsträckning teak etc. för sågverk = högre förädlingsvärde, mer arbetstillfällen. Men problem finns med illegal avverkning!
  Bombröjning måste ske på delar av marken och StoraEnso har utvecklat en metod som röjer mark för mindre än ½ priset som MAG etc. tar! StoraEnso är idag Laos största röjare av UXO (UneXploded Ordnance)!

  Lika viktigt är att man driver skogsplanteringarna som ”Agroforest” d.v.s. man planterar träden 9 x 1 m, d.v.s. med 9 m mellan raderna och 1 m mellan träden. På marken mellan träden odlar bönderna sen t.ex. ris (torr-bergsris) eller kassava och det växer bättre än utan träd!

  SvaraRadera

Underteckna med ditt namn.