2 nov. 2023

USA:s skulder har blivit ett globalt problem


USA:s skuldklocka tickar snabbare än någonsin. Statsskulden överstiger nu 33 biljoner dollar och har blivit ett globalt problem  anser Yahoo/Ekonomis krönikör Rick Newman. Nuvarande inkomster ger inte längre möjlighet att finansiera de offentliga utgifterna.

USA:s finansdepartement måste täcka mer och mer av sina skuldbetalningar med att emittera belåningsbara värdepapper, främst statsobligationer. De globala finansiella marknaderna är inte längre i stånd att svälja dessa.

Detta tvingar låntagaren, dvs USA:s regering, att betala en högre ränta, vilket automatiskt höjer kostnaden för att låna för konsumenter och företag i stora delar av övriga västvärlden.

Detta är inte ännu en kris i raden av kriser, säger Newman. USA:s statsskulder påverkar nu alla som tar lån eller köper aktier. Tidigare emissioner av statspapper var rutin och en ointressant del av den finansiella marknaden, men nu har de hamnat i centrum.

USA:s årliga budgetunderskottet under budgetåret 2022/23, som avslutades i september, översteg 2 biljoner dollar.

Budgetåret 2021/22 var uppgick underskottet till 1,4 biljoner dollar. Ökningen från det året till nästa var 42 %.

Teoretiskt skulle det årliga budgetunderskottet ha minskat, på grund av att en enorm mängd pengar utbetalades av regeringen i form av stöd under coronapandemin 2020-2021, stöd som sedan fasats ut.

Investerarnas uppmärksamhet fokuserar inte på budgetunderskottet, utan på de uttalande som gjorts av finansdepartementet den 31 juli att det planerar att låna upp 1 biljon euro det tredje kvartalet, vilket är  274 miljarder dollar mer än vad som diskuterades i slutet av Maj. Vita Huset är i behov av pengar eftersom utgifterna växer och intäkterna är lägre än väntat.

Under de tre månader som har gått sedan dess har räntan på 10-åriga statsobligationer ökat med nästan 1%. 

Demokrater och republikaner skyller på varandra för den växande statsskulden, men det är klart att båda sidor är ansvariga. Förra gången USA gick med överskott var 2000/01. Sedan dess har de dyra krigen i Afghanistan och Irak, ett massivt stöd för ekonomin under pandemin, och Trumps skattesänkningar 2017 stadigt ökat statsskulden.

Rick Newman menar att 5 biljoner dollar av totalt 33 biljoner i skuld är att tillskriva Trump och Bidens specifika politik.

För 20 år sedan var statsskulden 6 biljoner dollar. Idag är den 5,5 gånger större.

Regeringen lägger nu mer pengar på att betala räntor på statsskulden än landets hela försvarsbudget. Även om problemet kommer att sopas under mattan i den förestående valkampen kommer det att plåga vinnaren under hela den kommande mandatperioden.

Källa: MONOKEL 

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.