30 okt. 2021

EU:s "demokrati" går via domstol

EU:s egen byrå mot "desinformation" avfärdar det som ett lögn att EU är odemokratiskt.
Likväl är det ett faktum att EU-parlamentet inte tillsätter kommissionen och inte har direkt makt
över den. Därför samtalar de bl.a. genom stämningar.

EU-parlamentet har lämnat in en stämningsansökan mot EU-kommissionen, som anklagas för att inte ha tillämpat den lag som skulle göra det möjligt att frysa bidragen till Ungern, Polen och andra "olydiga" stater.

EU-parlamentets majoritet tycker inte att det räcker med miljonböter mot Polen. Sannolikt skyndar den ståndpunkten bara på sönderfallet, men EU:s "folkvalda" vill visa musklerna för sina väljare.


Det är en lag som trädde i kraft den 1 januari som EU-parlamentet kräver ska användas. I synnerhet föreskrivs det att betalningar från EU:s budget till de medlemsstater som inte "respekterar rättsstatsprinciperna" kan ställas in. Få om ens någon kan ge en entydig definition av dessa "principer"

Europeiska kommissionen å sin sida meddelade att den inte kommer att tillämpa denna lag förrän domstolen bekräftar att den inte står i strid med EU-fördrag. Detta var en del av ett avtal från december 2020 mellan EU, Polen och Ungern.

Warszawa och Budapest ifrågasatte lagen i EU-domstolen i mars. Beslutet väntas meddelas nästa år.

Europaparlamentet hävdar att EU-kommissionen är skyldig att tillämpa lagens bestämmelser utan att vänta på ett domstolsbeslut. I december förra året enades EU-länderna om en flerårig finansplan för EU och en europeisk ekonomisk återhämtningsfond, som Polen och Ungern har blockerat, eftersom andra medlemmar hade för avsikt att koppla tilldelningen av pengar från EU:s budget till de "olydiga".

Länderna i västra och norra Europa insisterade på införandet av en sådan mekanism - det skulle garantera att mottagare av paneuropeiska medel skulle hålla sig till Europeiska unionens "värderingar och normer", och i händelse av en "avvikelse" från dem skulle EU kunna stoppa finansieringen.

Alltsammans utgår från fiktionen att det finns en uppsättning gemensamma "värderingar och normer" i EU, vilket inte är sant om man betraktar ländernas olika historia, rättstraditioner, religioner och mentalitet.

I juli beordrade Europadomstolen Polen att omedelbart avsluta arbetet i Högsta domstolens disciplinkammare, vilken enligt EU-kommissionen hotar domarnas oberoende och opartiskhet. I början av oktober bekräftade den polska författningsdomstolen att republikens konstitution står över EU-lagstiftningen, men Warszawa förklarade ändå att disciplinkammaren skulle avskaffas i en framtida större reform.

Men EU-kommissionen anser att Polen fortsätter med åtgärder som kan hota rättsväsendets oberoende. Som ett resultat utdömde EU-domstolen Warszawa böter på en miljon euro per dag.

Betecknande för läget i EU är hur man ser på unionen från Moldova, ett land som överväger att gå "den europeiska vägen".

Den rumänska universitetsprofessorn Adrian Stroea talade igår vid ett internationellt rundabordsmöte med titeln "EU-diplomati i det östliga partnerskapsområdet: prestationer, svårigheter, problem" som arrangerades av ett universitet i Republiken Moldavien.

Professor Adrian Stroea förklarade att EU inte bara är en politisk och ekonomisk union, utan också är en överstatlig union som innebär massiv överföring av suveränitet. I många EU:s medlemsländer finns ett motstånd mot den mer accentuerade underordningen av nationell suveränitet till EU:s myndigheter.

”Inträde i EU innebär integration i en tuff marknadsekonomi dominerad av företag. Detta leder ofta till att nationella företag går i konkurs på grund av konkurrensen till västerländska företag.”

Även om Moldavien går med i EU kommer dess befolkning inte att börja leva bättre nästa dag. "Inte så få av EU-direktiven överskrider den kristna och moraliska övertygelsen i frågor om sexutbildning i skolan, hbt-personers rättigheter... som strider mot värderingarna i EU-samhällen byggda på traditionella värderingar, både i stater som mestadels är katolska eller ortodoxa”, konstaterade professorn

https://www.ipn.md/en/eu-offers-multiple-benefits-but-has-minuses-too-opinion-7967_1085417.html
ria-novosti 30/10

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.