26 nov. 2022

Varför minskade poströsterna i Georgia med en miljon?

En väljare i Georgia avger sin röst.

Eftersom ingen kandidat fick majoritet i valet 8 november måste en ny valomgång mellan den sittande senatorn Raphael Warnock (D) och hans utmanare Herschel Walker (R) genomföras 6 december.

Men det finns många frågor kring valet i Georgia. Varför sjönk antalet poströster från totalt 1,28 miljoner i november 2020 till lite över 240 000 vid första valomgången i oktober?


Den berömde grävande journalisten Greg Palast är sanningen på spåret. 


Med tanke på att poströstningar i Georgia brukar gynna demokraterna i proportionen två-mot-en, är det rimligt att dra slutsatsen att denna hisnande 81-procentiga minskning på över en miljon poströster sannolikt kommer att kosta senator Raphael Warnock en tydlig seger.

Georgias lag kräver att en kandidat vinner med 50 % av rösterna plus en (han tycks dock ha vunnit med ungefär 1 % över Walker. Ö.a.)

Med poströster i USA menas röster som skickats till postlokalen eller lämnas i särskilda lådor på offentliga platser, s.k. Drop boxes. Jämfört med Sverige är kraven på legitimation vid poströstning mycket annorlunda. (NB:s anm) 

Även om den sittande Warnock ledde mot sin republikanske utmanare Herschel Walker med 35 202 röster, hamnar han fortfarande 23 000 röster under tröskeln på 50 %. Som ett resultat tvingas Warnock till en andra valomgång med Walker 6 december.

Trots sin massiva storlek mörkades nedgången på en miljon röster i pressmeddelanden från Georgias republikanske Secretary of State (en vald tjänsteman med ansvar för bl a valförrättningar Ö.a.) som tillkännagav: "Georgias rekordhöga tidiga valdeltagande slutade med att 2 288 889 väljare röstade under förtidsröstningen."

Hur kunde media missa att elefanten med en miljon röster försvann ur rummet? Utan att läsa det finstilta – rapporter om förtidsröstning inkluderar vanligtvis mottagna poströster – godtogs denna påstådda ökning i förtidsröstningen utan förbehåll.

Detta inbillade stora skutt i förtidsröstningen nämndes av guvernör Brian Kemp som svar på anklagelser från rösträttsadvokater, inklusive Gerald Griggs från NAACP (en medborgarrättsorganisation för färgade. Ö.a.), att de 98 sidor med röstningsbegränsningar som införts i Georgias nya vallag, Senate Bill 202, undertryckte minoriteters röstmöjligheter.

I sitt segertal sa Kemp: "Senatens lagförslag SB202, Georgias lag om valintegritet - ni minns att den kallades 'Jim Crow 2.0' och 'Jim Crow med kostym och slips' av media, av president Biden och av deras allierade längst till vänster (Jim Crow var en rasistisk nidbild av svarta och begreppet används bl.a. för att karaktärisera segregationistiska lagar. Ö.a.). Om du kräver fotolegitimation för poströstning är du rasist", en anklagelse som nu vederlagts av det påstådda hoppet i omröstningen.

Viktiga bestämmelser i SB202 inkluderar stora begränsningar beträffande poströstning, en omröstningsmetod som föredras av minoritetsväljare - läs demokratiska - väljare. Den skapades av det republikanskkontrollerade delstatsparlamentet och undertecknades av Kemp förra året precis efter att demokraterna vunnit en mängd segrar för president Joe Biden och senatskandidaterna Warnock och Jon Ossoff.

Efter lagändringen föll Warnocks poströster i år med hela 164 282 röster, en minskning med 73 % jämfört med när han ställde upp 2020.

Bland bestämmelserna i SB 202 om poströstningen finns:

   – Dropboxar förbjuds nästan helt i urbana, det vill säga svarta, kommuner. Närmare bestämt är det inte tillåtet för kommuner att tillhandahålla mer än en box per 100 000 invånare, vilket minskar antalet boxar i Atlanta-området från 107 till 25. (Samtidigt utvidgar SB 202 valmöjligheterna i små, republikanska landsbygdsområden.)

     – Den nya lagen förbjuder placering av dropboxar utanför regeringskansliet. Istället krävs att alla inlämningslådor ska hållas inlåsta i de vallokaler som finns för förtidsröstning. Denna begränsning eliminerar effektivt deras huvudsakliga syfte att tillhandahålla en bekvämt lättillgänglig plats, öppen på natten, för personer som har svårt att rösta personligen under arbetstid. Det är som om postverket skulle ta bort alla brevlådor och förklara att brev endast får postas inne på ett postkontor under kontorstid.

     – Den här regeln innebär också att dropboxarna är otillgängliga under den avgörande helgen före valdagen eftersom lagarna i Georgia förbjuder all röstning på söndagen, något som kallas "Souls to the Polls"-dagen i afroamerikanska samhällen.

    – För första gången kräver den nya lagen att poströstsedlar ska innehålla identifiering som till exempel ett körkortsnummer. Röstningsexperter, bland dem tidigare juristprofessorn Barbara Arnwine från Columbia-universitetet, har länge klagat på att varje ytterligare krav är ett hinder i röstprocessen, vilket minskar röstdeltagandet samtidigt som det leder till fler ogiltigförklarade röster.

      – Avgörande är att SB 202 också gör det olagligt att skicka ut röstsedlar om detta inte uttryckligen begärs av en väljare.

Detta var särskilt förödande. Covid var ett testfall för poströstning. Stater inklusive Colorado och Oregon, som har allmän poströstning, har bevisat att massutskick av röstsedlar ökar valdeltagandet avsevärt. Georgia själv testade metoden 2020 – och den fungerade, vilket ökade valdeltagandet från presidentvalet 2016 med nästan en miljon röster, en ökning som helt bestod av icke direkt personligen avgivna röster.

"Det står helt klart att Warnock inte skulle behöva gå igenom en andra valomgång utan denna röstundertryckning"
- Kendra Davenport Cotton, VD för New Georgia Project


Partisaneffekten: Poströst-'blues' för republikanerna
I november 2020 fick Warnock 601 522 poströster jämfört med hans republikanske motståndares 249 090 sådana röster, ett förhållande på mer än två till en till demokratens förmån. Två-till-en-fördelen i poströstningar upprepades i valomgången i januari 2021.

Medan valdeltagandet i valet 2020 och omgångarna 2021 steg i höjden, var den republikanskt kontrollerade lagstiftande församlingen uppenbarligen inte nöjd med de valmetodpreferenser som visade sig – poströstarna var överväldigande demokratiskt blå.

Med lagändringen som skett sedan han ställde upp 2020 störtdök Warnocks poströster i år till 164 282, en minskning med 73 %. Även om antalet republikanska poströster också sjönk (till endast 18 545 för Walker i hela staten) var det Warnock som främst drabbades av den minskade poströstningen till följd av den nya lagen.

Nedgången i poströstningen, särskilt de röster som lagts via dropboxar, har en tydlig rasprägel. Georgias största kommuner sett till invånarantal, Fulton och Cobb, båda med majoriteter av icke-vita, såg sin poströstning dyka från 259 000 till bara 43 000. I dessa två kommuner valde poströstande väljare Warnock framför hans motståndare med fem mot en.

Av valet i Atlanta drog Kendra Davenport Cotton, VD för rösträttsgruppen New Georgia Project, slutsatsen från poströstningen att " Warnock helt säkert skulle sluppit en andra omgång om inte röstningen undertryckts."

Dropboxar, mulor och "The Big Lie"
Insatsen för att förbjuda allmän röstning via post och den nästan totala elimineringen av inlämningsboxar har över hela landet underblåsts av filmen "2000 Mules" (mule = mulåsna. Ö.a.) Dokumentären, som lanserades tidigare i år på Mar-a-Lago av den tidigare presidenten Trump, påstås visa svarta män, som de kallar "mulor", som för 10 dollar per valsedel stjäl tusentals sedlar ur dropboxar.

"2000 Mules" inriktade sig, efter den så kallade undersökningen av självutnämnda valfuskjagande medborgarvigilantes, på dropboxar i Fulton County. Trump och anklagelserna i filmen tvingade fram en massiv, kostsam granskning av varje enskild röstsedel i Fulton. Georgias valchef Brad Raffensperger sa:

"Polistjänstemän tillsammans med min personal och FBI har noggrant undersökt alla påståenden om bedrägeri eller oegentligheter och det fortsätter vi med. Vårt arbete har visat att det inte finns skymten av tillräckliga bevis för att ifrågasätta resultatet av presidentvalet i Georgia.”

Trots att Raffensperger och hans chef Kemp inte hittade något nämnvärt fusk vid poströstningen drev Raffensperger och Kemp igenom SB 202, som innebar minskad tillgång till den röstningsform som föredrogs av svarta väljare.

Georgias nya regler för poströstning hotar att få en ännu större effekt på resultatet av valet för senatsplatsen som är planerat till den 6 december. SB202 minskar tiden mellan valomgångarna från två till bara en månad, vilket begränsar tiden för att skaffa röstsedlar och lämna in dem.

Dessutom hävdar nu Georgias republikanska tjänstemän att lagen förbjuder röstning under de två helgerna före omröstningen. Detta är ytterligare ett hinder för "Souls to the polls"-väljare att nå de dropboxar som kommer att hållas inlåsta dessa söndagar.

* * *


Greg Palasts nya film "Vigilante: Georgia's Vote Suppression Hitman" kommer att finnas tillgänglig för Truthdig-läsare gratis under de kommande två veckorna endast på VigilanteMovie.com. Filmen är regisserad av David Ambrose, introducerad av Martin Sheen och berättad av Rosario Dawson.

David Ambrose, regissör för Palasts filmer "The Best Democracy Money Can Buy" och "Vigilante", har bidragit till denna rapport. Du kan lämna bidrag till Truthdig via dess hemsida. På svenska finns Palats bok Den bästa demokrati som kan köpas för pengar: sanningen om finanshajarna, globaliseringen och busarna i storföretagen (Ordfront 2004).

Övers. Lennart Palm. Källa: https://www.truthdig.com/articles/why-did-mil-in-ballots-in-georgia-plunge-by-one-million/

Greg Palast

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.