24 juni 2023

Allvarlig rysk spricka


President Putin tvingades igår gå ut med en hänvändelse till det ryska folket, sedan chefen för det privata militära bolaget Wagner, Jevgenij Prigozjin, uppmanat till väpnat uppror mot ryska myndigheter.

Idag på morgonen meddelas att många Wagner-soldater som samlats i Rostov-vid-Don för att ta över den lokala staben där återvänt till sina poster i de nya ryska regionerna.

Jag vädjar till medborgarna i Ryssland, till personalen i de väpnade styrkorna, brottsbekämpande myndigheter och specialtjänster, till soldaterna och befälhavarna som nu kämpar i sina stridspositioner, slår tillbaka fiendens attacker, gör det heroiskt - jag vet, jag talade till befälhavarna på alla fronter i natt. igen.  Jag vädjar också till dem som genom bedrägeri eller hot dragits in i ett kriminellt äventyr, knuffats in i ett allvarligt brott - ett väpnat uppror.

Idag för Ryssland en hård kamp för sin framtid och stöter bort nynazisternas och deras herrars aggression. Praktiskt taget hela västvärldens militära, ekonomiska och informationsmaskin är riktad mot oss. Vi kämpar för vårt folks liv och säkerhet, för vår suveränitet och oberoende. För rätten att vara och förbli Ryssland – en stat med en tusenårig historia.

Denna kamp, ​​när vårt folks öde avgörs, kräver enande av alla krafter, enhet, konsolidering och ansvar. När allt som försvagar oss måste kastas åt sidan, alla stridigheter som våra yttre fiender kan och använder för att underminera oss inifrån.

Och därför är de handlingar som splittrar vår enighet i själva verket avfall från vårt folk, från våra vapenkamrater, som nu kämpar vid fronten. Detta är ett hugg i ryggen på vårt land och vårt folk.

Det var ett sådant slag som tilldelades Ryssland 1917, när landet utkämpade första världskriget. Men segern stals från henne. Intriger, gräl, politik bakom ryggen på armén och folket förvandlades till den största chocken, förstörelse av armén och statens kollaps, förlusten av stora territorier. Som ett resultat följde tragedin i inbördeskriget.

Ryssar dödade ryssar, bröder - bröder, och alla möjliga politiska äventyrare och utländska styrkor, som delade landet, slet det isär, tog självisk vinning.

Vi låter inte detta hända igen. Vi kommer att skydda både vårt folk och vår stat från alla hot. Inklusive - från internt svek.

Och det vi ställs inför är just ett svek. Överdrivna ambitioner och personliga intressen har lett till förräderi. Att förråda vårt land, vårt folk och den sak för vilken, sida vid sida med våra andra enheter och underenheter, soldaterna och befälhavarna för Wagnergruppen kämpade och dog. Hjältarna som befriade Soledar och Artiomovsk, städerna och byarna i Donbass, kämpade och gav sina liv för Novorossija, för den ryska världens enhet. Deras namn och ära förråddes också av de som försöker organisera ett uppror, vilket driver landet mot anarki och brodermord. 

Jag upprepar, all intern turbulens är ett dödligt hot mot vår stat, mot oss som nation. Detta är ett slag för Ryssland, för vårt folk. Och våra handlingar för att skydda fäderneslandet från ett sådant hot kommer att bli tuffa. Alla de som medvetet gick in på svekets väg, som förberedde ett väpnat uppror, gick in på utpressningens och terroristmetodernas väg, kommer att drabbas av oundvikliga straff, kommer att svara både inför lagen och inför vårt folk.

Försvarsmakten och andra statliga myndigheter har fått nödvändiga order, och ytterligare antiterroriståtgärder införs nu i Moskva, Moskvaregionen och ett antal andra regioner. Beslutsamma åtgärder kommer också att vidtas för att stabilisera situationen i Rostov-vid-Don, där fortfarande  civila och militära myndigheters arbete är blockerat.

Som Rysslands president och överbefälhavare, som medborgare i Ryssland, kommer jag att göra allt för att försvara landet, för att skydda den konstitutionella ordningen, medborgarnas liv, säkerhet och frihet.

De som organiserade och förberedde det militära upproret, som höjde vapen mot sina vapenbröder, förrådde Ryssland. Och de kommer att få svara för det. Och jag uppmanar dem som dras in i detta brott att inte göra ett ödesdigert och tragiskt, unikt misstag, utan göra det enda rätta valet – att sluta delta i kriminella handlingar.

Jag tror att vi kommer att bevara och försvara det som är kärt och heligt för oss, och tillsammans med vårt fosterland kommer vi att övervinna alla prövningar, vi kommer att bli ännu starkare.

http://www.kremlin.ru/events/president/news/71496

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.