15 dec. 2022

EU:s nionde sanktionspaket dröjer


EU har misslyckats med att enas om ett nionde sanktionspaket mot Ryssland. Kanske har Bryssel uttömt reserven av verktyg när det gäller att isolera Ryssland - och därmed försvåra en förhandlingslösning i Ukraina.


Vad som står på spel denna gång är bl.a. möjligheterna att hjälpa svälthotade länder i Afrika. Polen och Baltikum låter sig inte bevekas.

EU:s medlemsländer lyckades inte komma överens om ett nionde paket med ryska sanktioner i samtal sent på onsdagen, sade diplomater när EU-ledare samlades i Bryssel på torsdagen för årets sista toppmöte.

Länder närmade sig en överenskommelse i onsdagens förhandlingar, men Polen och några andra länder har fortfarande invändningar, sa en EU-diplomat till Reuters och tillade att ett nytt utkast förväntades cirkuleras på torsdagskvällen.


De nya sanktionerna mot Moskva har försenats av oenighet om huruvida EU ska göra det lättare för rysk gödselexport via europeiska hamnar, även när gödselföretagen ägs av svartlistade oligarker.

Några länder - och FN:s generalsekreterare Antonio Guterres - säger att EU:s restriktioner utgör ett hot mot livsmedelssäkerheten för utvecklingsländerna, medan andra hävdar att det skulle vara fel att låta ryska oligarker som äger konstgödselföretag att undvika EU-sanktioner.

Till saken hör att Ryssland lovat att skänka de skeppslaster med konstgödsel som ligger instängda i EU:s hamnar, om de bara släpps ut.

Det tycks som om EU håller på att uttömma sina reserver av sanktioner mot Ryssland. Bryssel kan ta åt sig "äran" av att ha återskapat en nästan hermetisk mur mellan Ryssland och EU. Men det har inte lyckats skada Ryssland ekonomiskt - de ryska intäkterna av gas och olja har vuxit 2022! Och Rysslands indikatorer för arbetslöshet och inflation ser bättre ut än EU:s. BNP faller 2022 med 2 procent, men inte med 20 procent och mer som EU-toppen hoppats på.

Vad Bryssel definitivt lyckats med är att skapa svåra störningar på energimarknaden, skenande inflation och utflyttning av en rad storföretag till USA. 

Som Bismarck sade om Italien har EU-kamarillan "stor aptit, men svaga tänder."


Stefan Lindgren

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.