27 okt. 2021

En spik till i EU:s kista


Dagens beslut i Europeiska unionens domstol att bötfälla Polen med 1 miljon euro om dagen för ohörsamhet mot EU-kommissionen är bara början på ett internt sanktionskrig i EU som kan sluta med att unionen spricker.

Straffet riktar sig formellt mot Polens beslut att inte lägga ned den disciplinkammare för domare som införts, ehuru alla länder med olika metoder gör samma sak.

"Efterlevnad ... är nödvändig för att undvika allvarlig och irreparabel skada på Europeiska unionens rättsordning och de värderingar som unionen bygger på, särskilt rättsstatsprincipen", heter det i EU-domstolens beslut.

Självklart känner sig EU:s domare kränkta av Polens beslut. Enligt EU:s (och bl.a. tysk) rättsdoktrin står domare över folkvalda politiker och har rätt att överpröva alla beslut som fattas.

Domstolen använder sina befogenheter för att undergräva polsk suveränitet. Beslutet förstärker en växande konflikt mellan Warszawa och Bryssel om rättsstatsprincipen och en rad andra frågor.

I uppbygget av den centralistiska superstaten EU är domstolarnas överhöghet grundläggande liksom EU-kommissionens nyförvärvade beskattningsrätt, som smugits igenom i form av en gigantisk emission av euroobligationer.  750 miljarder euro tas in av EU-kommissionen och ska sedan delas ut efter deras gottfinnande och betalas av medlemsländernas skattebetalare fram till 2058.

Valet av Polen som syndabock är inte slumpartat; det är ett av de länder som får mest bidrag från EU och som det därmed är lättast att utöva utpressning mot. 2020 fick Polen 19 miljarder euro i bidrag från EU med betalade bara knappt 6 miljarder i medlemsavgift.

Generellt är stödet för EU så starkt i Polen att ett utträde ter sig som en omöjlighet. Men det är möjligt att missnöjet växer i vissa sektorer. Det polska jordbruket får exempelvis bara 600 miljoner euro, medan franska bönder får 1,7 miljarder euro och tyska bönder 1,3 miljarder.

Men EU-organens bestraffningar av Polen kan väcka ont blod på andra håll i EU och bidra till att det blir allt svårare för inpiskarna att åstadkomma de eniga beslut som på sedvanligt vis framtvingas genom att vrida armen på politiker som fronderar minsta lilla mot kommissionen.

Frågan om den polska disciplinkammaren är bara ett på en lång lista av krav som EU har på Polen, bl.a. att synkronisera med den lagstiftning för samkönade äktenskap och HBTQI+-personer som EU-kommissionen förordar och som strider mot den polska katolska kyrkans krav. Det är alltså inte bara landets suveränitet som berörs utan också religionsfriheten.

Polen bötfälls redan på 500 000 euro per dag för att ha underlåtit att respektera en separat dom från EU-domstolen som kräver att landet ska stänga en kolgruva vid gränsen till Tjeckien. Polens regering har hittills insisterat på att den varken kommer att stänga kolgruvan eller betala böterna, utan föredrar istället att söka en förhandlingslösning med Prag. Kommissionen har varnat för att obetalda böter kommer att tas från Polens EU-medel.

EU-domstolens vice ordförande Lars Bay Larsen anser att det nya vitet "är nödvändigt att stärka effektiviteten av de interimistiska åtgärderna... för att avskräcka [Polen] från att dröja med att anpassa sitt beteende".

Polens vice justitieminister Sebastian Kaleta anklagar EU-domstolen för att "fullständigt ignorera den polska konstitutionen och författningsdomstolens domar". Domstolen "verkar utanför sina befogenheter" och "missbrukar institutionen för ekonomiska påföljder och interimistiska åtgärder", twittrade Kaleta. Detta, hävdade han, är "nästa steg i en operation för att avlägsna Polens inflytande över systemet i vår stat".

Disciplinkammarens talesman Beata Szydło sa samtidigt att den inte har för avsikt att ändra sin verksamhet på något sätt till följd av dagens dom. "Tills det finns lagändringar [från Polens parlament] kommer ingenting att förändras... Domarna kommer att utföra sina konstitutionella uppgifter." Tyvärr är EU-domstolens beslut i dag att ålägga Polen böter ett tydligt bevis på att EU:s institutioner vill sätta press på Polen istället för att gå i dialog. Detta kommer att påverka förtroendet illa. Polen har rätt att självständigt forma sitt rättssystem."

Högsta domstolens disciplinkammare, som skapades av den polska regeringen 2017 som en del av rättspolitiken är enligt Polens HD inte en regelrätt domstol och kan därför inte komma i konflikt med EU-rätt.

Polens regering har indikerat att den planerar att svara på EU-domstolens domar från juli genom att skrota disciplinkammaren, men som en del av en bred uppsättning rättsliga "reformer" som ska äga rum i höst.

Men det var inte nog för EU-byråkratin. Den kräver omedelbar lydnad.

Förra veckan fördömde Polens premiärminister, Mateusz Morawiecki, EU för att ha en "pistol mot vårt huvud" över medel, som han varnade för kunde starta ett "tredje världskrig". Han lovade att hans regering skulle "försvara sina rättigheter med alla till buds stående vapen".

"Det finns ingen plats för retorik som hänvisar till krig", kommenterade EU-kommissionens talesman.

Var och en kan döma vilken sida i denna konflikt som först har förvandlat det som skulle kunna vara en godartad  dialog mellan olika rättstraditioner, kulturer och religioner till en maktdemonstration med samma sanktionsvapen som EU och USA så flitigt använt mot länder utanför EU för att få dem att följa taktpinnen.

Stefan Lindgren

https://notesfrompoland.com/2021/10/27/poland-fined-e1-million-a-day-by-eu-for-not-suspending-disciplinary-chamber-for-judges/


2 kommentarer:

 1. Spännande med ”böter” i detta sammanhang som utdelas av den påhittade domstol som anser sig stå över och bestämma över nationalstaten Polen.

  spännande att en icke folkvald instans som inte ens pratar Polska folkets språk anser sig vara den styrande och bestämmande makten.

  I sammanhanget är ”böterna” så låga att det kan ses som knappt 2% lägre gratispengar från påhittad bank med påhittad valuta.

  För det är vad EU och Euro är, påhittade papperslappar utan en säkerhet kopplad i botten. Eller jo, löfte om att länder ska betala sin skuld.

  Fråga Grekerna hur det gick med deras fodran mot Tyska skulden efter ww2. Visst är det fantastiskt att kunna trycka några pappersbitar och säga att bu är vi kvitt?

  Mvh Alex S

  SvaraRadera
 2. Viktigt att påpeka är att disciplinkammaren har alltid funnits men var tandlös.
  Där satt korrupta domare som istället för att disciplinera sina kollegor som begått brott gjorde allt för att hjälpa de så att de kunde stanna kvar i yrket.

  SvaraRadera

Underteckna med ditt namn.