28 nov. 2022

 ABC för nätverket av USA:s militärbaser


Organisationen worldbeyond har publicerat ett enkelt Online-verktyg med uppgifter om världsomspännande nätverk av 867 amerikanska militära baser.

Verktyget, som åskådliggör omfattningen av USA:s militära utposter, är ett av viktigt instrument för bl a journalister, fredsaktivister, forskare och intresserad allmänhet.
Länken till förteckningen med titel ”USA’s Military Empire: A Visual Database” finns här: https://worldbeyondwar.org/see-867-military-bases-on-new-online-tool/

Unikt för online-verktyget är att läsarna själva kan analysera och få information uppdelad efter olika kriterier, t ex efter territoriet (land för land), typ av regering, tidpunkten för basen etablering, antal soldater i basen (från 100 till över 10 000) samt storlek på areor som baserna är belägna på.

Det som troligtvis är mest intressant är listningen av olika länder. Kartan visar att det t ex i lilla Belgien finns 13 amerikanska baser, 10 stycken i Norge (wow- vem visste det?) och 228 i Tyskland. I Panama finns det 23 baser, 11 i Bahrain samt 6 stycken i Quatar. I Nigeria finns det 6 stycken, 3 stycken i Tunisien och så vidare.

Militärbaserna används för träning, för krigsförberedelser och lagring av militärt materiel. De är inte särskilt kända med tanke på att de inte är öppna för allmänheten.

En del av baserna är belägna på platser som beslagtagits som krigsbyte. Många upprätthålls genom ett tätt samarbete med repressiva regeringar, som drar nytta av amerikanskt militärmaskineri.  I många fall fördrevs lokalbefolkningen för att ge plats åt dessa baser.

Konsekvenser

Flera lokala organisationer i t ex Japan protesterar mot baser och pekar på att befolkningen själva kan vara mål vid eventuella konflikter. De påpekar också att baser orsakar föroreningar av vatten, luft och störande höga ljudnivåer. Det har visat sig att massprotester, valresultat, upprördhet efter mord och övergrepp av soldater, lagstadgat straffrihet för amerikanska soldater, etc – inte har kunnat ändra utplaceringen eller en avveckling.

I andra länder, t ex i Tyskland med 228 baser är det inte svårt att förstå varför medborgarna känner sig som en amerikans koloni.

Geopolitisk verklighet och expansionslusta
Är baserna en konsekvens av att USA ser jorden som ett territorium som ska erövras, ockuperas och exploateras? Är hela jordytan tänkt som ett brett slagfält som kan patrulleras eller övervakas från baserna?

Varför fortsätter den amerikanska expansionen? Nu senast med Sverige, Finland, och på sikt Ukraina och Georgien? Är baserna till för att projicera förenta staternas globala makt och ambition? Är baserna fredsfrämjande eller bara framskjutna positioner inför krigsförberedelser? Är de bara smart försäljningstrick för att säkra ytterligare miljarder till amerikansk rustningsindustri?

Det amerikanska världsomspännande nätverket liknar allt mer en obotlig cancer som sprider sina tentakler över globen. Nätverkets expansions lusta verkar inte gå att stoppa, något som nu senast lett till kriget i Ukraina.

Vad är slutmålet för nätverket? Saknas det eftertanke och backväxel Hos de styrande? Eller har baserna gått in i ett automatiskt läge där ingen längre har kontroll över spridningen eller ens förstår varför de ska finns?

För Sveriges del
Spendera gärna en stund med online-verktyget och fundera över orsaker till Kristersson-regeringens blinda villighet och undergivenhet gentemot USA, NATO och Turkiet.

Beslutet för att Sverige ska lämna alliansfriheten och i stället välja Nato är ett illavarslande steg som kommer att påverka landet under många år. Det här är allvarligt eftersom Sveriges regering med ansökan gett klartecken för att svenska soldater ska medverka och även kunna offra sina liv i amerikanska militära äventyr. Dessutom föreskrivs Sverige att rusta med dyr amerikans militär materiel och därmed medverka till att finansiera imperiets fortsatta expansion.

När detta skrivs är inte allt förlorat. Vi finns i ett brytningsläge som påminner om C H Andersens saga där det behövs någon eller några som vågar säga sanningen om att den amerikanske kejsaren inte bara är naken utan också fullständigt galen.

Franz Smidek

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.