10 sep. 2021

Kan censuren på Internet stoppas?

Texas guvernör Greg Abbott kräver en laglig möjlighet att överklaga
censuringripanden på sociala media.

Texas guvernör har undertecknat ett lagförslag som förbjuder sociala mediajättar som Facebook och Twitter att blockera av politiska skäl.

Allt fler människor, oberoende av politisk inriktning, har drabbats av dessa jättars tilltagande censur.

I USA är det framför allt konservativa krafter som kritiserat nätcensuren. Texas guvernör Greg Abbott är republikan.

Den lag han undertecknat skulle förbjuda stora teknikföretag att blockera eller begränsa sina tjänster av politiska skäl. Lagen gäller sociala medieföretag med mer än 50 miljoner aktiva användare per månad i USA och träffar Facebook, Twitter och YouTube, och kräver att de ska rapportera offentligt om olagligt eller potentiellt policyöverträdande innehåll, samt bygga ett system, där människor kan överklaga  företagens beslut att ta bort innehåll eller flagga för olaglig aktivitet.

Enskilda och statsåklagare ska kunna stämma  teknikföretagen. "Det är nu lag att konservativa synpunkter i Texas inte kan förbjudas på sociala medier", sa Abbott. Konservativa har länge hävdat  att Silicon Valleys sociala medieföretag censurerar dem på grundval av politisk tillhörighet. Företagen förnekar dessa anklagelser.

Abbotts lag följer ett liknande initiativ i Florida, där guvernör Ron DeSantis (R) undertecknat en lag som skulle hindra sociala medieföretag från att tystra politiska kandidater inför valet och göra det lättare för Florida statsåklagare och individer att väcka talan när de tycker att teknikföretag har agerat orättvist.

En federal domare blockerade i juni den lagen från att träda i kraft för att den skulle strida mot USA:s författning och den heliga näringsfriheten,. vilket naturligtvis branschen hävdar. DeSantis administration överklagade i sin tur domarens beslut.

Texas-lagen hävdar att sociala medieplattformar fungerar som blott förmedlare ev tjänster (general carrier) så som ett transportföretag förmedlar paket och posten brev, vilket skulle tvinga dem att vara värd för alla användare.

En domare i högsta domstolen, Clarence Thomas, hävdade tidigare i år att sociala medieföretag skulle kunna regleras som vanliga operatörer, till exempel telefonföretag, som ställs inför specifika regler på grund av vikten av de tjänster de erbjuder.

Motsidan skjuter in sig på att det hittills handlat om konservativa politikers initiativ och avfärdar dem som partipolitik och taktik.

Många konservativa har naturligtvis anledning att vara upprörda, särskilt sedan Facebook, Twitter och YouTube tog det unika steget att förbjuda landets dåvarande president från att yttra sig på sociala media. Trump lämnade i juli in stämningar riktade mot Facebook, Twitter och YouTube.

Dessutom menar IT-jättarna att de skyddas av första författningstillägget (1791) som garanterar  religionsfrihet, yttrandefrihet, pressfrihet, mötesfrihet och petitionsfrihet. Att ålägga jättarna regler vore att inskränka dessa friheter, menar man.

Men problemet med censur på sociala media slutar inte med några missnöjda Trumpanhängare. Välkänt är att Facebook censurerar vissa inlägg kritiska mot Israel, positiva till Ryssland eller utbrytarrepublikerna i Ukraina, om vissa aktiviteter i Kurdistan, Kashmir etc. Inlägg för invandringsstopp kan stöta på censur, liksom foton av ammande kvinnor liksom av amerikanska krigsförbrytelser (bl a den s k Napalmflickan och FNL-soldaten som sköts av Saigons polismästare) och inlägg som kan klassas som gudsförnekelse.

Det finns för närvarande inga rättsliga möjligheter för den som  stoppas på sociala media att kräva upprättelse.

I USA agerar dessvärre hela den liberala intelligentian som Pavlovs hundar och ropar FY! åt guvernören Abbotts initiativ, Till och med det partipolitiskt oberoende American Civil Liberties Union fördömer förslaget, men med en brasklapp:

"Vi inser att de viktigaste plattformarna är privata företag med rättigheter enligt första författningstillägget att själva  styra innehållet i det de publicerar.
Men ...  med tanke på deras storlek borde de erbjuda tydlighet i förväg, åtminstone hålla sig till sina egna regler, och erbjuda möjligheter till överklaganden när de (oundvikligen) gör saker fel.
"

Källa: https://gov.texas.gov/news/post/governor-abbott-signs-law-protecting-texans-from-wrongful-social-media-censorship

red

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.