7 maj 2020

Nordeas angrepp på grundlagen

De blå länderna är föremål för EU:s blomstrande sanktionsindustri.
Svensk-koreanska föreningen fyllde 50 år i fjol. Den bedriver en respektabel verksamhet för att sprida kunskap om det isolerade Nordkorea och i blygsamt format även organisera humanitär hjälp när landet drabbats av svält och översvämning.

Nu ska den verksamheten stoppas enligt ett beslut av banken Nordea som 20 mars stängde av föreningens båda plusgirokonton.

I covid19-tider är det inte humanismen som blommar. Det är sanktionsindustrin.

Ja, isolerade länder med kärnvapen är farliga. Om ett helt folk ställs mot väggen som skett i Nordkorea, vet man inte vad som händer.

Men jag skulle vilja säga att ännu farligare än isolerade länder är länder som isolerar andra länder och som dessutom gjort detta till en industri.

Enligt folkrätten är det FN:s säkerhetsråd och inga andra som beslutar om sanktioner. Sanktioner är ett annat namn för ekonomisk krigföring och faller således (förutom självförsvarsrätten i artikel 51) under FN:s våldsmonopol.

Likväl har USA gjort det till vana att i tid och otid utfärda sanktioner mot länder vars regeringar man inte gillar. Typexempel är Iran som straffas för brott mot kärnvapenförbudet som man enligt IAEA inte brutit mot, medan däremot USA helt hämningslöst brutit ett internationellt avtal om Iran som det själv undertecknat.

Förutom FN:s och USA:s sanktioner har vi EU:s sanktioner. EU har på egen hand belägga nära en tiondel av världens befolkning med sanktioner. De färgade länderna på kartan ovan är föremål för EU:s sanktioner, som ofta kräver ett högt pris i utebliven humanitär hjälp och människoliv.

Sanktionerna mot länder som Nordkorea, Iran, Ryssland, Venezuela etc är nu så vildvuxna att det inte står i mänsklig förmåga att hålla reda på alla. European Union
Consolidated Financial Sanctions List av den 5 maj är på 478 finstilta sidor. Inte nog med att FN:s infört sanktioner mot 80 personer och 75 organisationer, som anses inblandade i kärnvapenprogrammet. Dessutom svartlistar EU på egen hand 57 personer och nio organisationer. Det har gått så långt att ett sydkoreanskt företag som nyligen ville leverera ett växthus till Nordkorea måste ansöka om ett undantag.

Hur ska ett vanligt företag som handlar med något av de berörda länderna vara säkert på att inte bryta mot sanktionerna? EU:s sanktioner bryter inte bara mot folkrätten för att de fattats vid sidan om FN. Tusentals personer döms till bestraffningar utan att ha haft en chans att försvara sig i domstol eller att få rättelse.

Djungeln av sanktioner är så tät att företag, rädda att drabbas av Washingtons och Bryssels bannstråle, på egen hand inför så grovt tillyxade sanktioner att grundlagsfästa mänskliga rättigheter åker ut med badvattnet.

Det är vad som hänt i detta fall.

I ett brev daterat 24 februari  säger banken att det ”föreligger en risk för att Nordea genom att utföra transaktionerna överträder EU:s sanktionsförordningar.” Vidare sägs:

”För att säkerställa att Nordea inte överträder sanktionsförordningarna har Nordea antagit en intern Nordkoreapolicy. Policyn innebär att Nordea inte kommer att vara inblandade i några transaktioner, affärer eller kundrelationer med koppling till Nordkorea, direkt som indirekt. Nordea bedömer att föreningen har sådan koppling till Nordkorea som gör att kundrelationen strider mot Nordeas Nordkoreapolicy (Internal Sanctions Requirements regarding North Korea).”
Självfallet bryter inte Svensk-koreanska föreningen mot några sanktioner. Föreningen har sedan 1990-talet ett konto för Katastrofhjälp till Korea. På senare tid har de insamlade pengarna gått till en kristen organisation, Trosgnistan, som levererat mat och annan humanitär hjälp till daghem på den koreanska landsbygden.

Även om såväl FN:s som EU:s sanktioner är omänskliga och varje dag orsakar dödsfall bland oskyldiga civila, finns absolut inget förbud mot det humanitära bistånd som Svensk-koreanska bedrivit och stöder.
Nordeas beslut att stänga föreningskontot innebär i praktiken att föreningen hindras från att motta medlemsavgifter och försvårade betalandet av räkningar. Nordeas beslut att stänga insamlingskontot fördröjde en beslutad utbetalning till Trosgnistan.

I praktiken är det ett organisationsförbud och ett utgivningsförbud mot den utmärkta tidskriften Koreainformation. Nordeas besluter bryter på viktiga punkter mot grundlagen och måste snarast hävas.

Stefan Lindgren

Andra artiklar om sanktionsindustrin:
https://www.nyhetsbanken.se/2019/05/eu-sanktioner-till-dods.html#more

https://www.nyhetsbanken.se/2017/09/sanktioner-undergraver-respeket-for.html
https://www.nyhetsbanken.se/2017/09/massvalt-fns-losning-pa-koreakrisen.html

1 kommentar:

  1. Erna Solberg har pytsat ut över 13 miljarder norska kronor till terroristkontrollerade områden i Syrien. Det är OK för EU. Mellanösternkrigen liksom Ukrainakrisen och före det Jugoslavienkrigen har visat varför EU inte är något alternativ utan ett bihang till den amerikanska interventionismen.

    Sanktionsdrabbade länder måste skapa en separat mekanism för betalningar oåtkomligt för gangstrarna. Nordea löper knappast någon egen risk i det nämnda fallet men franska banker har fått ta rejäla smällar för blygsamma transaktioner med Kuba. USA utnyttjar varje tillfälle att skada företag inte bara i "fiendeland" utan även hos sina vasaller Tyskland och Frankrike.

    SvaraRadera

Underteckna med ditt namn.