14 dec. 2023

2,8 miljoner frågor - Putin svarade på 67 (rättad)


"Summering av året", årets offentliga utfrågning av Vladimir Putin, varade i 4 timmar och 4 minuter. Putin svarade tålmodigt på 67 frågor, som kom från medborgare i ett direktlinjeformat och från deltagare på själva presskonferensen
.

Bl.a. kom frågor från Turkiet  Kina, USA , Frankrike och Republiken Srpska.

- Jodå, vill president Macron mig något kan han ringa. Det är han som avbrutit kontakten, inte jag, sa Putin.

Om ekonomin

- Den ryska ekonomins säkerhetsmarginal är tillräcklig för att gå framåt: BNP-tillväxten i slutet av året kommer att vara 3,5 %, investeringar i fast kapital har ökat med 10 %, minimilönen höjs med 18,5 % från 1 januari 2024, medborgarnas reala inkomster har ökat med 8 %;

- Den ryska bilindustrin har inte kollapsat, produktionen ökar, den nuvarande ökningen av priserna för ryska bilar med 40% är mycket, eftersom utbudet ökar kommer priserna att sjunka ;

- Rubelns växelkurs är flytande och det beror på flera faktorer, inklusive växande efterfrågan inom landet;

- Situationen med äggpriserna kommer att förbättras.

- år 2030 planerar Ryssland att producera mer än tusen flygplan ;

- Tarifferna för bostäder och kommunala tjänster bör växa försiktigt, och medborgarnas inkomster bör växa i snabbare takt.

Specialoperationen i Ukraina

- Det kommer att bli fred när Ryssland uppnår sina mål i den särskilda operationen, de har inte förändrats - detta är denazifieringen och demilitariseringen av Ukraina;

- Den nuvarande ukrainska konflikten är som ett inbördeskrig mellan bröder;

- Det kommer inte att finnas någon andra våg av mobilisering , i dag finns det inget sådant behov;

- De ryska truppernas position i det norra militärdistriktsområdet längs nästan hela kontaktlinjen förbättras;

- Förfarandet för att passera militära medicinska kommissioner för sårade soldater kommer att analyseras ;

- PMC-deltagare måste ha samma förmåner som militär personal från de ryska väpnade styrkorna;

- Väst gav Ukraina allt det lovade, ännu mer, men ryska trupper har redan förstört 747 stridsvagnar och 2,3 tusen pansarfordon sedan början av Kievs "motoffensiv", förlusterna för Ukrainas väpnade styrkor är betydligt högre än de ryska. ettor;

- För närvarande finns det 617 000 ryska militärer i den särskilda militära operationszonen.

Internationell agenda

– Putin avser att besöka Turkiet i början av 2024;

- Rysk-kinesiska relationer är en av garanterna för stabilitet i världen;

- Länderna i Europeiska unionen har i stort sett förlorat sin suveränitet, normaliseringen av förbindelserna mellan EU och Ryssland beror på den som förstörde dem, det vill säga på Bryssel;

- Tillväxten av manifestationer av nationell och religiös intolerans i världen beror på det faktum att människor ställs inför orättvisor;

- Vi måste noga titta på de villkor som IOK har lagt fram för deltagande av idrottare från Ryssland i de olympiska spelen;

- Ryssland är redo att öppna ett sjukhus i Gaza, men har ännu inte fått tillstånd, tillgången på mediciner och utrustning där kommer att öka;

- Nord Streams sprängdes sannolikt av amerikanerna;

– Moskva är inte emot utlämningen av två fängslade amerikaner (Evan Gershkovich och Paul Whelan) till USA, men för att detta ska ske måste ömsesidigt fördelaktiga överenskommelser träffas med Washington.

Sociala frågor

- De ryska myndigheterna lyckas uppfylla alla sociala skyldigheter: trots ökningen av försvarsutgifterna kommer allt att uppfyllas ;

- Det finns inget abortförbud; vi måste agera försiktigt i denna fråga : staten är intresserad av att kvinnor ska behålla sina barn, men kvinnors rättigheter måste också beaktas;

– Det finns problem med arbetskraftsinvandrare, det är inte lätt, det finns upp till 10 miljoner utlänningar i landet som arbetar. Besökare måste följa ryska lagar, deras anställning rättigheter ; får inte inkräkta på ursprungsbefolkningens

- Det är nödvändigt att utvidga förmånslån i de nya regionerna för att t ex. läkare som flyttar dit ska kunna köpa lägenheter som inte är nya.

- Presidenten kommer att ge instruktioner om att förlänga "Familjehypotek" - programmet är fortfarande giltigt till 1 juli 2024;

- Putin förklarade behovet av en enhetlig lärobok i historia .

Om personligt

- Presidenten pratade med sin digitala dubbelgångare och berättade för honom vad som hjälper honom att stå emot stress;

– Putin ombads välja mellan Olivier och Sill i kapprock....

- Presidenten brukade äta ett dussin ägg till frukost ;

- Den bästa gåvan är barn och barnbarn, det är "en gåva från den Allsmäktige";

- Under nyårshelgerna måste man föra en hälsosam livsstil och vara uppmärksam på sina nära och kära 

– Presidenten skulle ge rådet sitt "2000-jag" att lita på det ryska folket och att inte vara naiv när det gäller utländska partners.

Totalt, från 1 december till slutet av sändningen, besvarades över 2,8 miljoner frågor som kommit in till presidenten. Folkfronten, som tagit över arbetet med att samla in frågorna, sa tidigare att man skulle följa upp varje samtal, brev och sms och hitta en lösning där det är möjligt.

Källa: Rossiyskaya Gazeta 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.